Październik 2017 - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Październik 2017

Wydarzenia
4.10.2017 r.
Z wizytą w Szwajcarii
W ramach realizacji programu „Nowoczesna szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z EFS w ramach RPOWŚ nauczyciele : Alicja Gardjew oraz Adam Piasecki wzięli udział w wizycie studyjnej w Szwajcarii . Celem wizyty było poznanie szwajcarskiego systemu kształcenia dualnego . Nauczyciele wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami :
  • szwajcarskiej centrali zajmującej się edukacją i innowacjami (SERI)
  • federalnego instytutu do spraw edukacji i kształcenia zawodowego (SFIVET)
  • organizacji zajmującymi się doradztwem zawodowym
W ramach zajęć nauczyciele mieli okazję wizytowania :
  • największej szkoły zawodowej w Szwajcarii znajdującej się w Bernie. Szkoła kształci w 16 różnych zawodach w dziedzinie inżynierii motoryzacyjnej, elektroniki, technologii informacyjnych i optyki.
  • szkoły technicznej w Winthertur ze 100 letnią tradycją, kształcącą wysokiej klasy specjalistów z zakresu elektroniki, informatyki, inżynierii mechanicznej, metalurgii i elektrotechniki.
  • szkoły hotelarskiej w Zurychu
  • szkoły technicznej TBZ jednej z największych szkół technicznych w Zurychu.
Nauczyciele mieli możliwość poznania systemu edukacji, wyposażenia szkół, działań partnerów społecznych i organizacji, pracy nauczycieli, obserwacji procesu nauki uczniów, organizacji szkól zawodowych, działania systemu szkoleń pomostowych, drożności i przepustowości systemu oświaty zawodowej.
W krótkim czasie wolnym mogli podziwiać uroki zabytków Berna i Zurychu.
Fot 1. Sala warsztatowo produkcyjna
Fot 2. Efekt działań uczniów w ramach działań pobudzających kreatywność
Fot 3. Typowe zajęcia programowania
Fot 4. Pracownia CNC
Fot 5. Twórczość uczniów ramach zajęć pobudzających kreatywność
Fot 6. Warsztaty szkolne z obrabiarkami CNC
Fot7. Spotkanie z przedstawicielami szwajcarskiej centrali zajmującej się edukacją i innowacjami ( SERI )
Fot8. Widok na jezioro Zuryskie
Adam Piasecki
6.10.2017
Nauczyciele na międzynarodowej konferencji
Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Węgrzynowie zorganizowali konferencję w ramach realizowanego w partnerstwie projektu „Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej – rozwijamy kreatywność dzieci i młodzieży”. Wśród nauczycieli z województwa świętokrzyskiego naszą szkołę reprezentowały: Monika Bugajska- nauczyciel języka niemieckiego i przewodnicząca Zespołu Języków Obcych oraz Ewelina Żychlińska- nauczyciel języka angielskiego i opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego. Konferencja odbyła się w Kielcach w gościnnych prograch I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego które, istnieje od 1724 roku. Temat konferencji: Jak być nauczycielem- coachem, jak indywidualizować pracę z uczniem i rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży. Konferencję uroczyście otworzył Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, podkreślając jak ważne jest dziś indywidualne podejście do ucznia. Ekspert merytoryczny w projekcie Emilia Wojdyła przedstawiła cele i założenia projektu. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali interesującego wykładu prof. dr hab. Joanny Madalińskiej – Michalak z Uniwersytetu Warszawskiego pt.: Nauczyciel przywódcą, nauczyciel coachem w indywidualnym rozwoju ucznia. Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie eksperta z ORE dotyczące rozwijania kreatywności uczniów. W drugiej części spotkania prowadząca konferencję Emilia Wojdyła przedstawiła rezultaty projektu w prezentacji - Coaching metodą wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, Indywidualizacja pracy z uczniem – szansą na kompleksowe wsparcie edukacyjne i społeczne dzieci i młodzieży. Szczególnie interesujące dla uczestników konferencji były wystąpienia nauczycieli- partnerów biorących udział w projekcie ze Szkoły Specjalnej w Larnace na Cyprze, Szkoły Zawodowej w Limassal na Cyprze, Centrum Rekreacji MIDBERG w Reykjaviku na Islandii, oraz z Instytutu F.S.NITTI w Rzymie we Włoszech. Przedstawiciele tych krajów opowiadali o swoich metodach pracy, o tworzeniu programów dostosowanych do specjalnych potrzeb uczniów. Projekt jest realizowany w programie Erasmus + a współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.
Ewelina Żychlińska
8.10.2017 r.
Szkolenie fryzjerskie
Dziś uczennice z technikum usług fryzjerskich skorzystały z zaproszenia hurtowni fryzjerskiej KANEL z Jędrzejowa. Wzięły udział w warsztatach szkoleniowych włoskiej marki fryzjerskiej „VITALITY”S„. Szkolenie odbyło się w Tęczowym Młynie w Kielcach. Pokaz obejmował zakres najnowszych trendów w strzyżeniu, koloryzacji i upięć. Kilka uczennic : Karolina Pobereżnej, Eliza Opała, Kinga Grzesik, Anna Sputo, Ewelina Bodzioch, Magdalena Lipska, zostały wybrane przez szkoleniowców do prezentacji najnowszej kolekcji fryzjerskiej firmy „Vitality”s. Wszystkie uczennice biorące udział w warsztatach uzyskały certyfikaty ukończenia szkolenia i liczne prezenty od hurtowni fryzjerskiej KANEL z Jędrzejowa.
(S.Chatys)
13.10.2017
Dzień Edukacji Narodowej

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty,
świętokrzyskich szkół i placówek oświatowych. Szanowni Państwo!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. To wyjątkowe święto jest okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności i podziękowań za odpowiedzialną pracę i codzienny trud w procesie kształcenia i wychowania młodych Polaków. Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. Życzymy wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej szkolnej społeczności.
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Od listu świętokrzyskiego kuratora oświaty Kazimierza Mądzika rozpoczęła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Przypomnijmy, że to święto ustanowione 27 kwietnia 1972 roku określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Edukacji Narodowej. A od 1982 na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla Grona Pedagogicznego w imieniu dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 złożyła wicedyrektor Anna Kamińska, życząc wytrwałości i sukcesów w życiu zawodowym. Podziękowania za pracę oraz życzenia satysfacji w pracy złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Grad, przekazując jednocześnie bukiet kwiatów na ręce dyrekcji szkoły. Za trud włożony w codzienna pracę, za osiągnięcia w pracy zawodowej i wychowawczej nagrodę dyrektora szkoły otrzymali w tym roku nauczyciele: Janusz Adamczyk, Aneta Haczyk, Zbigniew Marcinkowski, Renata Karp, Iwona Dudek, Robert Król, Magdalena Pańczyk, Artur Oleksiak, Łukasz Komorowicz i Andrzej Grot. Nagrodę starosty powiatu jędrzejowskiego otrzymały nauczycielki: Dorota Bluminsztejn i Małgorzata Różyc. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny który na wesoło pokazywał życie szkoły i relacje uczniowsko- nauczycielskie. Chórek szkolny, jak zwykle niezawodny okrasił uroczystość piosenkami specjalnie przygotowanymi na akademię.
Ewelina Żychlińska

16.10.2017
Międzynarodowy Projekt
Już po raz trzeci nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie Krokus, którego inicjatorem jest Irlandzkie Towarzystwo Wiedzy o Holokauście. Jesienią uczniowie w całej Europie sądzą cebulki krokusów. Krokusy kształtem przypominają gwiazdę Dawida którą żydzi zmuszeni byli nosić podczas II wojny światowej. Krokusy zakwitną na wiosnę. Wraz z nimi odrodzi się nadzieja, że już nigdy na świecie dzieci i młodzież nie będą umierać tak jak miało to miejsce podczas wojny. Dziś uczniowie klasy I Tbs pod opieką Eweliny Żychlińskiej opiekuna Szkolneo Klubu Europejskiego, zasadzili cebulki krokusów w imieniu wszystkich uczniów, przed budynkiem szkoły.
Ewelina Żychlińska
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego