Program Phare 2001 - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Program Phare 2001

Sukcesy > Projekty UE i inne
Realizacja:
2004 - 2005 r.

 PLAN MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ ZSP NR 2 W JĘDRZEJOWIE
"Nowoczesne kształcenie modułowe dla potrzeb budownictwa i przemysłu maszynowego "
Program Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich
Województwo Świętokrzyskie, PL01.06.09.01-02-13
Projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare oraz ze środków budżetu państwa, 
realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach


Czas trwania projektu projektu: maj 2004 - wrzesień 2005
 
Cele projektu:
  • wzbogacenie i zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły (poszerzenie obecnej oferty o kierunek budowlany)
  • dostosowanie struktury i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy (wdrożenie modułowego systemu kształcenia)
  • dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy (możliwości zatrudnienia w nowo powstających zakładach z branży budowlanej na terenie powiatu oraz regionu),
  • podwyższenie jakości kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych absolwentów i uczniów oraz ich dostosowanie do wymogów rozwoju współczesnej techniki na bazie nowoczesnego sprzętu informatycznego i specjalistycznych programów,
  • wdrożenie kształcenia modułowego w nauczaniu przedmiotów zawodowych (tworzenie nowych pracowni),
  • zwiększenie możliwości zatrudnienia uczniów, absolwentów na lokalnym rynku pracy,
  • wykorzystanie potencjału intelektualnego, ekonomicznego partnerów lokalnych,
  • wzrost konkurencyjności szkoły na lokalnym rynku,
  • zwiększenie wydajności pracy nauczyciela poprzez zastosowanie nowoczesnych programów i środków dydaktycznych,
  • unowocześnienie i poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły.

Opis projektu:
W ramach realizacji działań objętych projektem utworzony został plan modernizacji oferty edukacyjnej naszej szkoły. Prace nad projektem poprzedziły: analiza lokalnego rynku pracy we współpracy z PUP w Jędrzejowie, analiza SWOT, nawiązana współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami.
 
Rezultaty:
Otrzymane fundusze pozwoliły na zakup stanowisk laboratoryjnych związanych z techniką pojazdów samochodowych oraz komputerowym wspomaganiem. Dzięki temu możliwe jest  prowadzenie części zajęć z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik.
 
Beneficjenci:
uczniowie kierunku mechanicznego.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego