Luty 2021 - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Luty 2021

Wydarzenia
02.02.2021
77. Rocznica uwolnienia żołnierzy Armii Krajowej z siedziby Gestapo w Jędrzejowie.
We wtorek, na terenie miasta Jędrzejowa odbyły się uroczystości związane z obchodami 77 rocznicy uwolnienia żołnierzy Armii Krajowej z siedziby Gestapo w Jędrzejowie. Brawurowa akcja odbicia 5 żołnierzy AK (Stanisława Białkiewicza „Zaremby”, Zbigniewa Białkiewicza „Świerka”, Adama Grabowskiego „Mocnego”, Zbigniewa Grabowskiego „Czarnego” i Stanisława Skowronka „Pniaka”) miała miejsce 2 lutego 1944 roku. Przedsięwzięciem dowodził major Stefan Gądzio „Kos”. W akcji wzięli udział żołnierze z oddziału dywersyjnego AK, z podobwodu Wodzisław (dowodzonego przez sierż. Józefa Maja „Balleta”) - kpr. pchor. Jan Stempkowski „Michał”, kpr. Zygmunt Szyksznian „Orzeł”, kpr. Jan Turek „Kokoto”, kpr. Stanisław Urban „Kuźmicz”, st. strz. Jerzy Ostrowski „Elza”, st. strz. Władysław Trątnowiecki „Sarna”, wraz z ubezpieczającymi akcję ppor. Mieczysławem Karkowskim „Grabem”, ppor. Mieczysławem Maludzińskim „Walmieczem” i ppor. Hieronimem Piaseckim „Zolą”.
Ze względu na czas pandemii, uroczystości odbyły się w skromniejszej niż zazwyczaj formie. Rozpoczęły się od mszy świętej w Sanktuarium Błogosławionego W.Kadłubka w Jędrzejowie, której przewodniczył opat R.Ścibiorowski w asyście E.Stradomskiego. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem majora Stefana Gądzio „Kosa” przy ZS nr 2 w Jędrzejowie jak również pod tablicą umiejscowioną przed I LO im. Mikołaja Reja przy ulicy 11 Listopada - w miejscu dawnej siedziby Gestapo w Jędrzejowie.
Obchody rocznicy odbicia żołnierzy Ak stały się już coroczną tradycją, która na stałe wpisała się w kalendarz powiatowych wydarzeń patriotycznych. Biorą w niej udział kombatanci, poczty sztandarowe, władze samorządowe i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. W tegoroczne uroczystości wzorem lat poprezdnich zaangażowała się również nasza szkoła wystawiając poczty sztandarowe: Zespołu Szkół numer 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie i organizacji kombatanckich. 
Z.Marcinkowski
11.02.2021
"Tłusty czwartek"
Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Najpopularniejszymi  przysmakami konsumowanymi w tym dniu zgodnie z tradycją kultywowaną w Polsce są pączki i faworki. Mimo trudnego czasu, jakim jest pandemia, uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkami pań mgr inż. Ilony Soleckiej i mgr inż. Renaty Mider kultywowali w tym tygodniu tradycje tłustego czwartku. Na zajęciach zdalnych z pracowni gastronomicznej poznali/przypomnieli sobie technologie wykonania ciast drożdżowych oraz ciast zbijanych. We własnych domowych kuchniach wyczarowali słodkie przysmaki: pączki, pączki serowe, faworki i róże karnawałowe.
I.Solecka
16.02.2021
„Zagrajmy razem na Walentynki!”
14 lutego kojarzy się nam wszystkim z Walentynkami. Nasi uczniowie również o tym nie zapomnieli. Mimo pandemii Samorząd Uczniowski postanowił zaakcentować to święto w naszej szkole, ponieważ mamy nadzieję, że nie brak w niej zakochanych…
Z okazji Dnia Świętego Walentego uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty w ramach akcji „Zagrajmy razem na Walentynki”. Mieliśmy tylko jeden warunek – tematem była miłość. Jak zwykle nasi koledzy i koleżanki nie zawiedli. Napłynęły do nas różne prace: piosenki, wiersze i prace plastyczne. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Wszystkie prace możecie obejrzeć na FB naszej szkoły.
Jednocześnie pragniemy, aby okazywanie bliskim miłości było ważne nie tylko w Walentynki, ale każdego dnia, czego wszystkim gorąco życzymy!
Aby jeszcze bardziej zaakcentować święto zakochanych w naszej szkole samorząd uczniowski postanowił zorganizować również konkurs, w którym uczniowie mieli przedstawić czym dla nich jest miłość jej różne aspekty i postrzeganie przez człowieka. Dla każdego miłość znaczy coś innego dlatego też każdy tworzy swoją własną definicję miłości bardzo cieszy nas fakt, że uczniowie chętnie podzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie miłości i tym co dla nich stanowi. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.
Pierwsze miejsce - Magdalena Lipska klasa 4 Tfg
Miejsce drugie - Magda Chrabąszcz klasa 2 Tfg
Miejsce trzecie - Ilona Tasak klasa 2 Tfg

Przykładowe prace: 
prezentacja: "O milości..."

M.Bugajska, K.Banach
17.02.2021 r.
Szkolny Klub Ligi Ochrony Przyrody prowadzi akcje pomocy zwierzętom!
Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla leśnych zwierząt. Z pomocą przyszli przedstawiciele LOP z Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie. Pozyskano pokarm, którym uzupełnione zostały podsypy, a resztę karmy przekazano do koła łowieckiego nr 3 w Jędrzejowie. Mądre i konsekwentne dokarmianie zwierząt, stanowi dla nich rzeczywiste wsparcie, przy okazji stając się dla młodzieży ważną lekcją współżycia z dziką przyrodą.
W szkole zbierana jest również karma dla bezdomnych psów, która będzie przekazana do schronisk.
 
 
Ewa Nemś
19.02.2021 r.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów rozdane...
W dniu 17.02.21 r. w budynku Starostwa Powiatowegow Jędrzejowie odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok 2020/21 dla najlepszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych w powiecie jędrzejowskim. Należy przypomnieć przy tej okazji, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej wysokie wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Uroczystość wręczenia stypendiów, podobnie jak wiele innych, które do tej pory odbyły się, przebiegała w cieniu pandemii covid-19, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Nagrody wręczyli  stypendystom wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wraz ze starostą Pawłem Faryną i wicestarostą Marią Barańską. Podczas uroczystości obecni byli również przewodniczący rady powiatu jędrzejowskiego Marek Mentel, Renata Kwas – naczelnik wydziału edukacji, kultury, zdrowia i spraw społecznych, a także towarzyszący stypendystom ich rodzice i dyrektorzy szkół.
Wśród dwunastu nagrodzonych osób znależli się również uczniowie naszej szkoły: Miśkiewicz Mateusz (IV Tmi) oraz Dawid Krzysztofik (II Tg). Warto zaznaczyć, że dla tego pierwszego ucznia to już kolejne stypendium tego typu. 
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy a pozostałą młodzież zachęcamy do "śrubowania" swych wyników.
Z.Marcinkowski

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego