Technik urz.i syst.ener.odn.. - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik urz.i syst.ener.odn..

Oferta edukacyjna > Po gimnazjum
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata. Zgodnie z nową podstawą programową 2017 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

 BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Kształcenie w tym zawodzie jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki, wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii : słońca wiatru biomasy energii geotermalnej. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  • montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
  • kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  • wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.
Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej, energetyki z biomasy.
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego