Technik elektryk - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik elektryk

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata (uczniowie po gimnazjum) i 5 lat (uczniowie po szkole podstawowej). Zgodnie z nową podstawą programową 2019 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Branża elektryczna jest obecnie jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin techniki, która wymaga również wyspecjalizowanej kadry zawodowej. Urządzenia, maszyny elektryczne z którymi stykamy się codziennie, są coraz bardziej skomplikowane, ale oferują przy tym coraz więcej możliwości. Istnieje więc zapotrzebowanie na fachowców w tym zakresie.
 
W zawodzie technik elektryk szkoła nasza kształci uczniów zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektryki i elektroniki. Uczniowie mają do swej dyspozycji oprócz sal wykładowych, pracownie laboratoryjne  umożliwiające realizację ćwiczeń praktycznych.

Plan nauczania obejmuje m.in. przedmioty zawodowe tj. podstawy elektrotechniki i elektroniki, maszyny elektryczne, instalacje elektryczne,  montaż, eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. W ramach tych przedmiotów uczniowie poznają budowę, zasadę działania urządzeń elektrycznych, łączą i badają obwody elektryczne i elektroniczne poznając w ten sposób tajniki zawodu technik elektryk. Na wyposażeniu laboratoriów znajdują się różne maszyny, urządzenia, trenażery i przyrządy diagnostyczne.
 
Uczniowie  mogą odbywać praktyki zawodowe w okolicznych zakładach i przedsiębiorstwach. Młodzież ucząca się w zawodzie technik elektryk ma również możliwość uczestniczenia w targach elektroenergetycznych, wycieczkach przedmiotowych do zakładów przemysłowych z terenu powiatu jędrzejowskiego i innych.

Osoby posiadająca dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych, jako monterzy i konserwatorzy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technicy elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej technik elektryk jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego