Wrzesień 2017 - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wrzesień 2017

Wydarzenia
04.09.2016
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Obecny rok szkolny rozpoczął się trochę później bo 4 września. W związku ze zmienną, deszczową pogodą uroczystość przeniesiona zostala z placu apelowego do sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły mgr inż. J.Jędrzejewska przywitała młodzież i grono pedagogiczne. Wszystkim życzyła, aby obecny rok szkolny był udany i obfitował w wiele sukcesów dydaktyczno-wychowawczych. Następnie wicedyrektor mgr B.Suchmiel odczytał list – Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej oraz przedstawił uczniom poszczególnych klas  ich wychowawców: Ic-D.Bluminsztejn, IIc-R.Król, IIIc-T.Wojtachnio, Ik-E.Kołkiewicz, IIk-Z.Górecki, IIIk-W.Bugajski, IIIow-R.Gola, IITg-I.Dudek, IIITg-A.Kowalska, IVTg-M.Różyc, IITbe-M.Pańczyk, IIITbe-R.Kucypera, IVTb-A.Muchowska, ITbg-M.Sosnowska, IIITh-M.Strzeszkowska, IITms-M.Chabuz, IIITms-Z.Karkocha, IVTs-J.Adamczyk, ITs-M.Bugajska, IVTei-A.Haczyk, ITmi-Z.Marcinkowski. 
Z.Marcinkowski
08.09.2017 r.
Zakwitną krokusy wokół szkoły
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. S. Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie po raz trzeci będzie realizowany międzynarodowy projekt Krokus. Projekt jest skierowany do nastolatków, uczniów Gimazjów i szkół Ponadgimnazjalnych. Realizowany jest od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół z całego świata bierze w nim udział.
- Projekt przybliża uczniom tematykę Holokaustu, a także rozbudza w nich świadomość niebezpieczeństw wiążących się z dsyskryminacją, uprzedzeniami, i nietolerancją- mówi Ewelina Żychlińska, koordynatorka projektu w szkole i opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego.
Szkoły biorące udział w projekcie otrzymują cebulki żółtych krokusów, które są sadzone , by uczcić pamięć półtora miliona dzieci żydowskich oraz tysięcy dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej i Holokaustu. Żółte kwiaty przypominają żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistów krajach. Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście zapewnia każdej ze szkół uczestniczących w projekcie cebulki żółtych krokusów, które sadzone jesienią zakwitną na wiosnę wraz z nadzieją, że już nigdy więcej taka tragedia się nie powtórzy. W ZSP Nr 2 w międzynarodowym projekcie Krokus bierze udział 600 uczniów.
Ewelina Żychlińska
15.09.2017
Święto Patrona Szkoły
Od mszy świętej rozpoczęły się uroczyste obchody święta patrona szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie im. Stefana Roweckiego “Grota”. Po mszy głos zabrała dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska: "Szkoła, która za patrona ma tak wybitną postać jaką był generał Stefan Rowecki “Grot” ma moralne zobowiązanie do pamięci, szanowania tradycji i szacunku do historii. Mamy bogate 90 - letnie tradycje związane ze szkolnictwem zawodowym. Dziś jesteśmy największą szkołą zawodową w powiecie jędrzejowskim i jedną z większych w województwie świętokrzyskim, która kształci w wielu zawodach. Obecnie w technikach można się uczyć na dziewięciu kierunkach a w zasadniczej szkole zawodowej (od 1 września w szkole branżowej I stopnia) - aż w 20 zawodach. Realizujemy w szkole wiele projektów unijnych przy wsparciu organu nadzorującego, czyli starostwa powiatowego za co serdecznie dziękuję staroście panu Edmundowi Kaczmarkowi”- powiedziała dyrektor Jędrzejewska.
Uczniowie, dla zaproszonych gości a przede wszystkim dla swoich kolegów klas pierwszych przygotowali montaż słowno - muzyczny przedstawiający sylwetkę patrona szkoły generała Stefana Roweckiego “Grota”. Niezwykle wzruszające były pieśni i ballady patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru, który wykonał m.in. pieśń “Dnia pierwszego września”:
“Dnia pierwszego września, roku pamiętnego
Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego
Najwięcej się uwziął na naszą Warszawę
Warszawo kochana tyś jest miasto krwawe
Kiedyś byłaś piękna bogata wspaniała
Teraz tylko kupa gruzów pozostała
Domy popalone, szpitale zburzone
Gdzie się mają podziać ludzie poranione
Lecą bomby z nieba brak jest ludziom chleba
Nie tylko od bomby umrzeć będzie trzeba
Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała
To biedna Warszawa poddać się musiała
I tak się broniła całe trzy tygodnie
Jeszcze Pan Bóg pomści taką straszną zbrodnie”

Tradycją jest, że podczas ochodów święta dnia patrona uczniowie klas pierwszych składaja uroczyste ślubowanie, stając się w ten sposób oficjalnie członkami naszej społeczności szkolnej.
Głos zabrał także starosta powiatu jędrzejowskiego Edmund Kaczmarek, który podkreślił, że ogromnym szczęściem jest to, że od 72 lat możemy żyć i pracować w wolnej, suwerennej Polsce. Należy to docenić a jednocześnie pamiętać o historii. Uczniowie klas pierwszych usłyszeli od starosty życzenia, aby ta szkoła była ich szkołą marzeń, a starostwo dołoży wszelkich starań aby zapewnić do tego wszelkie warunki, aby była to prawdziwa szkoła na miarę XXI wieku.
Miłym akcentem podczas uroczystości było wręczenie przez wicestarostę Janusza Grabka - brązowego medalu za zasługi dla pożarnictwa, cystersowi ojcu Łukaszowi który jest kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie.
Święto patrona szkoły było doskonałą okazją do zapowiedzi obchodów 90-lecia szkolnictwa zawodowego, które zainaugurował Maciej Tomczyk- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, absolwent ZSP Nr 2. Główne obchody przewidziane są na 19 maja 2018 roku. Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszeni goście, wraz ze społecznością szkolną odśpiewali hymn szkoły oraz złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi.
Ewelina Żychlińska

20.09.2017 r.
Wycieczka do FCA Poland w Tychach
Relacja z wyjazdu do FCA Poland w Tychach uczniów klasy 3 Tms, w zawodach: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych. 
Wyjazd odbył się 20.09.2017 roku o godzinie 6.30, spod budynku Centrum Kultury w Jędrzejowie. Kierownikiem wycieczki była Zygfryda Karkocha, opiekę nad uczniami sprawowali Anna Kamińska, Mariusz Pawlik oraz Wojciech Piórkowski. Podróż autokarem trwała około 3h. Po przybyciu do FCA Poland w Tychach uczniowie zostali poinformowani o najważniejszych zasadach panujących w zakładzie. Dowiedzieli się m.in że:
• na terenie zakładu nie wolno robić żadnych zdjęć
• wszyscy zobowiązani są do założenia odblaskowych kamizelek,
• każdy uczestnik zwiedzania musi posiadać ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w dniu wycieczki, kopia dokumentu lub oryginał musi zostać przedłożony na recepcji,
• grupa może poruszać się tylko i wyłącznie w asyście "przewodnika" i po wyznaczonych specjalnych pasach ruchu pieszego.
Po uzupełnieniu wszelkich formalności odnośnie w/w punktów i przeliczeniu grupy, panowie przewodnicy pokierowali nas na halę produkcji elementów karoseryjnych (nadkola, drzwi, maska etc.). Uczniowie zobaczyli w pełni zautomatyzowaną produkcję z wykorzystaniem pras oraz oprzyrządowania do formowania blach (tłoczników, wykrojników itp.). Następnie udaliśmy się do centrum kongresowego, gdzie na auli został odtworzony film z instruktażem BHP oraz historią fabryki FCA w Tychach. Tam również zostaliśmy podzieleni na dwie 20 osobowe grupy, które rozeszły się, aby przyjrzeć się pracy na hali zgrzewania karoserii samochodowej oraz hali montażu. Zgrzewanie karoserii w fabryce Fiata odbywa się tylko i wyłącznie przy pomocy specjalistycznych robotów przemysłowych - największe stanowisko to 18 robotów (cześć robotów jest przytwierdzona do podłoża hali, a część umieszczona została ponad linią przejazdu karoserii na specjalnie przygotowanej konstrukcji nośnej). Cały proces finalnego zgrzania karoserii na w/w stanowisku trwa kilka sekund. Montaż od A do Z, w fabryce FCA sprowadza się do tego, że każdy pracownik linii montażowej ma przydzieloną określoną rolę, tylko i wyłącznie jedną odpowiednią dla danego stanowiska pracy. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia całego montażu, ponieważ pracownik skupia się wyłącznie na swoim zadaniu, dzięki czemu podczas montażu powstaje mniej błędów. Proces montażu jest bardzo złożony i wielowarstwowy, pewne elementy zostają zamontowane, aby na późniejszych stanowiskach je zdemontować, dozbroić i ponownie zmontować. Finalny produkt, czyli upragniony samochód, zostaje "odpalony", sprawdzony i odesłany na bieżnie do kontroli jakości oraz ostatecznego sprawdzenia stanu układów mechanicznych.
Po zakończeniu zwiedzania, grupa została poproszona o uiszczenie pamiątkowego wpisu w księdze gości. Pożegnaliśmy się z przewodnikami i ruszyliśmy w drogę powrotną do Jędrzejowa. I szkoda tylko że przez cały dzień padał deszcz. 
Zygfryda Karkocha
26.09.2017
Promocja Języków Obcych w „Grocie”
W Zespole Szkół Ponadginazjalnych Nr 2 im. S. Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie jak co roku hucznie obchodzono Dzień Języków Europejskich. Pierwsza edycja święta języków zorganizowana w 2001 roku zorganizowana przez Radę Europy odniosła ogromny sukces.
„Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa które należy pielęgnować oraz propagowanie uczenia się przez całe życie”- rozpoczęła spotkanie Ewelina Żychlińska- nauczyciel języka angielskiego i opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie.
„Uczenie się języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starszym bo przecież nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie ta nauka stwarza”- dodaje Ewelina Żychlińska.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała wicedyrektor szkoły Anna Kamińska, zachęcając jednocześnie uczniów do nauki języków obcych. Po części oficjalnej przyszedł czas na konkursy i quizy językowe, które przygotowali nauczyciele języków obcych. W konkursie wiedzy o Europie pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Dawid Śliwa, Marcel Kawiorski, Sebastian Wojsław z klasy pierwszej technikum mechatroniczno- samochodowego. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z klasy pierwszej technikum fryzjersko-gastronomicznego: Kacper Tomasik, Dawid Fołtyn i Wiktoria Tasak a trzecie miejsce przypadło drużynie z klasy pierwszej budowlano- samochodowej w składzie: Jakub Dąbrowski, Damian Adamski i Krzysztof Wojsław. Kolejnym punktem obchodów Dnia Języków Obcych były łamańce językowe czyli zdania w których słowa zaczynają się na te same litery. Oprócz tego, że trzeba przeczytać je poprawnie to także płynnie co stanowiło nie lada wyzwanie dla uczniów klas pierwszych. Interesującym punktem obchodów była także prezentacja multimedialna „Znane miejsca w Europie”, gdzie zadaniem uczniów było odgadnięcie prezentowanej budowli bądź znanego miejsca w Europie. Dla zwycięzców konkursów i quizów przewidziano drobne upominki: torby szkolne, zeszyty i długopisy.
Wszyscy jednoznacznie ocenili spotkanie za interesujące i promujące naukę języków obcych w nietypowy bo przez zabawę sposób ale bardzo efektywny.
Ewelina Żychlińska

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego