Technik geodeta. - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik geodeta.

Oferta edukacyjna > Po gimnazjum
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata. Zgodnie z nową podstawą programową 2017 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

 BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Geodeta to zawód, który daje duże możliwości – finansowe i rozwojowe. Po ukończeniu tego kierunku Twoim zadaniem będzie mierzenie działek i innych elementów terenu, wykonywanie podziału nieruchomości, tworzenie map, obsługa geodezyjna budynków, ulic, dróg, metra czy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. A po kilku latach pracy w zawodzie możesz zostać geodetą uprawnionym, który przyjmuje zlecenia na prace geodezyjne, a ich wykonanie autoryzuje własnym nazwiskiem.
W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.
Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób.
Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego