Styczeń 2020 - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Styczeń 2020

Wydarzenia
02.01.2020
"Góra grosza" w "Grocie"
Uczniowie jędrzejowskiego “Grota” po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “Góra Grosza”. Zbiórka groszy jest organizowana w Polsce od dwudziestu lat. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujacym się poza własna rodziną. Akcja “Góra Grosza” organizowana była w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach 25 listopada 2019 do 2stycznia 2020 roku.
- Główną korzyścią z uczestnictwa w akcji jest uświadomienie uczniom, że zbierając grosze które dla nas są często zupełnie nie istotne w portfelu, można komuś realnie pomóc. Małym gestem można poprawić komuś sytuację życiową- mówią koordynatorki akcji w ZS nr 2 w Jędrzejowie Ewelina Żychlińska i Marta Chabuz.
W Zespole Szkół nr 2 w Jędrzejowie akcje przeprowadzili wolontariusze ze Szkolnego Klubu Europejskiego.
Ewelina Żychlińska
22.01.2020
Spotkanie młodzieży z Inspektorem Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach
Dnia 22.01.2020 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z Inspektorem Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach panem Stanisławem Golmento. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami prawa pracy i przepisami BHP. Pan inspektor bardzo szczegółowo omówił rodzaje umów o pracę, sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Spotkanie miało również na celu przybliżyć rolę i zadania Państwowej Inspekcji Pracy. Nasi uczniowie już wiedzą, na jakie wsparcie mogą liczyć ze strony PIP.
Młodzi ludzie rozpoczynający pierwszą pracę są najbardziej narażeni na wypadki w pracy. Kończy się to często ciężkim urazem, rentą do końca życia. Wynika to z braku świadomości zagrożeń związanych z pracą. Należy wyposażyć uczniów w wiedzę i odwołać się do ich wyobraźni, aby nie musieli uczyć się na własnych błędach i byli świadomi konsekwencji swego postępowania.
M.Pańczyk 
Etap szkolny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”
Po części "teoretycznej" spotkania z inspektorem PIP odbył się konkurs: „Poznaj swoje prawa w pracy” realizowany w ramach programu prewencyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” przez Państwową Inspekcję Pracy. Eliminacje szkolne nadzorował Inspektor OIP w Kielcach pan Stanisław Golmento. W etapie szkolnym wzięło udział 17 uczniów z klasy III Tmi. Najlepsze wyniki uzyskali:
  • Patryk Baran 49/52,
  • Mateusz Miśkiewicz 49/52
  • Konrad Sowula 48/52.
Zwycięzcy etapu szkolnego otrzymali nagrody z rąk Inspektora Stanisława Golmento. Do etapu wojewódzkiego (regionalnego) zakwalifikowali się Patryk Baran i Mateusz Miśkiewicz i to oni w lutym będą reprezentować naszą szkołę na etapie regionalnym konkursu. Koordynatorem programu i konkursu w szkole jest Jacek Garus.
J.Garus
24.01.2020
"Disco w Kapciach"
Atmosfera zbliżających się ferii zimowych, czasu odpoczynku od nauki udzieliła się całej społeczności naszej szkoły. Samorząd uczniowski i jego opiekunowie zorganizowali "Disco w Kapciach". Warunkiem udziału w zabawie było posiadanie "kapci", dobrych chęci i humoru, niekoniecznie zaś umiejętności tanecznych. Wszyscy dobrze się bawili w rytmie różnorodnej muzyki i wyświetlanych klipów wideo. Podsumowaniem akcji był konkurs na najciekawsze "kapcie ":
  • 1 miejsce: Wojciech Rosikoń
  • 2 miejsce: Patrycja Imosa, Maja Pietrzyk 
  • 3 miejsce: Oliwia Dziób
Wszystkim tancerzom gratulujemy pomysłów na kapcie oraz choreografię układów tanecznych. 
Z.Marcinkowski
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego