Technik mechanik - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik mechanik

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata (uczniowie po gimnazjum) i 5 lat (uczniowie po szkole podstawowej). Zgodnie z nową podstawą programową 2019 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 
lub
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
lub
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Do technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik zapraszamy uczniów, którzy mają zainteresowania techniczne, wyobraźnię przestrzenną, dużą podzielność uwagi, zamiłowanie do dokładnej pracy i porządku na stanowisku pracy.
 
Technik mechanik pracę będzie wykonywał najczęściej w zespole wykorzystując różnorodne nowoczesne technologie. Wymagana jest obsługa komputera wraz z programami wspomagania prac inżynierskich.
 
Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w biurze technologicznym, halach produkcyjnych, biurach zaplecza technicznego, służbie ruchu lub przy obsłudze maszyn i urządzeń produkcyjnychIstnieje również możliwość zatrudnienia w przemyśle budowlanym, górnictwie, komunikacji, transporcie, rolnictwie i w zapleczu badawczo- rozwojowym. Technik mechanik może też prowadzić własny warsztat. W ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ma możliwość zdobycia specjalizacji zawodowych oraz tytuły rzeczoznawców. Zajęcia z przedmiotów zawodowych wykładanych na tym kierunku odbywają się w specjalnie do tego przygotowanych salach i pracowniach specjalistycznych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego.
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego