Technik mechatronik - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik mechatronik

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata (uczniowie po gimnazjum) i 5 lat (uczniowie po szkole podstawowej). Zgodnie z nową podstawą programową 2019 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Mechatronika to nowa prężnie rozwijająca się w ostatnim czasie dziedzina nauki i techniki, która łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki. Mechatronika znajduje zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych zakładach produkcyjnych. Do przykładowych urządzeń mechatronicznych należą między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna. Absolwenci technikum o profilu mechatronicznym zdobywają wiedzę w zakresie takich przedmiotów m.in. jak elektrotechnika, elektronika, układy pneumatyczne i hydrauliczne, podstawy konstrukcji mechanicznych i inne. Sprawdzeniem wiedzy teoretycznej są zajęcia z pracowni urządzeń mechatronicznych, gdzie uczniowie wykonują ćwiczenia z montażu i sterowania obwodów mechatronicznych z użyciem sterowników PLC jak również układów robotyki. Młodzież ma też do swojej dyspozycji :

• pracownie elektrotechniki i elektroniki z systemem UniTrain
• pracownie sterowników PLC i robotyki z zestawami małej linii produkcyjnej MecLab
• pracownie elektropneumatyki - wyposażoną w stanowiska do budowy układów elektropneumatycznych
• pracownie obrabiarek CNC, gdzie może poznać tajniki obsługi i programowania obrabiarek CNC.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, na których budują własne konstrukcje układów elektronicznych i robotyki, jak również poszerzania swej wiedzy w trakcie organizowanych wycieczek przedmiotowych. Absolwenci tego technikum będą przygotowywani do osiągnięciu kwalifikacji w różnych zawodach stanowiskowych mechatronicznych (dziedzina elektroniki, informatyki, obrabiarek sterowanych numerycznie, automatyki) i innych podobszarów zawodowych.


 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego