Akademia kompetencji kluczowych. - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Akademia kompetencji kluczowych.

Sukcesy > Projekty UE i inne
Realizacja :
2010 - 2012 r.
"Akademia Kluczowych Kompetencji - program rozwoju uczniów szkół ponadgmnazjalnych Polski Wschodniej "

Czas trwania projektu projektu: wrzesień 2010 - grudzień 2012
 
Cel ogólny projektu:
Zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej.
 
Cele szczegółowe:
  • Podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności komputerowych;
  • Wzrost umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie poprzez umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz naukę języka angielskiego;
  • Wdrożenie Beneficjentów Ostatecznych do kształcenia ustawicznego poprzez promowanie postawy człowieka uczącego się całe życie.

Opis projektu:
W ramach realizacji działań objętych projektem w naszej szkole będą się odbywały:
 
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
Będzie to łącznie 30 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego prowadzonych w formie kursu. Priorytetem w działaniach prowadzących zajęcia będzie położenie nacisku na rozwijanie umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim (w mowie i piśmie), doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, prawidłowego wysławiania się, przełamania bariery językowej i poprawienie płynności wypowiedzi ustnej, kształtowanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości na kulturę krajów anglojęzycznych. W trakcie zajęć wykorzystywane będą gry i zabawy komunikacyjne.
Uczniowie otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe: podręcznik i zeszyt cwiczeń.
 
Zajęcia komputerowe ECDL
Grupy uczniów będą uczestniczyć w zajęciach kursowych obejmujących 120 godzin lekcyjnych przez okres 1 roku szkolnego. Celem zajęć będzie zapoznanie uczniów z zagadnieniami objętymi certyfikacją ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) na poziomie Core"
- Moduł I. Podstawy technik informatycznych
- Moduł II. Użytkowanie komputerów
- Moduł III. Przetwarzanie tekstów
- Moduł IV. Arkusze kalkulacyjne
- Moduł V. Bazy danych
- Moduł VI. Grafika menadżerska i prezentacyjna
- Moduł VII. Usługi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych.
Uczniom biorącym udział w zajęciach sfinansowane zostaną , oraz materiały szkoleniowe, podręczniki oraz egzaminy ECDL, które będą przeprowadzone przez egzaminatorów ECDL w laboratoriach egzaminacyjnych o statusie edukacyjnym. Sfinansowane zostaną szkolenia dla nauczycieli informatyki do uzyskania certyfiaktu egzaminatora ECDL, oraz pomoc szkole w uzyskaniu statusu laboratorium egzaminacyjnego.
 
Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości:
Zajęcia będą odbywały się w grupach w formie kursu trwającego 20 godzin w ciągu roku. Celem ich będzie podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, poprzez aktywność w zakresie kreowania działań przedsiębiorczych, projektowania działalności gospodarczej oraz zwiększenie świadomości i wykorzystania instrumentów finansowych. Uzupełnieniem zajęć będą projekty uczniowskie realizowane samodzielnie przez uczestników. Ramowy program szkoleń obejmuje zagadnienia:
- przedsiębiorczość i przedsiębiorca
- pomysł na biznes - wprowadzenie
- szanse i zagrożenia makrootoczenia
- rynek pracy: perspektywa pracodawcy i pracownika
- rynek finansowy - źródło kapitału i instrumenty lokacyjne
- praktyka biznesu - spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą
- biznesplan - opracowanie i prezentacja formalnych koncepcji
W ramach zajęć uczniowie będą mieć zapewnione materiały szkoleniowe i podręczniki. Dodatkowo bezpłatnie będą mogli uczestniczyć w szkoleniach typu e-learning.
 
Rezultaty:
- poszerzenie wiedzy w wybranych przez uczniów kierunkach,
- możliwość certyfikacji umiejętności (egzaminy ECDL)
- bezpłatne otrzymanie przez uczniów pomocy naukowych
- uzyskanie przez uczniów zaświadczeń o udziale w projekcie
- nagrody za najlepsze wyniki w zdawanych testach końcowych
 
Beneficjenci:
uczniowie, nauczyciele
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego