Bezpieczna + - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Bezpieczna +

Sukcesy > Projekty UE i inne
W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła zakwalifikowała się swoimi propozycjami zadań do realizacji rządowego programu wspomagania organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+.

W ramach programu planowane jest przeprowadzenie zajęć mających na celu:
• promowanie aktywności uczniów w celu zwiększenia otwartości i kształtowania aktywnej, otwartej postawy,
• podejmowanie działań wychowawczych rozwijających umiejętności komunikacyjne i kształtujące więzi interpersonalne
• podejmowanie działań antydyskryminujących służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami,
• wdrażanie programów mediacji rówieśniczej.

Przeprowadzone zostaną :
• warsztaty integracyjno – społeczne dla wychowawców klas ukierunkowane na rozwiązywanie konfliktów metodą mediacji,
• olimpiada dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• zajęcia warsztatowe dla uczniów zakończone konkursem,
• prezentacja i degustacja potraw jako element promocji szkoły wśród uczniów gimnazjum
• olimpiada „Ratuj życie”.

Wszystkie działania zostaną przeprowadzone w okresie od września do grudnia 2016 roku.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego