Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro

Sukcesy > Projekty UE i inne
                                           

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Jędrzejowska - Gryf"
zaprasza uczniów klas I-IV technikum gastronomicznego
w roku szkolnym 2016/2017 do udziału
w Projekcie " Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro"
organizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie

1. Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach24.10.2016r.- 06.11.2016r. (klasa II i IV), 01.02.2017 – 10.02.2017 (klasa I) oraz 01.02.2018 – 10.02.2018r. (klasa I)
2. Czas trwania projektu projektu: 01.09.2016 - 31.08.2018 r.
3. Cel ogólny projektu: podniesienie do 08.2018r. poziomu wiedzy, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych u 80 uczniów i uczennic Technikum w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych służące przygotowaniu do przyszłego zatrudnienia.
4. Wartość projektu: 692 311,25 zł
5. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 617 781,25 zł
6. Planowane efekty:  
  • zwiększenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursach specjalistycznych oraz stażach u pracodawców, 
  • zakup w sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do kształcenia zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
7. Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:
I Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych z:
• matematyki (30 godzin) - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu materiału technikum, przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego - klasy III i IV
• języka angielskiego (10 godzin) - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego z zakresu gramatyki i słownictwa zawodowego - klasy I-IV
• informatyki (30 godzin) - praktyczne wykorzystanie sieci komputerowej i Internetu w gastronomii z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, blog kulinarny - klasy I-IV
• umiejętność uczenia się ( zajęcia grupowe 5 h i indywidualne 2h/uczeń) - kształtowanie umiejętności związanych z komunikowaniem się i wypracowaniem strategii uczenia się - klasy I-IV
II Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego z zakresu różnych specjalizacji:
• „Zasady GHP/GMP i system HACCP w gastronomii (6 godzin) – zasady wdrażania systemów w zakładach gastronomicznych, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych - dla uczniów klas I-II
• "Zasady żywienia" ( 9 godzin) - składniki odżywcze i ich znaczenie, wartość odżywcza produktów spożywczych, ocena różnych metod sporządzania potraw - dla uczniów klas I-II
• "Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem" (15 godzin) - środki żywnościowe i procesy technologiczne w produkcji gastronomicznej, ocena organoleptyczna surowców i potraw - dla uczniów klas I-II
• „Sporządzanie podstawowego asortymentu potraw” (40 godzin) - zajęcia z zakresu samodzielnego sporządzania różnymi technikami potraw i wyrobów garmażeryjnych z różnych grup surowców z zachowaniem ich wartości odżywczej, sposobów podawania i dekorowania potraw - dla uczniów klas I-II
• „Dekorowanie i nowoczesne technologie produkcji ciast” (24 godziny) – pieczenie i zdobienie ciast i tortów - dla uczniów klas I-II
• "Carving" - dekorowanie potraw przez rzeźbienie w warzywach i owocach (10 godzin) - dla uczniów klas I-II
• "Obsługa konsumenta" (30 godzin) - przygotowanie sali restauracyjnej, pracowników i wyposażenia do obsługi gości. Bielizna stołowa, jej funkcje, składanie serwetek, nakrywanie do stołu itp. - dla uczniów klas III - IV
• "Planowanie żywienia" (30 godzin) - normy i zwyczaje żywieniowe, alternatywne sposoby odżywiania. Czynniki ryzyka i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. - dla uczniów klas III-IV
• „Organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych” (20 godzin) – metody obsługi gości, organizacja i rozliczanie przyjęć, catering, planowanie menu - dla uczniów klas III-IV.
III Kursy specjalistyczne:
• Kurs barmański - dla uczniów klasy III i IV
• Kurs baristy - dla uczniów klasy I i II
IV Staż u pracodawcy: dla uczniów klasy II i III w roku szkolnym 2016/2017

Udział w projekcie jest bezpłatny
Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej oraz w biurze projektu w ZSP Nr 2 (parter)
Regulamin Projektu dostępy poniżej oraz w siedzibie Organizatora Projektu: LGD „Gryf” Ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego