Technik hotelarstwa - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik hotelarstwa

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata. Zgodnie z nową podstawą programową uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

T11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji
T12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.
Absolwent tego typu szkoły może być zatrudniony na następujących stanowiskach:

  • w recepcji i części parterowej hotelu
  • w hotelowym dziale gastronomicznym
  • w obiektach bazy noclegowej: hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach, domach wycieczkowych, polach biwakowych oraz w ruchomej bazie noclegowej. Może też prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich. Zadania zawodowe, przed którymi stanie absolwent obejmują między innymi: organizowanie pracy zakładu hotelarskiego, promowanie, oferowanie i sprzedaż usług hotelarskich, obsługę gości, utrzymanie czystości i porządku , organizowanie usług gastronomicznych i innych w zakładzie hotelowym i poza nim.

Plan nauczania obejmuje między innymi następujące bloki przedmiotowe:

  • działalność zakładu hotelarskiego
  • działalność recepcji zakładu hotelarskiego
  • nadzór nad zakładem hotelarskim
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego