Regulamin - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

Schronisko

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 
w Jędrzejowie

 1. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w przypadku wolnych miejsc, mogą skorzystać też inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 2. Grupy zorganizowane (złożone z co najmniej 10 osób) dokonują rezerwacji listownie, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną na dwa tygodnie przed przyjazdem, podając nazwę i adres organizatora, ilość uczestników, godzinę przybycia i czas pobytu. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i ustaleniu wysokości opłaty organizator grupy przesyła wpłatę na konto schroniska (61 1240 4982 1111 0010 6362 4611). Zwrot dokonanej wpłaty może nastąpić tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn, uznanych przez Dyrektora i potrąceniu poniesionych już kosztów. W przypadku nie nadesłania zapłaty 7 dni przed terminem przybycia Dyrektor może anulować rezerwację, o czym pisemnie powiadamia organizatora.
 3. Turyści indywidualni mogą dokonywać rezerwacji telefonicznie lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca.
 4. Wpłaty gotówkowe za nocleg przyjmowane są w kasie w godzinach 8.00 - 15.00. Należność należy uregulować najpóźniej w dniu pierwszego planowanego noclegu.
 5. Doba w schronisku trwa od godziny 17.00 do 10.00 następnego dnia.
 6. Przyjmowanie osób do schroniska odbywa się w godzinach 8.00 - 10.00 i 17.00 - 21.00.
 7. W godzinach 10.00 - 17.00 trwają na terenie placówki prace administracyjno-porządkowe.
 8. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Dyrektorem można przebywać w schronisku w godz. 10.00 - 17.00.
 9. Od godziny 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 10. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami.
 11. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwaterowane są w osobnych pokojach. Rodziny kwaterowane są razem.
 12. Osoby nocujące w schronisku mogą korzystać z własnego lub wypożyczonego w recepcji kompletu bielizny pościelowej. W przypadku korzystania z własnego kompletu pościeli (poszwa na kołdrę, poszewka na poduszkę, prześcieradło) lub śpiwora należy go okazać (bez wezwania) w recepcji w chwili przybycia na nocleg.
 13. Przybywający do schroniska wpisywani są do książki meldunkowej schroniska i regulują należne opłaty według cennika obowiązującego w schronisku.
 14. Korzystający ze schroniska mają obowiązek w chwili zakwaterowania dopełnić formalności meldunkowych przedkładając dokument tożsamości (ze zdjęciem), w przeciwnym wypadku turysta nie zostanie zakwaterowany w SSM. W tym celu recepcjonista: 
  1. wpisuje dane osobowe gości do księgi meldunkowej (dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione przez Dyrektora Szkoły osoby) 
  2. w przypadku grup zorganizowanych: na podstawie listy zbiorowej grupy, wpisuje dane kierownika grupy do księgi meldunkowej, odnotowuje ilość osób i termin pobytu.
 15. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym tj. kuchnio-jadalni samoobsługowej. Po spożyciu posiłku należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym.
 16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać recepcjoniście, który w porozumieniu z Dyrektorem określa wysokość odszkodowania. Za wszystkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska odpowiada kierownik grupy wycieczkowej lub indywidualny turysta.
 17. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.
 18. Na terenie schroniska zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie napojów alkoholowych i zażywanie środków odurzających oraz uprawianie gier hazardowych.
 19. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub zachowania w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, Dyrektor uprawniony jest do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska bez prawa zwrotu poniesionych kosztów, z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, uczelni, organizacji, rodziców lub prawnych opiekunów.
 20. Korzystający ze schroniska powinni przed opuszczeniem placówki posprzątać pomieszczenia sypialne oraz kuchnię samoobsługową.
 21. W przypadku grupy zorganizowanej kierownik ma obowiązek zadbać o dopilnowanie posprzątania kuchni, pokoi, zasłania łóżek i zdać wszystkie klucze w dniu wyjazdu do godziny 9.00
 22. Osoby przebywające w schronisku są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska.
 23. W sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku ochrony mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań Dyrektora lub upoważnionego pracownika.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego