Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro

Sukcesy > Projekty UE i inne
                                           

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Jędrzejowska - Gryf"
zaprasza uczniów klas I-IV technikum gastronomicznego
w roku szkolnym 2016/2017 do udziału
w Projekcie " Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro"
organizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie

1. Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach24.10.2016r.- 06.11.2016r. (klasa II i IV), 01.02.2017 – 10.02.2017 (klasa I) oraz 01.02.2018 – 10.02.2018r. (klasa I)
2. Czas trwania projektu projektu: 01.09.2016 - 31.08.2018 r.
3. Cel ogólny projektu: podniesienie do 08.2018r. poziomu wiedzy, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych u 80 uczniów i uczennic Technikum w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych służące przygotowaniu do przyszłego zatrudnienia.
4. Wartość projektu: 692 311,25 zł
5. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 617 781,25 zł
6. Planowane efekty:  
  • zwiększenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursach specjalistycznych oraz stażach u pracodawców, 
  • zakup w sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do kształcenia zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
7. Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:
I Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych z:
• matematyki (30 godzin) - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu materiału technikum, przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego - klasy III i IV
• języka angielskiego (10 godzin) - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego z zakresu gramatyki i słownictwa zawodowego - klasy I-IV
• informatyki (30 godzin) - praktyczne wykorzystanie sieci komputerowej i Internetu w gastronomii z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, blog kulinarny - klasy I-IV
• umiejętność uczenia się ( zajęcia grupowe 5 h i indywidualne 2h/uczeń) - kształtowanie umiejętności związanych z komunikowaniem się i wypracowaniem strategii uczenia się - klasy I-IV
II Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego z zakresu różnych specjalizacji:
• „Zasady GHP/GMP i system HACCP w gastronomii (6 godzin) – zasady wdrażania systemów w zakładach gastronomicznych, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych - dla uczniów klas I-II
• "Zasady żywienia" ( 9 godzin) - składniki odżywcze i ich znaczenie, wartość odżywcza produktów spożywczych, ocena różnych metod sporządzania potraw - dla uczniów klas I-II
• "Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem" (15 godzin) - środki żywnościowe i procesy technologiczne w produkcji gastronomicznej, ocena organoleptyczna surowców i potraw - dla uczniów klas I-II
• „Sporządzanie podstawowego asortymentu potraw” (40 godzin) - zajęcia z zakresu samodzielnego sporządzania różnymi technikami potraw i wyrobów garmażeryjnych z różnych grup surowców z zachowaniem ich wartości odżywczej, sposobów podawania i dekorowania potraw - dla uczniów klas I-II
• „Dekorowanie i nowoczesne technologie produkcji ciast” (24 godziny) – pieczenie i zdobienie ciast i tortów - dla uczniów klas I-II
• "Carving" - dekorowanie potraw przez rzeźbienie w warzywach i owocach (10 godzin) - dla uczniów klas I-II
• "Obsługa konsumenta" (30 godzin) - przygotowanie sali restauracyjnej, pracowników i wyposażenia do obsługi gości. Bielizna stołowa, jej funkcje, składanie serwetek, nakrywanie do stołu itp. - dla uczniów klas III - IV
• "Planowanie żywienia" (30 godzin) - normy i zwyczaje żywieniowe, alternatywne sposoby odżywiania. Czynniki ryzyka i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. - dla uczniów klas III-IV
• „Organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych” (20 godzin) – metody obsługi gości, organizacja i rozliczanie przyjęć, catering, planowanie menu - dla uczniów klas III-IV.
III Kursy specjalistyczne:
• Kurs barmański - dla uczniów klasy III i IV
• Kurs baristy - dla uczniów klasy I i II
IV Staż u pracodawcy: dla uczniów klasy II i III w roku szkolnym 2016/2017

Udział w projekcie jest bezpłatny
Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej oraz w biurze projektu w ZSP Nr 2 (parter)
Regulamin Projektu dostępy poniżej oraz w siedzibie Organizatora Projektu: LGD „Gryf” Ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów

Grudzień 2016
Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu unijnego pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, realizowanego wśród uczniów kierunku „Technik żywienia i usług gastronomicznych” .
Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali darmowe materiały piśmiennicze oraz książki, niezbędne do nauki poszczególnych przedmiotów. W ramach projektu doposażono dwie pracownie gastronomiczne w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do nauki zawodu w tym. m.in. wyciskarka do soków, thermomix, automat do wypieku chleba, lodówek, kuchenki mikrofalowej, expres wysokociśnieniowy do kawy, naświetlacz do dezynfekcji jaj. Dzięki realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, takie jak kostki , tablice magnetyczną czy bryły geometryczne, które doposażą pracownię matematyczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie. W ramach projektu zakupiono 8 laptopów, które stanowią wyposażenie pracowni gastronomicznej i na których odbywać się będą zajęcia z informatyki. Po zakończeniu projektu planowane jest zaaranżowanie sali na wzór kafejki internetowej. Przebudowano także pracownię gastronomiczną łącząc nowo powstałą ladę barowa ze stanowiskiem pokazowym dla nauczyciela wyposażonym w płytę indukcyjną i zabudowany piekarnik oraz drobny sprzęt kuchenny. Uczniowie klas IV wzięli udział w zajęciach z Obsługi konsumenta i Planowania żywienia, przygotowujących do egzaminu zawodowego, natomiast uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach informatycznych. Większa część młodzieży szkoły pochodzi z terenów wiejskich, gdzie dostęp do edukacji i zajęć dodatkowych jest znacznie utrudniony. Udział w projekcie to szansa dla naszych uczniów, na uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym, a jednocześnie szansa na rozwój własnych zainteresowań, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłą karierę zawodową.
Styczeń - luty 2017
Uczniowie klasy IV wzięli udział w zajęciach „Organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych” przygotowujących do egzaminu zawodowego. Rozpoczęły się również zajęcia z matematyki utrwalające wybrane zagadnienia z zakresu materiału technikum, przygotowujące młodzież do egzaminu maturalnego. W lutym przeprowadzono rekrutację do projektu, wśród uczniów klasy I, w wyniku której do projektu zakwalifikowano 16 uczestników. Młodzież otrzymała kucharskie stroje robocze i materiały piśmiennicze oraz książki zakupione w ramach projektu. Przeprowadzono badania sanepidarno-epidemiologiczne wśród uczniów klas I. Rozpoczęły się zajęcia z j. angielskiego, w których uczestniczą uczniowie klasy IV. Młodzież doskonali m.in. słownictwo zawodowe z zakresu branży gastronomicznej. Na zajęciach: Sporządzanie podstawowego asortymentu potraw, realizowanych w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” uczniowie klasy 2TG przygotowywali potrawy z drobiu. Podczas tych zajęć nabyli umiejętność luzowania kurczaka, sporządzania nadzienia i spinania drobiu faszerowanego. Poznali zasady pieczenia drobiu, podawania i dekorowania. Kolejną tematyką spotkania były potrawy z ryb. Przygotowano następujące smakołyki: łosoś w sosie ziołowo-musztardowym, sporządzany w nastawce Varoma urządzenia Thermomix, dla odmiany podany z pieczonymi ziemniaczkami i surówkami z selera oraz brzoskwini i marchewki oraz makaron tagiatelle z łososiem wędzonym. Podczas zajęć uczniowie nabyli umiejętność przygotowywania, podawania i dekorowania deserów sporządzanych na zimno i na gorąco. Największym uznaniem cieszyły się: panna cotta z musem malinowym, deser kawowy z musem truskawkowym, muf finy jabłkowe z cynamonem oraz tarta kokosowa.
"KURS BARISTYCZNY"
W ferie zimowe odbył się kurs baristyczny, w którym uczestniczyła młodzież klasy II biorąca udział w projekcie „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”. Podczas 20 godzin zajęć obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne, prowadzący przedstawił uczniom historię i gatunki kawy, sposoby parzenia kawy po turecku, z ekspresu przelewowego i ciśnieniowego oraz z kaffeterki. Podczas zajęć praktycznych wykładowca zaprezentował jak prawidłowo dozować i ubijać kawę oraz mleko, a następnie każdy uczestnik sprawdził nabyte umiejętności pod okiem trenera. Kulminacyjnym punktem spotkania było sporządzanie cappuccino udekorowanego wzorami lanymi z ręki i rysowanymi szpikulcem, które to umiejętności uczniowie zaprezentowali na zakończenie szkolenia.
"KURS BARMAŃSKI"
W ferie odbył się 30 - godzinny kurs barmański w ramach którego 32 uczniów klasy III i IV poznało ogólny zakres pracy oraz cechy dobrego barmana. Młodzież dowiedziała się jakie są obowiązki i wyposażenie stanowiska pracy barmana, poznała rodzaje napojów mieszanych, zasady tworzenia napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz sposoby garnirowania napojów. Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi sprzedaży i konsumpcji alkoholi oraz zasadami tworzenia karty alkoholi. Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy projektu pod okiem profesjonalisty, mieli okazję sporządzić i zaprezentowć przykładowe napoje. 
"KURS KELNERSKI"
W sierpniu w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” uczniowie klasy I i II wzięli udział w kursie kelnerskim, który obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Program szkolenia zawierał podstawowe zasady BHP i HACCP w pracy kelnera, zakres obowiązków oraz wyposażenie stanowiska pracy kelnera i zakładu gastronomicznego. Podczas ćwiczeń praktycznych prowadzący zaprezentował techniki rozkładania i składania obrusów, zasady i techniki noszenia tac i nakrywanie stołów zastawą w zależności od rodzaju menu oraz sposoby składania serwetek, które to umiejętności doskonalili uczestnicy podczas zajęć praktycznych. Ostatnim punktem spotkania było omówienie sposobu przywitania gości, zaproszenia do stołu, przyjęcia zamówienia i podania poszczególnych dań i napojów. Na zakończenie kursu, po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim.
Maj 2017
W dniach 18-19 maja w ZSP nr 2 odbyły się Dni Otwarte, podczas których promowano projekt, jednocześnie upowszechniając zagadnienia dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w wybranym zawodzie. Uczniowie klasy IV zakończyli udział w projekcie i otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie.

Staże w ramach projektu "Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro"
W okresie wakacyjnym młodzież uczniowie klasy III biorąca udział w projekcie "Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro" odbyła płatny, miesięczny staż u pracodawcy branży gastronomicznej powiatu jędrzejowskiego. Uczniowie w ramach pracy otrzymali stypendium stażowe w wysokości 1600 zł. Realizacja stażu to dla uczniów szansa na zapoznanie ze specyfiką pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia oraz okazja do zarobienia pierwszych pieniędzy. Podczas 150 godzin stażu młodzież poznała między innymi specyfikę pracy w kuchni opanowując przy tym podstawowe techniki sporządzania potraw różnego typu oraz jak dobrze zaplanować kartę dań i napojów. Pracując na sali restauracyjnej stażyści mieli okazję zapoznania się z techniką i organizacją pracy podczas podawania potraw i napojów przy obsłudze gościa indywidualnego i grupowego oraz organizacją imprez okolicznościowych. Ponadto zapoznali się z zadaniami pracy w części noclegowej obiektu oraz specyfiką pracy w dziele finansowo-księgowym. Szerokie spektrum obowiązków i opanowanych umiejętności podczas stażu to przygotowanie uczniów Technikum do podjęcia pracy w branży gastronomicznej na różnych stanowiskach, zarówno jako pracownicy u potencjalnego pracodawcy, jak i poznanie zasad pracy od strony przedsiębiorcy dla planujących własną działalność gospodarczą. Pierwsza praca to również możliwość do pochwalenia się w CV doświadczeniem zawodowym a więc i większa szansa wejścia na współczesny rynek pracy.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego