Listopad 2018 - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Listopad 2018

Wydarzenia
7.11.2018 r.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie.
W dniu 07.11. 2018 r. odbyły się w naszej szkole zawody I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. W tym roku hasło przewodnie olimpiady brzmiało : "Rodzina - tu wszystko się zaczyna". Punktualnie o godz. 10 30, pięć zespołów dwuosobowych rozpoczęło zmagania z testem składającym się z 30 pytań. Zagadnienia dotyczyły : prawa, teologii i socjologii. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie klas : II TMI oraz II TFG, którzy teraz niecierpliwie czekają na wyniki prac. Merytoryczną opiekę nad uczniami sprawowała i zawody przeprowadziła -we współpracy z M. Pańczyk, A. Kowalską i P. Kowalskim - Renata Gola.
R. Gola.
7.11.2018 r.
Śladem I Kompanii Kadrowej
7 listopada 2018 r. w piękny słoneczny poranek wyruszyliśmy na wycieczkę do Krakowa śladem I Kompanii Kadrowej. Najpierw udaliśmy się na Kopiec Kościuszki – jeden z pięciu kopców krakowskich, poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, znajdujący się na Wzgórzu błogosławionej Bronisławy w zachodniej części Krakowa. Budowano go w latach 1820-1823, zaś zarządza nim Komitet Kopca Kościuszki. Siedziba Komitetu wraz z wystawami znajduje się w części poaustriackiego Fortu nr 2 „Kościuszko”. Obejrzeliśmy mi.in.: muzeum kościuszkowskie, gdzie znajdują się dwie wystawy: „Kościuszko–Rozdział I” oraz „Kopce Krakowskie”, dwie wystawy: galeria figur woskowych „Polaków drogi do wolności” oraz „Twierdza a Miasto Kraków – 1846-1918”. Od momentu śmierci w 1817 r. narastał kult bohatera narodowego – Tadeusza Kościuszki. Opinia publiczna domagała się wzniesienia monumentu upamiętniającego Naczelnika, rozpoczynając zbiórkę pieniędzy na ten cel. Nie potrafiono się jednak zdecydować w jaki sposób należało go uczcić. Ostatecznie zdecydowano się usypać kopiec. Decyzję tę zatwierdził w lipcu 1820 r. Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa. Uroczyste rozpoczęcie sypania kopca 15 września 1820 r. stało się wielkim wydarzeniem, przyciągnęło wielu Polaków, także spoza granic Rzeczypospolitej Krakowskiej: weteranów powstań, chłopów, młodzieży. W trakcie trwającej trzy lata budowy znaczną część prac wykonali ochotnicy, symboliczny chociażby udział w sypaniu stał się patriotycznym obowiązkiem, brali w nim udział nawet cudzoziemcy odwiedzający miasto. Ostatecznie, mimo problemów technicznych i finansowych, budowę zakończono 25 października 1823 r. Usypany kopiec miał 80 m średnicy podstawy, 8,5 m średnicy u wierzchołka i wysokość 34,1 m, zaś jego objętość obliczono na ok. 64 100 m³. Na skutek potężnych ulew w 1997 r. kopiec uległ poważnemu uszkodzeniu. W celu ratowania wzgórza powołano Komitet Honorowy Ratowania Kopca Kościuszki, który zbierał pieniądze na remont. Koszt odnowienia kopca wyniósł 14,7 mln zł. Potem obraliśmy kierunek Oleandry - Dom im. Józefa Piłsudskiego. To zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie przy Alei 3 Maja 7 na rogu ulicy Oleandry. Stoi on w miejscu, z którego w 1914 roku wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa kierując się na terytorium zaboru rosyjskiego. Aktualnie mieszczą się tu: Muzeum Czynu Niepodległościowego, Komenda Naczelna Związku Legionistów Polskich, Komenda Główna Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny oraz Archiwum Czynu Niepodległościowego. Niestety z przyczyn losowych, nie udało nam się zwiedzić muzeum. 
Następnie udaliśmy się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, stojący u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Wenecja i Garncarskiej, autorstwa Czesława Dźwigaja. Odsłonięty został 10 listopada 2008. Pomysł powstania pomnika Józefa Piłsudskiego i Czynu Niepodległościowego w Krakowie powstał w 1922 roku, jednak nie został on zrealizowany. Ponownie pojawił się w 1989 roku za sprawą Związku Legionistów Polskich, ale planowane ustawienie monumentu na Błoniach nie zostało zrealizowane ze względów prawnych. O podjęciu kolejnej próby wzniesienia pomnika Piłsudskiego krakowska prasa poinformowała w marcu 2008 r. Z inicjatywą tą wystąpił Leszek Gołda, starszy Bractwa Kurkowego. Fundatorem miało zostać właśnie Bractwo, a autorem pomnika Czesław Dźwigaj. Bractwo Kurkowe poniosło koszty wykonania figury Piłsudskiego. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 10 listopada 2008 roku, w przeddzień 90. rocznicy Niepodległości. Obecni byli: minister obrony Bogdan Klich, kardynał Stanisław Dziwisz, Jacek Majchrowski, Janusz Onyszkiewicz, generałowie: Mieczysław Bieniek, Edward Gruszka i Jerzy Wójcik, bracia kurkowi i licznie zgromadzeni krakowianie. Odsłonięcia dokonali: min. Klich, prezydent Majchrowski, radna Małgorzata Radwan-Ballada i Leszek Gołda. Pomnik ustawiony jest na wyłożonym kostką skwerze. Oprócz statuy Piłsudskiego w jego skład wchodzi grupa rzeźbiarska, przedstawiająca Czwórkę Legionową i maszt flagowy. Po tej części udaliśmy się na Starówkę, gdzie uczestnicy mogli pozwiedzać, pospacerować i nacieszyć się pobytem
w Krakowie.
Aneta Haczyk
9.11.2018
Akademia patriotyczna

„Polska”
I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.
(Antoni Słonimski)

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń. W tym roku rocznica jest wyjątkowa bo rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Do tych uroczystości przyłączyła się jak co roku i nasza szkoła przygotowując patriotyczną akademię. Spotkanie rozpoczął wicedyrektor szkoły Bernard Suchmiel przypominając jak ważne jest to święto i jak wiele dróg przeszedł nasz kraj do odzyskania niepodległości. Uczniowie przygotowali montaż słowno- muzyczny mówiący o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Punktualnie o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna wspólnie z 24 tysiącami zgłoszonych szkół i przedszkoli w całym kraju wzięła udział w akcji “Rekord dla Niepodległej”. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. Niezwykłym akcentem był krótki film animowany Tomasza Bagińskiego który mogliśmy wspólnie obejrzeć pt.“Historia Polski”
Ewelina Żychlińska

10.11.2018 r.
Podsumowanie programu "Niepodległość - Czyn, Słowo, Pamięć"
10.11.2018 r. uczestniczyliśmy w posumowaniu Programu „Niepodległość – Czyn, Słowo, Pamięć” realizowany przez Muzeum Historii Kielc w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ugościła nas Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach. Mieliśmy okazję po raz kolejny spotkać się z zespołami uczestniczącymi w programie z Kielc, Bolechowic, Wodzisławia i Pińczowa. Po otwarciu spotkania przez Panią dyrektor SP - Ewę Misiorowską oraz koordynatorów projektu z Muzeum Historii Kielc Panów: Krzysztofa Myślińskiego i Leszka Dziedzica nastąpiła prezentacja efektów pracy poszczególnych grup. Atmosfera była bardzo przyjazna i miła, o co zadbała koordynator projektu z goszczącej szkoły Pani Katarzyna Wójcik. Wszyscy opiekunowie dostali monografię szkoły, która powstała z okazji 50 – lecia istnienia SP nr 24. Po zakończeniu tej części uroczystości udaliśmy się do Muzeum Historii Kielc, w którym poprzedniego dnia została otwarta wystawa „Album Legionów" - przywołująca wydarzenia
z okresu walk o niepodległość. Przywitał nas dyrektor Pan dr Jan Główka, który wraz z panem Leszkiem Dziedzicem wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątki związane z tematyką programu. W zbiorach muzeum znajduje się album fotograficzny z okresu walk Legionów Polskich na Wołyniu (1915–1916). Zawiera on fotografie wykonane przez nieznanego autora. Dokumentują one walki pozycyjne Legionów na Wołyniu, a także pojedyncze i grupowe fotografie legionistów, mogiły poległych, sceny z frontowego życia żołnierzy, głównie 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich, stacjonującego w Kielcach w latach 1922–1939. Fotografie były w fatalnym stanie, dlatego też przeprowadzono ich konserwację oraz zostały poddane cyfrowej rekonstrukcji. Ekspozycję urozmaiciły ciekawe eksponaty z epoki, dokumenty itp.
Następnie udaliśmy się pod Urząd Miasta, gdzie na frontowej ścianie znajduje się tablica ufundowana w hołdzie upamiętniających polskich żołnierzy wkraczających do Kielc pod wodzą Józefa Piłsudskiego. W siódmą rocznicę wkroczenia Strzelców do Kielc, tablicę wykonaną
z marmuru, odsłonił osobiście Józef Piłsudski w dniu 20 października 1921 roku (wtedy też nadano Naczelnikowi - honorowe obywatelstwo miasta Kielce). Po zniszczeniu przez Niemców
w czasie wojny, dopiero 12 sierpnia 1995 roku odsłonięto jej replikę wykonaną z brązu.
Kolejnym punktem naszej pieszej wycieczki była tablica upamiętniająca pierwszą potyczkę ułanów z 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich pod dowództwem Władysława Beliny - Prażmowskiego z wojskami rosyjskimi. Została ona odsłonięta 25 lipca 2015 r. na budynku przy ulicy Sienkiewicza przy Hotelu Bristol. Potyczka z pododdziałem kozaków wojska carskiego miała miejsce 12 sierpnia 1914 r., zaraz po wkroczeniu do Kielc legionów Piłsudskiego, a wzięło w niej udział 13 ułanów. Kielczanie upamiętnili to wydarzenie już w 1935 roku z inicjatywy Kieleckiego Oddziału Beliniaków, ale niestety po wybuchu II wojny światowej tablica zaginęła.
Udział w programie był bardzo ciekawym doświadczeniem dla nas. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy poszerzyć naszą wiedzę na temat Józefa Piłsudskiego, I Kompanii Kadrowej, Legionistów na terenie naszych miejscowości. Wielu pozytywnych emocji dostarczyły nam wycieczki, podczas których zwiedzaliśmy bardzo ciekawe miejsca i poznawaliśmy interesujące historie związane z tymi miejscami. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę, a Panu Leszkowi za koordynowanie naszych działań.
Aneta Haczyk
11.11.2018
100 - lecie Niepodległości
Dzisiejszy dzień był szczególny dla każdego Polaka za sprawą 100-lecia odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. W całym kraju odbywały się liczne uroczystości związane z tą okrągłą rocznicą. Mieszkańcy Jędrzejowa również świętowali. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Św. Trójcy, której przewodził biskup M.Florczyk. Następnie mieszkańcy wraz z przedstawicielami władz powiatowych i miejskich przemaszerowali pod pomnik Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej. Zgromadzeni pod obeliskiem uczestnicy wysłuchali przemówienia starosty jędrzejowskiego oraz niepodległościowego apelu pamięci, ktory odczytał wicedyrektor naszej szkoły B.Suchmiel. W trakcie uroczystości P.Faryna wraz z M.Bogusławskim w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego A.Wojtyszek wręczyli Staroście Powiatu Jędrzeowskiego E.Kaczmarkowi Medal 100-Lecia Niepodległości. Następnie złożone zostały wiązanki kwiatów pod pomnikiem i odśpiewany został hymn. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni pod pomnikiem udali się do pobliskiego parku, gdzie miała miejsce inscenizacja wojenna z udziałem 2 grup rekonstrukcyjnych. W "kuchni polowej" uczestnicy uroczystości mogli posilić się pyszną grochówką. W obchodach uczestniczyło ok. 2000 mieszkańców i zaproszonych gości.
Nasza szkoła włączyła się w to niepowtarzalne święto wystawiając trzy poczty sztandarowe (ZSP nr 2, I Pułku Piechoty AK oraz Związku Inwalidów Wojennych). Nasi uczniowie w trakcie przemarszu  ulicami Jędrzejowa nieśli biało-czerwoną flagę o wymiarach 3m x 7m. 
Z.Marcinkowski
13.11.2018 r.
Spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta
Rok 2018 został przez sejm ustanowiony rokiem Zbigniewa Herberta. W uchwale można przeczytać „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń”
Z tej okazji 13 października panie Beata Ragan i Ewa Nemś przygotowały multimedialną lekcję na której młodzież klasy II Tg miała możliwość zapoznać się z poezją mistrza Herberta. Oprócz recytacji najsłynniejszych utworów wysłuchano poezji śpiewanej w interpretacji Stanisława Sojki, Grzegorza Turnaua czy młodych twórców muzyki współczesnej.
Ewa Nemś
14.11.18 r
Otwarcie kompleksu sportowego i pracowni technicznych 
W roku  szkolnym 2017/2018 zostały uruchomione w naszej szkole dwa projekty współfinansowane ze środków UE. Jeden z nich pt. "Wiedza i doświadczenie naszym atutem" opiewa na kwotę 711 930,74 zł i jest realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf". W projekcie uczestniczy młodzież klas I-III ucząca się w zawodzie technik elektryk, technik mechatronik i technik budownictwa. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych:
  • matematyki (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze doskonalące umiejętności rachunkowe i utrwalające wybrane zagadnienia z zakresu podstawy programowej, przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego), informatyki (kurs ECDL Base potwierdzony Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych) oraz umiejętności uczenia się. 
  • teoretycznych i praktycznych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu różnych specjalizacji, w tym – nabycie kompetencji zawodowych w dziedzinie OZE, montażu instalacji elektrycznych i elektropneumatycznych, montażu układów sterowania jako niezbędnych elementów instalacji OZE, termomodernizacji obiektów budowlanych z uwzględnieniem obiektów OZE, modelowania konstrukcji budowlanych za pomocą programu do wspomagania projektowania AUTOCAD z wykorzystaniem TIK, sporządzanie kosztorysów.
  • z przedsiębiorczości.
Uzupełnieniem są płatne staże dla uczniów, wycieczki prozawodowe oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli.
Drugie działanie "Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie" realizowane było przez Powiat Jędrzejowski i opiewało na kwotę ponad 4,5 mln zł. W ramach tego działania szkoła nasza pozyskała nowoczesny kompleks sportowy, w skład którego wchodzą: boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, kort tenisowy, trybuny, bieżnia oraz kontenery z szatniami i prysznicami. W budynku szkoły zostały utworzone 4 nowoczesne pracownie dydaktyczne: dwie informatyczne, a budowlaną i pracownia odnawialnych źródeł energi. Wszystkie sale zostały wyposażone w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. Uroczystego otwarcia i przekazania naszej szkole tych obiektów dokonali: Starosta Jędrzejowski - E.Kaczmarek, Wicestarosta - J.Grabek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - S.Nawrot, Inspektor Ds. Pozyskiwania Środków UE - T.Beszterecha, jak również dyrektor szkoły J.Jędrzejewska, zaś poświęcił O.Kustosz W.Kundera. Podsumowaniem i ukoronowaniem dzisiejszej uroczystości był mecz piłki nożnej jaki rozegrały między sobą drużyna Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie z reprezentacją ZSP nr 2, składającą się z uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Mecz zakończył się remisem 3:3.
Mamy nadzieję, że nowe obiekty sportowe i pracownie techniczne dobrze będą służyły naszej młodzieży przez najbliższe lata.

Z.Marcinkowski
23.11.2018 r.
Młodzież z "Grota" znów na podium
23 listopada 2018 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyły się uroczystości z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. W roku 2018 mija 60 lat Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej też okazji opiekun szkolnego Klubu HDK nr 123 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" Bugajski Włodzimierz otrzymał Medal 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Na uroczystości podsumowano też Turniej Młoda Krew Ratuje Życie. Do Turnieju przystapiło 49 Szkół województwa świętokrzyskiego (o 3 szkoły mniej niż w roku ubiegłym). 2818 uczniów oddało 1571 litrów krwi- to sporo mniej niż w ubiegłym roku, co zapewne spowodowane jest niżem demograficznym. Pierwsze dwa miejsca, identycznie jak w ubiegłym roku zajęły Politechnika Świętokrzyska i Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach. Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie. W ciągu 4 akcji w roku szkolnym 2017/2018 wykonano 140 donacji i pobrano 63 litry krwi. To o 3 litry więcej niż w ubiegłym roku.
W.Bugajski
28.11.2018 r.
Spotkanie pt."Żyj bez ryzyka"
W dniu 28 listopada w jędrzejowskim Centrum Kultury odbyła się VI edycja spotkań dla młodzieży pod hasłem „Żyj bez ryzyka” z okazji Światowego Dnia AIDS. Jak co roku na koncert profilaktyczny organizowany przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną i Komisariat Policji Powiatowej w Jędrzejowie składało się spotkanie z Panem Romanem Latoszyńskim – konsultantem do spraw AIDS i HIV oraz rozdanie nagród konkursowych. W koncercie wzięła udział klasa I Tg. Pan Roman w sposób bardzo obrazowy i ciekawy przedstawił młodzieży szereg niebezpieczeństw czyhających na młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie. Szczególną uwagę poświęcił profilaktyce wirusa HIV. Przestrzegał młodzież przed zbyt wczesną, przypadkową inicjacją seksualną podejmowaną pod wpływem alkoholu. Uczulał na zachowanie szczególnej ostrożności przed przyjmowaniem drinków, napojów od nieznajomych, w których może znajdować się tabletka gwałtu. Mówił także o takich wartościach w życiu człowieka jak wierność, miłość i odpowiedzialność, które powinny być wpisane w życie młodych ludzi. Koncert uświetnił występ naszej uczennicy Weroniki Zachariasz z klasy II K, która wykonała wrodzoną sobie gracją trzy utwory muzyczne. Natomiast w drugiej części koncertu rozdano nagrody w konkursie plastycznym pod hasłem „Żyj bez ryzyka”. Uczennica klasy I Tg Gabriela Kot zajęła pierwsze miejsce. Nagrodę w imieniu uczennicy odebrała wychowawczyni klasy pani Aneta Haczyk.
S.Michno
28.11.2018 r.
Wystawa jędrzejowskich malarek w „Grocie”
28 listopada została otwarta kolejna już wystawa czasowa w czytelni szkolnej. Tym razem inspiracją do stworzenia wystawy było ogłoszenie roku 2018 rokiem kobiet. Dodatkowo 28 listopada 2018 roku minęło sto lat odkąd kobiety odzyskały prawa wyborcze. Te dwie rocznice stały się pretekstem zorganizowania bardzo kobiecej wystawy. Zaprezentowały swoje malarstwo: Anita Łukasik, Joanna Tkacz, Sandra Maciantowicz i Monika Wnuk. Działaczka na rzecz kobiet, zaangażowana w Jędrzejowie w organizację akcji - Nazywam się Miliard - pani Joanna Tkacz przybliżyła zgromadzonym na wystawie jaką drogę musiały przejść kobiety aby być równymi mężczyznom: „Podwójnie wolne” – to słowa jednej z sufrażystek, komentującej ukazanie się dekretu z 28 listopada 1918 roku, w którym marszałek Piłsudski zapewnił prawa wyborcze – bierne i czynne kobietom. Fraza ta najtrafniej opisuje doświadczenie Polek: wolnych dzięki odzyskaniu niepodległości i wolnych- po raz pierwszy- w prawach obywatelskich. Dotychczas kobiety nie były podmiotami, a raczej dodatkiem do życia mężczyzny, co nasuwa skojarzenie z byciem przedmiotem. Dopiero 100 lat temu prawo miało zapewnić Polkom te same prawa, które posiadali mężczyźni. Ale zmiana prawa to początek. O wiele ważniejsza i trudniejsza jest zmiana mentalności, przekonań i codziennego funkcjonowania i traktowania kobiet. W ciągu tych stu lat wiele się zmieniło, kobiety są dziś tak samo dobrze wykształcone, decydują o sobie. Jednak wiele jeszcze pozostało do zmiany. Kobiety nadal często zarabiają mniej, piastując te same stanowiska co mężczyźni, wciąż są przekraczane ich granice osobiste. Wciąż nie mogą czuć się bezpiecznie w świecie, w którym za prawem nie nadążają przekonania i zwyczajowe postrzeganie kobiet i ich roli w społeczeństwie. Świadczy o tym chociażby akcja MEE TOO -powiedziała Joanna Tkacz. Pani Anita Łukasik opowiadała o sytuacji kobiet-malarek. Malarki w przeszłości musiały często ukrywać swoją płeć, jeśli chciały uczyć się w szkołach artystycznych- tak było z Zofią Stryjeńską, przebierającą się za własnego brata. Najczęściej musiały rezygnować z życia osobistego , jak np. Olga Boznańska. Wiele musiało zrezygnować ze sztuki, ponieważ rodziny zmuszały je do zamążpójścia.
Wystawę malarstwa jędrzejowskich malarek można było oglądać do 5 grudnia. Wystawę odwiedziły klasy: IV THR,IIITB,III TG,IK,IIC,I TG,IC,IITFG,ITMI,IV TBE.
E.Nemś
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego