oferta 2023 - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

oferta 2023

Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna ZS Nr 2 w Jędrzejowie
na rok szkolny 2023/2024


Kierunki kształcenia w Technikum

Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik elektryk
Technik pojazdów samochodowych
Technik mechanik

Technik spawalnictwa
Technik budownictwa

Technik geodeta
Technik hotelarstwa
Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 

Kierunki kształcenia w Szkole Branżowej I stopnia

Od 1.09.2017 r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa została zastąpiona Szkołą Branżową I stopnia. Szkoła ta oferuje naukę w zawodach:

 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • wędliniarz
 • sprzedawca
 • lakiernik
 • elektryk
 • elektromechanik
 • monter elektronik
 • murarz tynkarz
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • betoniarz zbrojarz
 • blacharz
 • dekarz
 • cieśla
 • ślusarz
 • stolarz
 • fryzjer
 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • inne

Praktyki realizowane będą w Centrum Kształcenia Zawodowego lub u prywatnych przedsiębiorców.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nasza szkoła prowadzi również bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ dla dorosłych, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające tą kwalifikację. Więcej informacji na temat sposobu przeprowadzanie kursu oraz rodzaju realizowanych kwalifikacji znajdziesz po kliknięciu w link obok: < kursy

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego