Czerwiec 2021 - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czerwiec 2021

Wydarzenia
01.06.2021
Turniej Piłki Nożnej w „Grocie”
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbył się Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez Zespół Wychowania Fizycznego. Zawody rozpoczęły się o godzinie 9.00. Dyrektor szkoły Pan Paweł Kowalski powitał zgromadzonych na trybunach nauczycieli i młodzież, zachęcając do dopingu. W sportowych zmaganiach brały udział następujące klasy: 2 tm, 2 ti, 3 Tbs, 3 Tmi, 1 tms, 1 ti i 2 tfg. Po pasjonujących spotkaniach wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce i 18 punktów zdobyła klasa 3 Tbs, drugie miejsce i 12 punktów zdobyła klasa 2 tfg i trzecie miejsce i 9 punktów zdobyła klasa 1 tms. Kolejno według punktacji uplasowały się I ti, 2 tm, 3 ti i 2 ti. Wszystkim zawodnikom biorącym udział w meczach serdecznie gratulujemy sportowego ducha walki.
To był w „Grocie” dzień pełen radości i kulturalnego współzawodnictwa. Nie zabrakło słodkich upominków dla „wszystkich dzieci”, o co postarał się Pan dyrektor Paweł Kowalski. Zachwycona młodzież wyrażała opinie, że częściej powinny być takie dni w szkole.
Ewa Nemś
01.06.2021
Stypendia Starosty Jędrzejowskiego.
1 czerwca w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie 11 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jędrzejowskiego otrzymało Stypendia Starosty. Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie naszej szkoły: Paweł Kuśmierek, Paweł Rudnicki, Patryk Łuszczek, Natalia FatygaNagrody wyróżnionym uczniom wręczali: starosta - Paweł Faryna, wicestarosta - Maria Barańska i naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - Renata Kwas. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice nagrodzonych. 
Przy tej okazji należy przypomnieć, że stypendium może otrzymać uczeń, który:
  • uczy się w publicznych szkołach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  • posiada bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;
  • uzyskał średnią ocen (minimum 4.8 w liceum ogólnokształcącym, 4.5 w technikum, 4.25 w branżowej szkole), 
Dodatkowe kryteria przyznania stypendium to uczestnictwo w olimpiadach, konkursach oraz działalność na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego.
Kwota przyznawanego stypendium dla ucznia - 1000 zł.
Nagrodzonym gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów.
Zbigniew Marcinkowski
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego