Październik 2019 - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Październik 2019

Wydarzenia
01.10.2019
Konferencja w Kielcach
W dniu 1 października 2019 opiekunki Samorządu uczniowskiego mgr Klaudia Banach i mgr Monika Bugajska wzięły udział w konferencji „ Świętokrzyska młodzież – szanse, zagrożenia, perspektywy” zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Wśród gości i prelegentów konferencji byli: Renata Janik – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, ks. Prof. Witold Janocha – Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Harcmistrz Tomasz Rejmer – Komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP, Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracodawców, uczelni i szkół z regionu świętokrzyskiego. Konferencja w całości poświęcona była problematyce rozwoju młodych mieszkańców naszego województwa – ich sytuacji, problemom oraz kluczowym działaniom na rzecz ich rozwoju. Uczestnicy konferencji w szerokim gronie dyskutowali o obecności, szansach, zagrożeniach i perspektywach zawodowych młodych ludzi w realiach współczesnego rynku pracy.
 Monika Bugajska
11.10.2019
Dzień Edukacji Narodowej w "Grocie"
Historia "Dnia Nauczyciela" w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej zorganizowanej przez ZNP w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie "Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela" i świętem nauczycieli. Zmianę w tym zakresie przyniosła ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela. Wprowadziła  ona "Dzień Nauczyciela" obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na "Dzień Edukacji Narodowej" oraz dodając zapis: "Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty". 
W związku z Dniem Edukacji Narodowej w naszej szkole zorganizowana została akademia. Dyrektor szkoły J.Jędrzejewska w swym wystąpieniu podziękowała wszystkim pedagogom za ich zaangażowanie w pracę z młodzieżą. Stwierdziła, że chciałaby nagrodzić wszystkich, ale możliwości "finansowe" szkolnego budżetu są ograniczone. W tym roku Nagrody Dyrektora powędrowały do rąk następujących nauczycieli: J.Pietruchy, S.Chatys, A.Gardjew, B.Ragan, E.Nemś, I.Soleckiej, J.Garusa, T.Lato, A.Piaseckiego, Z.Gajerskiego, M.Pawlika, M.Romka, T.Wojtachnio.
Do życzeń przyłączyli się również przedstawiciele Rady Rodziców i sami uczniowie, którzy w trakcie akademii zaprezentowali talenty taneczne, piosenkarskie jak również kabaretowe. Samorząd Uczniowski wręczył każdemu nauczycielowi naszej szkoły symboliczny kwiat, wyrażając uznanie i podziękowanie za trud włożony w pracę dydaktyczno-wychowawczą z młodzieżą.
Z.Marcinkowski

15.10.2019
Powiatowy Dzień Edukacji narodowej.
Dziś w murach Muzeum imienia Przypkowskich miała miejsce uroczystość powiatowych obchodów  Dnia Edukacji Narodowej. Podczas jej trwania 67 nauczycieli ze szkół powiatu jędrzejowskiego otrzymało wyróżnienia za osiągnięcia i długoletnią pracę na rzecz oświaty przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Edukacji Narodowej i starostę powiatowego. Czworo nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wśród nagrodzonych znaleźli się także przedstawiciele naszego grona pedagogicznego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę" został odznaczony - Maciej Romek.
Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej "Medalem Komisji Edukacji Narodowej" odznaczeni zostali: Marta Chabuz, Artur Cieślik, Alicja Gardjew, Marta Kwiecień, Małgorzata Sosnowska, Zbigniew Marcinkowski.
Nagrody Starosty Jędrzejowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymali: Anna Kamińska, Bernard Suchmiel, Renata Gola, Agnieszka Muchowska, Janusz Adamczyk, Michał Olesiński i Michał Cichoń.
Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskała Sylwia Chatys
W tym ważnym dla nauczycieli dniu nie brakło życzeń od przybyłych przedstawicieli władz wojewódzkich i lokalnych. Życzenia i gratulacje składali między innymi: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, kurator oświaty Kazimierz Mądzik, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, starosta jędrzejowski Paweł Faryna.
Z.Marcinkowski
15.10.2019
Wycieczka do Vanstar Service
Dziś odbyła się kolejna z cyklu wycieczek zawodoznawczych. Tym razem do firmy Vanstar Service na ul. Dygasińskiego – nowego oddziału firmy VANSTAR (Dział Badań Katalizatorów). W wycieczce uczestniczyła klasa 3 tbs wraz z doradcą zawodowym oraz nauczycielem przedmiotów zawodowych- panem Tomaszem Lato. Podczas zwiedzania przewodniczył nam pan Jakub Wieliński- kierownik oddziału. Uczniowie poznali nowoczesne urządzenia wykorzystywane w procesach technologicznych, dzięki którym możliwe jest szybkie wdrożenie nowych rozwiązań produktowych.
Do najważniejszych z nich należą lasery 2D do cięcia blach, lasery 2D do cięcia do rur i profili, takie jak:
– Trumpf TruLaser 3040,
– Trumpf TruLaser 3030 Fiber,
– Trumpf TruLaser Tube 7000,
oraz innowacyjne giętarki do rur i profili, specjalistyczne maszyny do formowania końcówek rur o różnym kształcie i stopniu skomplikowania, maszyny do rur giętych, linia technologiczna do wielkogabarytowych puszek tłumików.
M.Pańczyk
16.10.2019
Wycieczka do "Fametu"
16 października 2019 roku odbyła się kolejna wycieczka do firmy Famet S.A. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 3Ti wraz z panią Magdaleną Pańczyk i panią Agnieszką Chabior. Na teren fabryki weszliśmy w asyście pana mgr inż. Grzegorza Kurka, który oprowadził nas po halach produkcyjnych. Mieliśmy okazję prześledzić zasadę działania m.in. maszyn do cięcia blach laserowo bądź tlenem, zwijanie oraz gięcie blach. Przyglądaliśmy się również pracy przemysłowych robotów spawalniczych, centr obróbczych komponentów turbiny wiatrowej. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i zadawali pytania dotyczące pracy w firmie.
M.Pańczyk


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego