Wrzesień 2018 - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wrzesień 2018

Wydarzenia
01.09.2018 r.
Uczniowskie staże
W ramach realizacji projektu "Wiedza i doświadczenie naszym atutem" nr projektu RPSW.08.05.01-26-0076/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 16 uczniów klas III Technikum nr 2 w Jędrzejowie z kierunków technik elektryk, mechatronik i budownictwa brało udział w płatnych stażach realizowanych u pracodawców z terenu powiatu jędrzejowskiego. Staże odbyły się w terminach 02.VII.2018 - 26.VII.2018 oraz 30.VII.2018 - 24.VIII.2018. Realizatorami staży były firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr Paweł Szostak z siedzibą w Książe Skroniów 41 oraz DP Clean Tech Poland Sp. z o.o., ul. Jasionka 96 w Jędrzejowie. Uczniowie za udział w stażu otrzymali stypendium w kwocie 1.600,00 zł. Uczestnicy staży otrzymali zaświadczenia o odbyciu staży wystawione przez realizatorów staż. Beneficjentem projektu, w ramach którego uczniowie brali udział w stażach jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" w Jędrzejowie.       
J.Kochanowska
03.09.2016
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Wakacje już niestety minęły. Zakończyły się praktycznie wszystkie remonty szkolnych sal przedmiotowych. Nowe wyposażenie i wygląd zyskały dwie pracownie informatyczne, pracownia budownictwa oraz mechatroniki i OZE. Na budowie obiektów sportowych widać wyraźne przyspieszenie i postępy. Przed społecznością naszej szkoły otwiera się nowy rok szkolny. Jaki będzie? Wszyscy mamy nadzieję, że udany i obfitujący w wiele sukcesów naszej młodzieży jak i ich nauczycieli. W tym tonie wypowiedziała się dyrektor szkoły mgr inż. J.Jędrzejewska, która przywitała  zgromadzoną na placu apelowym młodzież i grono pedagogiczne. Swoje krótkie przemówienie wygłosił także Starosta Jędrzejowski E. Kaczmarek. Nawiązał on do trwających w naszej szkole inwestycji oraz życzył zwłaszcza uczniom klas I zapału i chęci do zdobywania wiedzy i umiejętności. Następnie wicedyrektor mgr B.Suchmiel przedstawił młodzieży klas I ich wychowawców: 
IC - B.Ragan, IK - O.Cholewińska, I TMI - A.Chabior, ITG - A.Haczyk, ITBS - R.Karp.
 Z.Marcinkowski
10.09.2018 r.
Start programu "Niepodległość...."
10 września 2018 roku chętni uczniowie naszej szkoły zgłosili się do udziału w Programie „Niepodległość – Czyn, Słowo, Pamięć” realizowanym przez Muzeum Historii Kielc w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotycznej uczestników poprzez umiejętność samodzielnego dostrzegania lokalnych śladów historycznych tj. miejsca, pomniki, przekazy słowne, pamiątki), wypracowanie osobistego stosunku młodzieży do tych elementów tradycji lokalnej i osadzenie ich w realiach historycznych. Projekt składa się z 3 części: CZYN – poszukiwania historyczne i dokumentacyjne grup szkolno - seniorskich w miejscowościach związanych z Marszem Kadrówki zakończone zlotem jesiennym w Kielcach; SŁOWO – historyczna wędrówka z autorem powieści o przygodach dziewczyny podążającej za legendarnym Marszem Kadrówki oraz „Kielce Niepodległe – Pierwsi prezydenci miasta”; HISTORIA – wystawa fotografii z dziejów Legionów pt. „Album Legionów” w 3 wersjach: w Muzeum Historii Kielc, jako wystawa plenerowa w Kielcach oraz jako wystawa banerowa w miejscowościach biorących udział w projekcie, która pozostanie w tych miejscowościach. Po zakończeniu projektu wersja elektroniczna wystawy umieszczona zostanie na stronie dokumentacyjnej projektu. Uczestnicy projektu otrzymają również wydawnictwo ”Album Legionów” oparte na wystawie fotograficznej. Uczniowie biorący udział w projekcie to: Aleksandra Jagiełka (1 TG), Kamila Włodarczyk (2 TFG), Karolina Pobereżnyj (2 TFG), Katarzyna Mularczyk (2 TFG), Roksana Korycińska (2 TFG), Robert Adamek (3 TMS), Adrian Banasiewicz (3 TMS), Mateusz Jach (2 TMI), Damian Sułkowski (2 TMI).
Aneta Haczyk
14.09.2016
Dzień Patrona
Dzisiejszy dzień był szczególnym dla społeczności naszej szkoły. Wszystko to za sprawą obchodów uroczystości związanych z osobą patrona naszej szkoły gen. Stefana Roweckiego "Grota". W tym roku ze względu na aurę i toczące się na terenie obiektów sportowych prace budowlane odbywały się one w sali gimnastycznej. Na szkolne święto przybyli m.in. przedstawiciele władz powiatowych: Starosta E.Kaczmarek, Wicestarosta J.Grabek, Przewodnicząca Rady Powiatu E. Kubas-Samociuk, Burmistrz Miasta Jędrzejowa M.PiszczekNaczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych S.Nawrot, a także dyrektorzy szkół z terenu miasta, rodzice uczniów i inne zaproszone osoby. Obchody rozpoczęły się mszą św., którą koncelebrował absolwent ZSP nr 2 O.Cist. Rafał Adam Ścibiorowski. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły J.Jędrzejewska, która powitała zgromadzonych w sali i zaprosiła na montaż słowno muzyczny poświęcony sylwetce patrona szkoły. Tuż po, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar ZSP nr 2. W krótkich przemówieniach starosta E.Kaczmarek i burmistrz M.Piszczek odnieśli się do sylwetki patrona jak również podkreślili rolę naszej szkoły w krzewieniu wartości patriotycznych wśród młodzieży. Bardzo emocjonalne w tym względzie było też wystąpienie żołnierza AK S.Wielińskiego. Z rąk władz powiatu dyrektor naszej szkoły J.Jędrzejewska oraz wiedyrektorzy M.Romek i B.Suchmiel otrzymali za swe zasługi specjalne grawery. Po uroczystości wręczenia nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą gen. S.Roweckiego "Grota", Dębem Katyńskim oraz pomnikiem mjr Gądzio "Kosa".
Z.Marcinkowski
20.09.2018
Trwają prace na obiektach sportowych ZSP nr 2. 
Nie zwalniają prace przy budowie naszych obiektów sportowych. Cały czas słychać odgłosy pracujących maszyn i pokrzykujących pracowników. I choć do zrobienia jest jeszcze sporo - pojawiło się już "światełko w tunelu". Ubity i przygotowany został grunt pod budowę boisk do piłki koszykowej, ręcznej i bieżni. Przygotowane fundamenty pod trybuny i oswietlenie. Na boisku do piłki nożnej "zieleni się" już nawet trawa. Mamy nadzieję, że prace zostaną wykonane w terminie. 
Z. Marcinkowski
23.09.2018 r.
Szkolenie fryzjerskie
23-09-18 uczennice z technikum usług fryzjerskich skorzystały z zaproszenia hurtowni fryzjerskiej KANEL z Jędrzejowa. Wzięły udział w warsztatach szkoleniowych włoskiej marki fryzjerskiej „BBCOS„. Szkolenie odbyło się w Sielpi. Pokaz obejmował zakres najnowszych trendów w strzyżeniu, koloryzacji i upięć. Wszystkie uczennice biorące udział w warsztatach uzyskały certyfikaty ukończenia szkolenia i liczne prezenty od hurtowni fryzjerskiej KANEL z Jędrzejowa.
Sylwia Chatys
26.09.2018
Dzień Języków Europejskich
Jak co roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie świętowano Dzień Języków Europejskich. Na ten dzień dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, nauczyciele zespołu Języków Obcych oraz Szkolny Klub Europejski przygotowali szereg atrakcji, m.in. quiz o znanych miejscach i postaciach Europy, rozpoznawanie symboli tablic rejestracyjnych samochodów, oraz rozpoznawanie hymnów krajów europejskich. Zabawie, żartom, quizom nie było końca. Dzień Języków Europejskich to wspaniała okazja do tego, aby zachęcić wszystkich do nauki języków obcych.
Ewelina Żychlińska


27.09.2018
Dzień Chłopaka w pracowni fryzjerskiej
Dnia 27-09-18 pracownie fryzjerską odwiedziło bardzo dużo chłopców z naszej szkoły, ponieważ z okazji Dnia Chłopaka uczennice technikum fryzjerskiego wykonywały najmodniejsze strzyżenia męskie oraz stylizację fryzur.
S.Chatys
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego