Technik mechatronik - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik mechatronik

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata (uczniowie po gimnazjum) i 5 lat (uczniowie po szkole podstawowej). Zgodnie z nową podstawą programową 2019 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
W opinii pracodawców mechatronika to branża dynamicznie rozwijająca się. Jest obecna w każdej gałęzi przemysłu i wykorzystywana we wszystkich działach związanych z nowoczesnymi technologiami m.in. w przemyśle samochodowym, górnictwie, budownictwie i energetyce, w produkcji, w urządzeniach powszechnego użytku czy aparaturze medycznej. Ogromne znaczenie ma również jej obecność w robotyce, oraz programowaniu sterowników do automatyzacji procesów i nowoczesnych linii technologicznych.
Do przykładowych urządzeń mechatronicznych należą między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna. Absolwenci technikum o profilu mechatronicznym zdobywają wiedzę w zakresie takich przedmiotów m.in. jak elektrotechnika, elektronika, pneumatyka, hydraulika, podstawy konstrukcji mechanicznych, programowanie urządzeń mechatronicznych i inne.  Młodzież ma też do swojej dyspozycji :

• pracownie elektrotechniki i elektroniki z systemem UniTrain
• pracownie sterowników PLC i robotyki z zestawami małej linii produkcyjnej MecLab
• pracownie elektropneumatyki - wyposażoną w stanowiska do budowy układów elektropneumatycznych
• pracownie obrabiarek CNC, gdzie może poznać tajniki obsługi i programowania obrabiarek CNC.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, na których budują własne konstrukcje układów elektronicznych i robotyki, jak również poszerzania swej wiedzy w trakcie organizowanych wycieczek przedmiotowych. Absolwenci tego technikum będą przygotowywani do osiągnięciu kwalifikacji w różnych zawodach stanowiskowych mechatronicznych (dziedzina elektroniki, informatyki, obrabiarek sterowanych numerycznie, automatyki) i innych podobszarów zawodowych. mogą znaleźć zatrudnienie:
• w przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru,
• w małych firmach, w serwisach i stacjach diagnostycznych oferujących usługi diagnostyczne oraz świadczących naprawy sprzętu mechatronicznego.


 
 
 
Więcej na stronie przedmiotowej - "MECHATRONIK W GROCIE"  
pod linkiem: mechatronik
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego