Luty 2019 - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Luty 2019

Wydarzenia
6.02.2019 r.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów 
Dzisiaj w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wśród 135 laureatów tych nagród znalazł się również uczeń naszej szkoły Mateusz Miśkiewicz z klasy II Tmi (technik mechatronik, wych. Z.Marcinkowski). Wręczenia dyplomów dokonała Świętokrzyska Wicekurator Oświaty - Katarzyna Nowacka w asyście pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego Wiktora Michała Kowalskiego
Należy tu wspomnieć, że zgodnie z postanowieniem art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły). Zgodnie z art. 90h ust. 2 ww. ustawy, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który:
  • otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub
  • wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Mateuszowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Z.Marcinkowski
12.02.2019 r.
Mechatronicy i ich roboty.
W październiku uczniowie klasy I Tmi uczący się w zawodzie technik mechatronik rozpoczęli swą przygodę z "praktyczną mechatroniką". W każdy piątek młodzież uczestniczyła w zajęciach dodatkowych w ramach których uczyła się: posługiwania urządzeniami i materiałami lutowniczymi, czytania dokumentacji technicznej oraz montażu układów elektronicznych i mechanicznych. Dzisiaj swe zajęcia podsumowała jedna z grup. Uczniowie zakończyli prace nad swymi "robotami", wyposażyli je w baterie i dokonali testowego uruchomienia. Wszystkie "świetlne" pluskwy zadziałały i rozbiegły się po pracowni mechatronicznej w poszukiwaniu "światła". Radość fanów mechatroniki była wielka - wszystko bowiem potoczyło się po ich myśli. Przy tej okazji na zakończenie zajęć padło ciekawe pytanie zadane przez jednego z uczniów: "Profesorze, co dalej będziemy robić?". Pomysł już jest. Niedaleka przyszłość pokaże, czy będzie można go zrealizować i wprowadzić w życie. Młodym adeptom mechatroniki dziękuję za wspólnie spędzony czas. Praca z wami była przyjemnością.
Z.Marcinkowski
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego