Październik 2017 - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Październik 2017

Wydarzenia
4.10.2017 r.
Z wizytą w Szwajcarii
W ramach realizacji programu „Nowoczesna szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z EFS w ramach RPOWŚ nauczyciele : Alicja Gardjew oraz Adam Piasecki wzięli udział w wizycie studyjnej w Szwajcarii . Celem wizyty było poznanie szwajcarskiego systemu kształcenia dualnego . Nauczyciele wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami :
  • szwajcarskiej centrali zajmującej się edukacją i innowacjami (SERI)
  • federalnego instytutu do spraw edukacji i kształcenia zawodowego (SFIVET)
  • organizacji zajmującymi się doradztwem zawodowym
W ramach zajęć nauczyciele mieli okazję wizytowania :
  • największej szkoły zawodowej w Szwajcarii znajdującej się w Bernie. Szkoła kształci w 16 różnych zawodach w dziedzinie inżynierii motoryzacyjnej, elektroniki, technologii informacyjnych i optyki.
  • szkoły technicznej w Winthertur ze 100 letnią tradycją, kształcącą wysokiej klasy specjalistów z zakresu elektroniki, informatyki, inżynierii mechanicznej, metalurgii i elektrotechniki.
  • szkoły hotelarskiej w Zurychu
  • szkoły technicznej TBZ jednej z największych szkół technicznych w Zurychu.
Nauczyciele mieli możliwość poznania systemu edukacji, wyposażenia szkół, działań partnerów społecznych i organizacji, pracy nauczycieli, obserwacji procesu nauki uczniów, organizacji szkól zawodowych, działania systemu szkoleń pomostowych, drożności i przepustowości systemu oświaty zawodowej.
W krótkim czasie wolnym mogli podziwiać uroki zabytków Berna i Zurychu.
Fot 1. Sala warsztatowo produkcyjna
Fot 2. Efekt działań uczniów w ramach działań pobudzających kreatywność
Fot 3. Typowe zajęcia programowania
Fot 4. Pracownia CNC
Fot 5. Twórczość uczniów ramach zajęć pobudzających kreatywność
Fot 6. Warsztaty szkolne z obrabiarkami CNC
Fot7. Spotkanie z przedstawicielami szwajcarskiej centrali zajmującej się edukacją i innowacjami ( SERI )
Fot8. Widok na jezioro Zuryskie
Adam Piasecki
6.10.2017
Nauczyciele na międzynarodowej konferencji
Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Węgrzynowie zorganizowali konferencję w ramach realizowanego w partnerstwie projektu „Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej – rozwijamy kreatywność dzieci i młodzieży”. Wśród nauczycieli z województwa świętokrzyskiego naszą szkołę reprezentowały: Monika Bugajska- nauczyciel języka niemieckiego i przewodnicząca Zespołu Języków Obcych oraz Ewelina Żychlińska- nauczyciel języka angielskiego i opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego. Konferencja odbyła się w Kielcach w gościnnych prograch I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego które, istnieje od 1724 roku. Temat konferencji: Jak być nauczycielem- coachem, jak indywidualizować pracę z uczniem i rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży. Konferencję uroczyście otworzył Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, podkreślając jak ważne jest dziś indywidualne podejście do ucznia. Ekspert merytoryczny w projekcie Emilia Wojdyła przedstawiła cele i założenia projektu. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali interesującego wykładu prof. dr hab. Joanny Madalińskiej – Michalak z Uniwersytetu Warszawskiego pt.: Nauczyciel przywódcą, nauczyciel coachem w indywidualnym rozwoju ucznia. Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie eksperta z ORE dotyczące rozwijania kreatywności uczniów. W drugiej części spotkania prowadząca konferencję Emilia Wojdyła przedstawiła rezultaty projektu w prezentacji - Coaching metodą wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, Indywidualizacja pracy z uczniem – szansą na kompleksowe wsparcie edukacyjne i społeczne dzieci i młodzieży. Szczególnie interesujące dla uczestników konferencji były wystąpienia nauczycieli- partnerów biorących udział w projekcie ze Szkoły Specjalnej w Larnace na Cyprze, Szkoły Zawodowej w Limassal na Cyprze, Centrum Rekreacji MIDBERG w Reykjaviku na Islandii, oraz z Instytutu F.S.NITTI w Rzymie we Włoszech. Przedstawiciele tych krajów opowiadali o swoich metodach pracy, o tworzeniu programów dostosowanych do specjalnych potrzeb uczniów. Projekt jest realizowany w programie Erasmus + a współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.
Ewelina Żychlińska
8.10.2017 r.
Szkolenie fryzjerskie
Dziś uczennice z technikum usług fryzjerskich skorzystały z zaproszenia hurtowni fryzjerskiej KANEL z Jędrzejowa. Wzięły udział w warsztatach szkoleniowych włoskiej marki fryzjerskiej „VITALITY”S„. Szkolenie odbyło się w Tęczowym Młynie w Kielcach. Pokaz obejmował zakres najnowszych trendów w strzyżeniu, koloryzacji i upięć. Kilka uczennic : Karolina Pobereżnej, Eliza Opała, Kinga Grzesik, Anna Sputo, Ewelina Bodzioch, Magdalena Lipska, zostały wybrane przez szkoleniowców do prezentacji najnowszej kolekcji fryzjerskiej firmy „Vitality”s. Wszystkie uczennice biorące udział w warsztatach uzyskały certyfikaty ukończenia szkolenia i liczne prezenty od hurtowni fryzjerskiej KANEL z Jędrzejowa.
(S.Chatys)
13.10.2017
Dzień Edukacji Narodowej

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty,
świętokrzyskich szkół i placówek oświatowych. Szanowni Państwo!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. To wyjątkowe święto jest okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności i podziękowań za odpowiedzialną pracę i codzienny trud w procesie kształcenia i wychowania młodych Polaków. Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. Życzymy wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej szkolnej społeczności.
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Od listu świętokrzyskiego kuratora oświaty Kazimierza Mądzika rozpoczęła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Przypomnijmy, że to święto ustanowione 27 kwietnia 1972 roku określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Edukacji Narodowej. A od 1982 na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla Grona Pedagogicznego w imieniu dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 złożyła wicedyrektor Anna Kamińska, życząc wytrwałości i sukcesów w życiu zawodowym. Podziękowania za pracę oraz życzenia satysfacji w pracy złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Grad, przekazując jednocześnie bukiet kwiatów na ręce dyrekcji szkoły. Za trud włożony w codzienna pracę, za osiągnięcia w pracy zawodowej i wychowawczej nagrodę dyrektora szkoły otrzymali w tym roku nauczyciele: Janusz Adamczyk, Aneta Haczyk, Zbigniew Marcinkowski, Renata Karp, Iwona Dudek, Robert Król, Magdalena Pańczyk, Artur Oleksiak, Łukasz Komorowicz i Andrzej Grot. Nagrodę starosty powiatu jędrzejowskiego otrzymały nauczycielki: Dorota Bluminsztejn i Małgorzata Różyc. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny który na wesoło pokazywał życie szkoły i relacje uczniowsko- nauczycielskie. Chórek szkolny, jak zwykle niezawodny okrasił uroczystość piosenkami specjalnie przygotowanymi na akademię.
Ewelina Żychlińska

17.10.2017 r.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Sposród zgłoszonych kandydatów przedstawiciele samorządów klasowych wybrali tych, którzy ich zdaniem najlepiej będą reprezentować społeczność uczniowską wobec władz szkoły oraz dbać o dobro ogółu uczniów.
Przewodniczącą szkoły została Zuzanna Kozińska z klasy 3TG, zastępcą przewodniczącej Ewa Musiał klasa 3TG, sekretarzem Daniel Szałas.
Cele działalności Samorządu Uczniowskiego to:
  • uczestniczenie uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów,
  • rozwijanie demokratycznych form współżycia,
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
Nowo wybranym życzymy powodzenia i wielu sukcesów.
Robert król
16.10.2017
Międzynarodowy Projekt
Już po raz trzeci nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie Krokus, którego inicjatorem jest Irlandzkie Towarzystwo Wiedzy o Holokauście. Jesienią uczniowie w całej Europie sądzą cebulki krokusów. Krokusy kształtem przypominają gwiazdę Dawida którą żydzi zmuszeni byli nosić podczas II wojny światowej. Krokusy zakwitną na wiosnę. Wraz z nimi odrodzi się nadzieja, że już nigdy na świecie dzieci i młodzież nie będą umierać tak jak miało to miejsce podczas wojny. Dziś uczniowie klasy I Tbs pod opieką Eweliny Żychlińskiej opiekuna Szkolneo Klubu Europejskiego, zasadzili cebulki krokusów w imieniu wszystkich uczniów, przed budynkiem szkoły.
Ewelina Żychlińska
25.10.2017 r.
Londyn od A do Z
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych 25.10.2017 roku odbyło się w czytelni szkolnej spotkanie z pasjonatką podróżowania, inicjatorką powstania w bibliotece szkolnej kącika podróżniczego, wreszcie członkinią od 1.X.2009 roku organizacji naukowo-edukacyjnej National Geographic Society panią Eweliną Żychlińską. Temat spotkania był Londyn od A do Z. W swoim wystąpieniu pani Ewelina zachęcała młodzież do nauki języka angielskiego, który bardzo przydaje się m.in.w podróżowaniu.Opowiadała o pięknym Londynie- o specyfice miejsca,mieszkańcach,humorze angielskim. Zachęcała do korzystania z bibliotecznego kącika podróżniczego do którego przekazała pokaźny zbiór magazynów Traveler oraz National Geographic. Uczniowie z klasy II TB scharakteryzowali zabytki londyńskie i byli to: Konrad Niziurski opowiedział o Big Benie, Szymon Misterski o Katedrze Westminsterskiej, Daniel Jaros o Tower Bridge, Bartosz Rutkowski o Buckingham Palace i Daniel Nazimek o Windsorze. Opowieściom o Londynie towarzyszyła prezentacja multimedialna stworzona z fotografii z prywatnego archiwum pani Eweliny Żychlińskiej. Na koniec obejrzeliśmy krótki film charakteryzujący specyficzny humor angielski z serii Jaś Fasola.Spotkanie przebiegało w miłej, swobodnej atmosferze a jego pomysłodawczynią była pani Ewa Nemś. W przedsięwzięciu tym brały udział klasy II TB,I TBSoraz IITMS. W sumie 67 uczniów.
Ewa Nemś
31.10.2017
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Mówi się, że młodzi ludzie nie czytają. Słyszy się głosy, że nastolatkowie nie mają żadnych zainteresowań. Jednak uczniowie naszej szkoły swoim zachowaniem wydają się przeczyć tym stereotypom. Bibliotekarz -Ewa Nemś oraz wychowawca klasy IV Tg Ewelina Żychlińska wraz ze swoimi wychowankami postanowili w sposób szczególny zamknąć międzynarodowy miesiąc bibliotek.
“Usiadłam na sofie, oparłam twarz w rękach i pocierałam oczy, unikając wzroku Amana. Znowu zbierało mi się na płacz, ale wiedziałam, że nie mogę się rozpłakać. Nie teraz kiedy Brilka z okna pociągu widzi migającą starą- nową Europę i po raz pierwszy się uśmiecha na myśl o swym przybyciu na ten kontynent obojętności”
Ósme życie Nino Haratischwili

Między innymi takie fragmenty przejmującej epickiej opowieści rozgrywającej się na tle zmieniającej się Europy XX wieku czytali wspólnie uczniowie klasy IV Tg: Mateusz Kompe, Domink Bugno, Angelika Baran, Dominika Kowalska, Aleksandra Cieślik, Karolina Bodzioch. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze wspólnego czytania na głos. Było to dla nich nowe doświadczenie które z pewnością zachęci ich do częstszego odwiedzania szkolnej biblioteki i wypozyczania książek.
Ewelina Żychlińska
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego