Nasza szkoła - opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasza szkoła - opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej

Sukcesy > Projekty UE i inne
"Nasza Szkoła - opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"
Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich, Priorytet II "Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy",Działanie 2.1 "Zwiększenie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie", schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i Budżetu Państwa, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opiekę nad projektem pełniła Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Realizacja:
2007 - 2008 r.
Czas trwania projektu projektu01.08.2007-31.03.2008.
 
Cel ogólny projektu:
Wyrównanie szans edukacyjnych, umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zapoznanie z pozycją ustrojową sejmu i senatu, poznanie ciekawych zakątków ziemi świętokrzyskiej.
 
Opis projektu:
W ramach Projektu odbyły się następujące wyjazdy: obóz wędrowny; wycieczki edukacyjne - wyjazd do kina i muzeum, wyjazd do teatru; wycieczka do Sejmu; wycieczki przedmiotowe z zakresu gastronomii, hotelarstwa, historii, budownictwa oraz energetyki.
 
Beneficjenci:
Grupa 733 uczniów
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego