Luty 2018 - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Luty 2018

Wydarzenia
1.02.2018 r. 
Spotkanie z Mnister Edukacji Narodowej
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im S.Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie uczestniczyła w spotkaniu Zespołu do spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego powołanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Spotkanie odbyło się 1 lutego 2018 roku w siedzibie Targów Kielce S.A.
Minister Edukacji Anna Zalewska wyznaczyła priorytety Ministerstwa Edukacji względem rozwoju szkolnictwa zawodowego, którym jednym z nich jest promocja szkolnictwa branżowego oraz dobra organizacja doradztwa zawodowego. Program spotkania Minister Edukacji z dyrektorami szkół, nauczycielami i przedsiębiorcami obejmował zakres współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz politykę rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim. Przed zgromadzonymi wystąpił dyrektor departamentu polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego- Grzegorz Orawiec, dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców- Piotr Prędota oraz Dominik Kraska- dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach. Szczególnym wyróżnieniem dla ZSP Nr 2 w Jędrzejowie była możliwość zaprezentowania się, przedstawienia zasad współpracy z przedsiębiorstwami z regionu, pokazania rozwiązań stosowanych w kształceniu praktycznym w technikach i branżowej szkole I stopnia, monitorowaniem lokalnego  rynku pracy, organizacji klas patronackich, prowadzenia kształcenia dualnego w technikach i szkołach branżowych oraz ścisłej współpracy szkoły i możliwości doskonalenia warsztatu pracy przez uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego. Dodajmy, że ZSP Nr 2 w Jędrzejowie jest jedyną szkołą zawodową w powiecie jędrzejowskim kształcącą na tak dużą skalę w różnorakich zawodach. Rozwiązania i zasady współpracy z lokalnym rynkiem pracy wzbudziły duże zainteresowanie wśród zaproszonych gości. Prelegentami ze strony szkoły byli: dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska, wicedyrektor Anna Kamińska, kierownik praktycznej nauki zawodu Tomasz Wojtachnio.
W spotkaniu Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego uczestniczyli także: senator Krzysztof Słoń, poseł Anna Zuba, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa, wiceprezydent Kielc- Andrzej Sygut oraz przedstawiciele organów prowadzących i związków zawodowych.
 
Ewelina Żychlińska
2.02.2018 r.
Pamięć o bohaterach
W piątek 2 lutego 2018 z inicjatywy Przewodniczącego  Powiatowej Rady Kombatantów RP i Osób Represjonowanych wicedyrektora szkoły Bernarda Suchmiela oraz starosty powiatu jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka obchodziliśmy 74 rocznicę odbicia  żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą  Gestapo w Jędrzejowie.
Uroczystości upamiętniające  bohaterów rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy przed pomnikiem upamiętniającym odbicie żołnierzy Armii Krajowej przed budynkiem LO im Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Kolejnym punktem uroczystości była msza święta w klasztorze o.o. Cystersów. Po mszy uczestnicy uroczystości spotkali się przed pomnikiem mjr AK Stefana Gądzio- Kosa przed budynkiem naszej szkoły na ulicy Okrzei. Z rąk  ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  medale Pro Patria, osoby zasłużone dla propagowania wiedzy o historii naszego kraju otrzymali Monika Bolewska, Tadeusz Domińczak, Tadeusz Mędrala, Ewa Puto, Bożena Szczypiór, Wojciech Zwierzchowski. Dodatkowo wicestarosta, Janusz Grabek z rąk Aliny Szwach, szefowej kieleckiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, otrzymał odznaczenie pamiątkowe za zasługi dla światowego związku żołnierzy Armii Krajowej. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku szkoły gdzie na I pietrze obok pokoju nauczycielskiego uroczyście odsłonięto  tablicę pamiątkową poświęconą zmarłemu w ubiegłym roku świętej pamięci doktorowi Piotrowi Kurkowi. ŚP. Piotr Kurek aktywnie działał w środowiskach kombatanckich, w szczególności w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 2002 roku przewodniczył Komisji do Spraw Młodzieży Zarządu Głównego Związku, a od 2005 roku był członek Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK. Dzięki jego zaangażowaniu doszło do wypracowania mechanizmów współpracy Związku z Instytutem Pamięci Narodowej oraz kuratoriami oświaty. Propagował oraz wspierał ideę powstawania Klubów Historycznych im. Armii Krajowej w szkołach na terenie całego kraju. Angażował się w działania związane z tworzeniem pomników Armii Krajowej.
Jak powiedział wicedyrektor szkoły Bernard Suchmiel dzięki sponsorowi i jednocześnie absolwentowi szkoły Pawłowi Szostakowi udało się ufundować tablicę ku pamięci Piotra Kurka.
Po części oficjalnej gości uroczystości zaproszono na wojskowy poczęstunek.
 Ewelina Żychlińska
13.02.2018 r.
"Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”
Projekt zakłada przyznanie 320 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic szkół zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, ogólnokształcące szkoły artystyczne) w województwie świętokrzyskim. Każdy ze stypendystów/stypendystek jest objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie (wypłata stypendium następuje w sposób jednorazowy w łącznej kwocie 3800 zł). Warunkiem ubiegania się o stypendium było złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu jest otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.
W dniu 13 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Do Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynęło 547 wniosków o przyznanie stypendiów. Komisja przyznała 320 stypendiów dla 205 uczennic i 115 uczniów. Wśród stypendystów znaleźli się także nasi uczniowie: Baran Radosław i Sadowska Katarzyna. Oba wnioski zostały wysoko oceniaone (po 16 pkt). Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Z.Marcinkowski
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego