Maj 2019 - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Maj 2019

Wydarzenia
9-10.05.2019
Wycieczka w ramach projektu z OZE
W dniach 9 i 10 maja uczniowie kl.III technikum elektrycznego, mechatronicznego i budowlanego wzięli udział w wycieczce edukacyjnej nr 2 w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Celem wyjazdu było poszerzenie kompetencji naukowo - technicznych uczniów poprzez zapoznanie z budową, organizacją i funkcjonowaniem zakładów produkujących energię w sposób konwencjonalny i niekonwencjonalny. W ramach wycieczki młodzież zapoznała się z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii takich jak wiatr, biomasa, słońce, geotermia oraz z pracą elektrowni konwencjonalnej. Trasa wycieczki odbyła się na trasie Jędrzejów Połaniec, Pakosław, Radom, Kozienice, Ryki, Puławy, Jędrzejów.
Uczestnicy zwiedzili elektrownię konwencjonalną w Połańcu, w której jeden z bloków tzw "Zielony Blok" opalany jest w 100% biomasą pochodzącą ze zrębków drzewnych i odpadów rolniczych. W ramach wycieczki młodzież zapoznała się z zasadą działania elektrowni wiatrowej i odwiedziła Farmę Wiatrową Iłża w miejscowości Pakosław. Na terenie farmy znajduje się 27 nowoczesnych turbin, każda o mocy 2 megawatów. W Kozienicach zapoznali się z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych, czyli wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego, do zasilania urządzeń drogowych.
Uczniowie mieli możliwość odwiedzenia również miasta Ryki, które uważane jest za obszar nadający się do rozwoju geotermii głębokiej. Ciepłą wodę można wykorzystać do dostarczenia ciepła dla dużych obiektów lub dla wielu małych odbiorców.
W ramach wyjazdu edukacyjnego młodzież uczestniczyła w ciekawym wykładzie pani Agaty Witorożec z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na temat „Rośliny energetyczne wykorzystywane w biogazowniach”. Po wykładzie zwiedzili Instytut Badań nad Roślinami i piękny, rozległy Park Pałacu książąt Czartoryskich wykonany w stylu angielskim, z zabytkowymi obiektami takimi jak Domek Gotycki, czy Świątynia Sybilli. Księżna Izabela Czartoryska gromadziła tam pamiątki rodzinne Sieniawskich, Lubomirskich i Czartoryskich oraz pamiątki po wielkich Polakach np. księciu Józefie Poniatowskim.
W parku można było również odpocząć na ławeczkach podziwiać spacerujące kolorowe pawie, złociste bażanty, śpiewające ptaki i skoczne wiewiórki.
Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali nauczyciele: Renata Walczak, Jacek Garus i Alicja Gardjew.

Renata Walczak

11.05.2019
II miejsce w województwie
11 maja 2019r na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego został przeprowadzony Finał wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie, którzy reprezentowali powiat jędrzejowski zajęli w nim 2 miejsce za I Liceum Ogólnokształcącym z Włoszczowej. Finał składał się z konkurencji:
 • test z przepisów ruchu drogowego- 2 miejsce
 • test z historii motoryzacji- 2 miejsce
 • test skrzyżowania- 2 miejsce
 • obsługa pojazdu- 1 miejsce
 • pierwsza pomoc przedmedyczna - 1 miejsce
 • jazda samochodem- talerz Stewarta -1 miejsce
 • jazda sprawnościowa skuterem- 2 miejsce.
Szkołę na Finale reprezentowali Miśkiewicz Mateusz, Samek Adrian i Kaczmarski Kacper.
Włodzimierz Bugajski
14.05.2019
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „CZYSTE POWIETRZE TO ŻYCIE LEPSZE
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 18/2019 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 20 lutego 2019r. na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019r., po dokonaniu oceny nadesłanych i dostarczonych prac plastycznych wyłoniła laureatów i przyznała następująco:

 • W kategorii wiekowej od 6 do 9 lat: I miejsce – Kornelia Mierzwińska – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach, gm. Wodzisław II miejsce – Karol Świerczewski – ZPO Przedszkole w Skroniowie, gm. Jędrzejów III miejsce –– Maria Przybyła – Szkoła Podstawowa w Podchojnach, gm. Jędrzejów
 • W kategorii wiekowej od 10 do 12 lat: I miejsce – Izabela Poczęta – Szkoła Podstawowa w Podchojnach, gm. Jędrzejów II miejsce – Anna Boryka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie, gm. Sędziszów III miejsce – Kinga Dąbrowska –Szkoła Podstawowa w Węgleszynie, gm. Oksa.
 • W kategorii wiekowej od 13 do 15 lat: I miejsce – Amelia Wilk – Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym, gm. Sobków II miejsce – Patrycja Kubara – Szkoła Podstawowa w Węgleszynie, gm. Oksa III miejsce – Zuzanna Fiutek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie, gm. Jędrzejów.
 • W kategorii wiekowej od 16 do 18 lat: I miejsce – Adrian Rodzim – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie II miejsce – Kamil Wołczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie III miejsce – Kinga Pakuła – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu i terminie wręczenia nagród.
15-17.05.2019
Dni Otwarte w "Grocie" - fotorelacja
20.05.2019
Wizyta biskupa
W dniu 20 maja odbywał wizytację kanoniczną w parafii Bł. Wincentego Kadłubka Ordynariusz Diecezji Kieleckiej bp Jan Piotrowski. Swoja obecnością zaszczycił również naszą szkołę. Ekscelencja spotkał się z dyrekcją szkoły i katechetami. Odwiedził także uczniów, chcąc krótko się z nimi pomodlić i błogosławić im w nauce i życiowych wyborach. Złożył też hołd w miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się na terenie szkoły. Zainteresował się szczególnie postacią mjr Stefana Gądzio "Kosa" dowódcy ZWZ AK Obwód Jędrzejów. Odjeżdżając życzył wszelkiego dobra i Błogosławieństwa Bożego.
Paweł Kowalski
21.05.2019
VI Festiwal Mechatroniki
21 maja odbyła się VI edycja Festiwalu Mechatroniki, który na stałe już "zadomowił" się w kalendarzu imprez organizowanych w naszej szkole. Przedsięwzięcie to realizowane jest przy współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach. Głównym celem imprezy jest przybliżenie młodzieży mechatroniki, jako dziedziny techniki, która w ostatnim czasie bardzo szybko się rozwija i ma coraz większy wpływ na nasze codzienne życie. W tym roku w festiwalu oprócz naszej młodzieży wzięli udział także uczniowie szkół podstawowych z Jędrzejowa, Skroniowa, Potoka Wielkiego, Rakowa oraz Łysakowa - w łącznej liczbie 197 osób. Imprezę swą obecnością uswietnili Wicestarosta Jędrzejowski - Maria Barańska, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Mentel oraz przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: dr inż. Rafał Chatys, dr inż. Robert Kazała oraz mgr inż. Tomasz Piwowarczyk. Zgromadzonych na sali gimnastycznej gości powitała dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska. Tuż po tym, uczeń klasy II Tmi Mateusz Miśkiewicz przedstawił krótki referat na temat istoty mechatroniki wprowadzając w ten sposób zgromadzonych na sali w tematykę festiwalu. Następnie wyświetlona została prezentacja multimedialna pt. "Technik mechatronik w ZSP nr 2 w Jędrzejowie" przedstawiająca wyposażenie szkolnych pracowni mechatronicznych oraz poczynania naszych mechatroników na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Kolejnym punktem festiwalu było wystąpienie dr inż. Roberta Kazały z Katedry Urządzeń i Systemów Automatyki na WEAiI Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Prelegent w swej prezentacji skupił się na zagadnieniach związanych z budową, sterowaniem i zastosowaniem robotów. Zaprezentowane zostały także efekty pracy młodych mechatroników z ZSP nr 2, którzy od kilku lat na zajęciach dodatkowych budują układy związane z elektroniką i robotyką. W trakcie VI Festiwalu Mechatroniki nie brakło konkursów w których zgromadzeni na sali goście musieli wykazać się spostrzegawczością, wiedzą z zakresu mechatroniki oraz umiejętnościami praktycznymi w sterowaniu mini-robotami za pomocą "komórek" czy pilotów wifi. Swych sił próbowali uczniowie klas I, II, III uczący się w zawodzie technik mechatronik, którzy zmierzyli się w konkursie wiedzy mechatronicznej wzorowanym na telewizyjnym turnieju 1 z 10. Zwyciężyła reprezentacja klasy II, przed teamem klasy III i I. Na zakończenie VI Festiwalu Mechatroniki zostały wręczone dyplomy, podziękowania oraz drobne upominki. Najwytrwalsi mogli przyjrzeć się z bliska przywiezionym przez przedstawicieli PŚK układom robotyki, porozmawiać na ich temat, jak również przetestować "szkolne" mini-roboty, czy wykonać pamiątkowe zdjęcia. 
Zbigniew Marcinkowski
30.05.2019
Wręczenie nagród w konkursie "Mój Powiat - Mój Dom"
W dniu 30 maja uczeń klasy II C Branżowej Szkoły I stopnia Szymon Piłat wraz z opiekunem odebrali nagrody za udział w konkursie „Mój Powiat – Mój Dom”. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, a wręczyli je: Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska, Członek Zarządu Powiatu i Radny Powiatowy Tomasz Puchrowicz, który jednocześnie był pomysłodawcą i inspiratorem konkursu. Na konkurs wpłynęły 32 prace w różnych kategoriach: film, plakat, wiersz, prezentacja multimedialna. Organizatorzy podkreślali, że poziom artystyczny prac był bardzo wysoki i wybór laureatów niezmiernie trudny. W konkursie Szymon Piłat zdobył III miejsce za prezentację multimedialną.
Gratulujemy zwycięzcy.
E. Kołkiewicz

30.05.2019
Sejmik Matematyczny
30 maja 2019r w naszej szkole odbyła się 15 edycja Sejmiku Nauk Matematyczno – Przyrodniczych. Projekt ma na celu popularyzację wśród młodzieży nauk ścisłych i pokazania ich zastosowania w praktyce. Spotkanie poprowadziła mgr Zygfryda Karkocha. Dyrektor szkoły mgr inż. Jolanta Jędrzejewska podziękowała wszystkim uczestnikom projektu, a zwłaszcza autorom prezentacji, które zostały wyróżnione. Podczas Sejmiku zaprezentowano następujące prezentacje multimedialne.
1. Strefy głodu i niedożywienia – Czarek Jopek i Kacper Kaleta z kl. 1 tbs / op. O. Cholewińska/
2. Tajemniczy ciąg Fibonacciego – Adam Kot i Mariusz Gwizda z kl. 4 tbe /op. R. Kucypera/
3. Matematyczne ciekawostki – Mateusz Bronkowski z kl.1tbs /op. M. Sosnowska/
4. Figury samopodobne – Sylwia Ponikowska i Wiktoria Wąchała z kl.1tg /op. Z. Karkocha/
5. Wyładowania atmosferyczne – Albert Wypych i Michał Piorun z kl.1 tmi /op. M. Pańczyk/
6. Życie w świecie procentów – Bartek Olszewski i Marcel Król z kl. 3 tms / op. Z. Karkocha/
Wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.
Z.Karkocha
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego