Podręczniki zawodowe - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Podręczniki zawodowe

Podręczniki

Podręczniki do przedmiotów zawodowych
2015/2016

 Technik mechatronik
Klasa I

Podstawy mechatroniki: 
  • "Podstawy elektrotechniki w praktyce" Artur Bielawski, Joanna Grygiel - WSIP
  • "Podstawy elektroniki", Anna Tapolska cz.1, cz.2 - WSIP, 
  • "Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych" EE.02 cz.1 i cz.2 , wyd. WSIP
Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych: 

Rysunek techniczny:


Klasa II
Podstawy mechatroniki - kontynuacja z klasy I
Urządzenia i systemy mechatroniczne: "Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych" EE.02 cz.1 i cz.2 , wyd. WSIP (kontynuacja z klasy I)
Montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych: 
Montaż i obsługa urzadzeń i systemów mechatronicznych: "Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych" EE.02 cz.1 i cz.2 , wyd. WSIP (kontynuacja z klasy I)
Technologie i konstrukcje mechaniczne:
BHP:


Elektrotechnika i elektronika:
"Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków", cz.2, Andrzej Chochowski WSiP
lub "Elektronika", A.Chwaleba, B.Moeschke, G.Płoszajski
Pomiary w elektrotechnice i elektronice:
Pracownia elektryczna, M.Pilawski, T.Winek, WSiP
Urządzenia i systemy mechatroniczne:
"Urządzenia i systemy mechatroniczne" cz.1 i cz.2, wyd. REA
Wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki:
"Urządzenia i systemy mechatroniczne" cz.1 i cz.2, wyd. REA
Obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
"Urządzenia i systemy mechatroniczne" cz.1 i cz.2, wyd. REA
Konstrukcje i technologie mechaniczne:
"Mechanika techniczna" - R.Kozak lub starsza W. Siuta, wyd. WSiP
"Części maszyn", A. Rutkowski, wyd. WSiP

Klasa III
Ze względu na brak podręczników do nowej podstawy programowej korzystamy z dostępnych na rynku pozycji:
"Urządzenia i systemy mechatroniczne" cz.1 i cz.2, wyd. REA
"Podstawy mechatroniki", wyd. REA
"Mechatronika", wyd. REA
 Technik elektryk
Klasa I
Elektrotechnika i elektronika:
"Elektrotechnika", S. Bolkowski WSIP
"Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków", cz.2, Andrzej Chochowski WSiP
"Zbiór zadań z elektrotechniki" , A.Markiewicz, WSiP
Pomiary w elektrotechnice i elektronice:
Pracownia elektryczna, M.Pilawski, T.Winek, WSiP
Maszyny i urządzenia elektryczne
„Maszyny elektryczne” , E. Goźlińska, WSiP

Klasa II
Elektrotechnika i elektronika:
"Elektrotechnika", S. Bolkowski WSIP
"Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków", cz.2, Andrzej Chochowski WSiP
Maszyny i urządzenia elektryczne:
„Maszyny elektryczne” , E. Goźlińska, WSiP
Instalacje elektryczne:
"Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne", E.Musiał, WSiP
"Aparaty i urzadzenia elektryczne", W.Kotlarski, WSiP
Pomiary w elektrotechnice i elektronice:
Pracownia elektryczna, M.Pilawski, T.Winek, WSiP

Klasa III
Maszyny i urządzenia elektryczne:
„Maszyny elektryczne” , E. Goźlińska, WSiP
Instalacje elektryczne:
"Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne", E.Musiał, WSiP
"Aparaty i urzadzenia elektryczne", W.Kotlarski, WSiP
"Instalacje elektryczne", H.Markiewicz, WNT

 Technik pojazdów samochodowych
Klasa I
Silniki pojazdów samochodowych:
"Silniki pojazdów samochodowych", M.Karczewski, L.Szczęch, Grzegorz Trawiński, WSiP 2013
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych:
"Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych", P.Fundowicz, M.Radzimierski, M.Wieczorek, WSiP
Podstawy konstrukcji maszyn:
"Rysunek techniczny", W.Lewandowski, WSiP
"Części maszyn", A.Rutkowski, WSiP
"Pomiary długosci i kąta", J.Malinowski, WSiP
Technologia maszyn:
"Podstawy technologi maszyn", J.Zawora, WSiP

Klasa II
Silniki pojazdów samochodowych:
"Silniki pojazdów samochodowych", M.Karczewski, L.Szczęch, Grzegorz Trawiński, WSiP 2013
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych:
"Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych", P.Fundowicz, M.Radzimierski, M.Wieczorek, WSiP 2013
Diagnostyka zespołów pojazdów samochodowych:
Diagnostyka zespołów pojazdów samochodowych, Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński, WSiP 2013
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych:
Naprawa pojazdów samochodowych, Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk , WSiP 2013
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych:
Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński, WSiP 2013

Klasa III
Silniki pojazdów samochodowych:
"Silniki pojazdów samochodowych", M.Karczewski, L.Szczęch, Grzegorz Trawiński, WSiP 2013
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych:
"Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych", P.Fundowicz, M.Radzimierski, M.Wieczorek, WSiP
Diagnostyka zespołów pojazdów samochodowych:
Diagnostyka zespołów pojazdów samochodowych, Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński, WSiP 2013
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych:
Naprawa pojazdów samochodowych, Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk , WSiP 2013
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych:
Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński, WSiP 2013
Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński, WSiP 2014
 Technik budownictwa

Klasa I
"Budownictwo ogólne", Mirosława Popek, Bożena Wapińska, WSiP
"Rysunek techniczny budowlany", Tadeusz Maj, WSiP
"Bezpieczeństwo i higiena pracy", Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch, WSiP

Klasa II
"Organizacja i przygotowanie budowy", Tadeusz Maj, Zakres:1 część kwalifikacji B.33, WSiP  
"Organizacja i technologia robót stanu surowego",Tadeusz Maj, Zakres: 2 część kwalifikacji B.33, WSiP
"Konstrukcje budowlane", Mirosława Popek, WSiP
"Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu", Mirosław Kozłowski, Zakres:1 część kwalifikacji B.16, WSiP 
"Montaż zbrojenia w deskowaniach", Mirosław Kozłowski, Zakres:2 część kwalifikacji B.16, WSiP

Klasa III
"Wykonywanie mieszanek betonowych", Mirosław Kozłowski, Zakres:3 część kwalifikacji B.16, WSiP
"Betonowanie i pielęgnacja betonu", Mirosław Kozłowski, Zakres: 4 część kwalifikacji B.16, WSiP
"Organizacja i technologia robót wykończeniowych", Tadeusz Maj, Zakres:3 część kwalifikacji B.33, WSiP
"Utrzymanie obiektów budowlanych", Tadeusz Maj, Zakres:4 część kwalifikacji B.33, WSiP 
"Organizacja robót rozbiórkowych", Tadeusz Maj, Zakres:5 część kwalifikacji B.33, WSiP 
"Sporządzanie kosztorysów", Tadeusz Maj, Zakres:kwalifikacja B.30, WSiP

Klasa IV
"Przygotowywanie dokumentacji przetargowej", Tadeusz Maj, Zakres:kwalifikacja B.30, WSiP
 Technik informatyk
Klasa I
Systemy operacyjne:
”Naprawa komputera Osobistego”, T.Marciniuk, K.Pytel, S.Osetek, WSiP
„Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2”,T.Marciniuk, K.Pytel, S.Osetek, WSiP
Urządzenia techniki komputerowej:
„Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1” ,T.Marciniuk, K.Pytel, S.Osetek, WSiP
„Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego”, T.Marciniuk, K.Pytel, S.Osetek, WSiP
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej:
„Naprawa komputera osobistego” T.Marciniuk, K.Pytel, S.Osetek, WSiP
„Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1” , T.Marciniuk, K.Pytel, S.Osetek, WsiP
„Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego”, T.Marciniuk, K.Pytel, S.Osetek, WsiP

Klasa II
Sieci komputerowe:
„Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej”, K.Pytel, S.Osetek, WsiP
Witryny i aplikacje internetowe:
„Witryny internetowe” M.Łokińska, WsiP
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi:
"Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi”, K.Pytel S.Osetek, WsiP
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych:
„Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej”, ”, K.Pytel, S.Osetek, WsiP
„Konfigurowanie urządzeń sieciowych”, K.Pytel, S.Osetek, WsiP

Klasa III
Witryny i aplikacje internetowe:
„Aplikacje internetowe”, M.Łokińska, WsiP
Systemy baz danych:
„Bazy danych i systemy baz danych”, P.Domka, WSiP
Administracja bazami danych:
„Bazy danych i systemy baz danych”, P.Domka, WSiP
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
„Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej”, ”, K.Pytel, S.Osetek, WsiP
„Konfigurowanie urządzeń sieciowych”, K.Pytel, S.Osetek, WSiP
 Technik usług fryzjerskich Technik żywienia i usług gastronomicznych
klasa I
"Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem" - część I Autor: Małgorzata Konarzewska
"Procesy technologiczne w gastronomii" - Autor: Iwona Namysław, Lidia Górska, Wydawnictwo REA 2014 r
"Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych" Autor: Małgorzata Konarzewska, Wydawnictwo: REA
"Zasady żywienia", Autor:Ewa Superczyńska, Wydawnictwo: REA 2013 r

klasa II
"Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem" część II Autor: Małgorzata Konarzewska, Wydawnictwo REA
"Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych", Autor: Małgorzata Konarzewska, Wydawnictwo REA
"Zasady żywienia", Autor: Ewa Superczyńska, Wydawnictwo REA

klasa III
"Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem" część III Autor: Małgorzata Konarzewska, Wydawnictwo REA
Usługi gastronomiczne. Obsługa konsumenta część I , II, Wydawnictwo: WSiP
 Technik rolnik
Klasa I
Produkcja roślinna:
"Produkcja roślinna" cz.1, praca zbiorowa, REA
Produkcja zwierzęca:
"Produkcja zwierzęca" cz.1, praca zbiorowa, REA

Klasa III i IV
Produkcja roślinna:
"Produkcja roślinna" cz.3, praca zbiorowa, REA
Produkcja zwierzęca:
"Produkcja zwierzęca" cz.3, praca zbiorowa, REA
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego