Komunikaty - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty

Nauczanie zdalne
 
Komunikat nr 2
27.03.2020
Witam serdecznie.
Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z Koronawirusem spora większość spraw służbowych może być załatwiana z miejsca zamieszkania. W związku z tym chciałam zaapelować o zachowanie szczególnej ostrożności w przetwarzaniu danych osobowych, które mogą znajdować się w przesyłanych dokumentach, mailach. Takie dane należy każdorazowo zaszyfrować przed wysłaniem drogą mailową. Również urządzenia z których korzystamy w domu w celach służbowych muszą mieć zainstalowany system antywirusowy oraz założone hasło do systemu. Zawirusowany komputer zakaża również pliki które wysyłamy rodzicom, opiekunom, podopiecznym czy innym instytucjom.
z poważaniem 
Dyrektor Szkoły
Komunikat nr 1
25.03.2020
Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy.
Sytuacja w jakiej znalazła się szkoła jest nadzwyczajna i wymaga od nas wszystkich szczególnego zaangażowania i współpracy. Faktem jest, że nie jesteśmy przygotowani do przeniesienia szkoły do domu za pośrednictwem świata wirtualnego, ale musimy spróbować wypracować takie formy nauczania, które pozwolą choć w części zrealizować podstawę programową i zakończyć rok szkolny, ograniczając do minimum niepowodzenia uczniów. Przesyłam wskazówki dotyczące zasad nauczania na odległość, które staje się obowiązkowe od dnia 25 marca 2020 r. Sytuacja jest rozwojowa i na bieżąco będziemy korygować nasze działania, dostosowując je do pojawiających się nowych możliwości. Oczekujemy także na Państwa sugestie i propozycje dobrych praktyk. Większość z Państwa podjęła już pracę z uczniami, dlatego ograniczymy zakres tego komunikatu do najważniejszych kwestii.

Zgodnie z zaleceniem rozpoczęcia pracy zdalnej obowiązkiem Nauczyciela jest:
a) przygotowywanie i przesyłanie uczniom materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu
b) monitorowanie i egzekwowanie efektów pracy uczniów
c) dokumentowanie podjętych działań
d) ścisła współpraca z wychowawcą klasy
Przesyłanie materiałów do pracy w domu może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji. Pamiętajmy jednak, aby zachować umiar w ilości zadawanego materiału uwzględniając indywidualne możliwości uczniów. Należy na bieżąco monitorować zaangażowanie uczniów i oceniać efekty ich pracy. Starajmy się unikać stawiania ocen niedostatecznych bez wyjaśnienia powodów braku aktywności ucznia. Często mogą to być sytuacje od niego niezależne np. choroba, problemy techniczne i in.
W jaki sposób dokumentować pracę Nauczyciela:
PRACA DOMOWA - na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zspgrot.edu.pl nauczyciel zamieszcza informacje o zadaniach/poleceniach kierowanych do uczniów, z określeniem terminu realizacji. Należy wykonywać to systematycznie (data zamieszczenia jest potwierdzeniem wykonanej pracy)

W dniu 24.03.2020 na spotkaniu rady kierowniczej, przewodniczących zespołów przedmiotowych i nauczycieli informatyki postanowiono że:
  • nauczyciele proszeni są o przekazanie swoich adresów email do Z.Marcinkowskiego w celu umieszczenia ich na stronie internetowej szkoły,
  • w godz. 9.30 - 13.00 nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców, 
  • nauczyciele opracowują materiały dydaktyczne dla ucznia, które zostaną umieszczone na stronie szkoły - należy je przesłać w postaci elektronicznej do administratora strony internetowe szkoły Z.Marcinkowskiego,
  • nauczyciele przesyłają opracowane materiały dydaktyczne dla poszczególnych klas w których uczą do wychowawcy danej klasy, ten zaś przesyła je dodatkowo na adresy email swoich wychowanków,
  • informacja zwrotna związana z wykonaniem przez ucznia zadań w ramach danego przedmiotu przesyłana jest przez niego do nauczyciela prowadzącego ten przedmiot.

Nauczyciele realizują podstawę programową przesyłają materiały dla uczniów dostosowując harmonogram pracy zdalnej do dotychczasowego planu zajęć z zachowaniem umiaru w ilości zadawanego materiału uwzględniając mozliwości psycho-fizyczne ucznia, oraz możliwości techniczne sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu uczniów nasze szkoły.

Zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z Platformy epodręczniki.pl. Hasło i login do platformy są dostępne w sekretariacie ZS nr 2 w Jędrzejowie. Wychowawca klasy pobiera je i przekazuje uczniom.
Link do filmów instruktażowych: https://epodreczniki.pl/a/filmy-instruktazowe-i-instrukcje/DbMHBRtzd
Z poważaniem 
Dyrektor Szkoły

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego