Twój zawód - Twoją przyszłością - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Twój zawód - Twoją przyszłością

Sukcesy > Projekty UE i inne
Realizacja:
2009 - 2010 r.
"Twój zawód - Twoją przyszłością"
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX, Działanie 9.2

Czas trwania projektu projektu: listopad 2009 -  czerwiec 2010 r.
 
Cel ogólny projektu:
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie nauczanego zawodu oraz ukierunkowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego.
 
Opis projektu:
W ramach realizacji działań objętych projektem w naszej szkole utworzono 19 grup 12-osobowych z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 10 kół zainteresowań po 15 osób w każdym.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, miały  za zadanie przypomnieć, usystematyzować i poszerzyć zdobytą dotąd wiedzę w zakresie danego zawodu. Ponadto zajęcia z doradcą zawodowym obejmowały takie zagadnienia jak: komunikacja interpersonalna, rynek pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych, poznanie swoich mocnych i słabych stron.
Celem kół przedmiotowych było zainteresowanie młodzieży zagadnieniami z danej branży zawodowej, zachęcenie do samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod zdobywania wiedzy z uwzględnieniem ICT. Dzięki wykorzystaniu sprzętu komputerowego, w tym dostępu do sieci Internet uczniowie mieli możliwość zapoznania się z opiniami specjalistów z różnych dziedzin naukowych poprzez fora czy grupy dyskusyjne.

Dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów cieszyły się wycieczki dydaktyczne, poprzez które projekt wychodzi naprzeciw młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, dla której uczestnictwo w projekcie jest jedyną szansą skonfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej z rzeczywistością, zapoznania z nowymi formami marketingu i prezentacją technologii. Zrealizowanych zostało 6 wycieczek dydaktycznych, m.in. do Fiat Auto Poland- Tychy, Muzeum Techniki w Warszawie, ZPUE oraz Mleczarni we Włoszczowie, na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA w Poznaniu, a także wyjazd dwudniowy - szlakiem architektury południowo-wschodniej Polski (Kazimierz Dolny, Sandomierz, Wiślica, Wyszocice) oraz wycieczka szlakiem staropolskiego hutnictwa: Ostrowiec, Słupię i Samsonów. Podczas wycieczek uczniowie mieli zagwarantowane wyżywienie, w tym między innymi gorący obiad. 
Projekt był dużym wyzwaniem dla szkoły, która doskonaliła w ten sposób proces nauczania i wychowania młodzieży, a jednocześnie podnosiła swój prestiż w lokalnym środowisku. Personel zatrudniony przy realizacji zadań projektowych, podejmując nowe wyzwania zdobywał jednocześnie nowe doświadczenia i podnosił kwalifikacje zawodowe. Była to jednak przede wszystkim szansa na lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na współczesny rynek pracy.
 
Beneficjenci:
Grupa 378 uczniów - klas I-IV Technikum oraz I-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Młodzież pochodziła głównie z terenów wiejskich.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego