Nauczyciele - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nauczyciele

O nas...
Przewodniczący zespołów przedmiotowych 
 • Zespół humanistyczny - B.Ragan
 • Zespół przedmiotów matematyczno - fizyczno - przyrodniczych - Z.Karkocha
 • Zespół języków obcych - M.Bugajska
 • Zespół katechetyczny - P.Kowalski
 • Zespół przedmiotów zawodowych - Z.Marcinkowski
 • Zespół przedmiotów WF i PO - R.Król
Opiekunowie organizacji szkolnych
 • Samorząd uczniowski - M.Strzeszkowska, A.Haczyk, R.Król, M.Terczyński
 • Liga Obrony Kraju - Z.Górecki, T.Wojtachnio
 • Liga Ochrony Przyrody - O.Cholewińska, K.Chrust, B.Ragan
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - P.Kowalski, A.Kowalska, S.Kot
 • Polski Czerwony Krzyż - M.Sosnowska, A.Chabior, A.Mazurkiewicz
 • Klub Honorowego Krwiodawstwa - M.Bugajska, W.Bugajski
 • Pracownia multimedialna - E.Szaleniec - Nemś
 • Szkolny Osrodek Kariery - I.Dudek
 • Sztandar Szkoły - M.Olesiński
 • Sztandar Związku Inwalidów Wojennych - A.Mazurkiewicz
 • Sztandar Armii Krajowej - P.Kowalski
 • Młodzieżowy Klub Historyczny im. Armii Krajowej - B.Suchmiel, R.Karp, P.Kowalski
 • Zespół Promocji Szkoły - A.Piasecki
 • Szkolny Klub Sportowy - P.Rybiński
 • Kontakty z mediami - E.Żychlińska

Zespół matematyczno - fizyczno - przyrodniczy
mgr inż. Jolanta Jędrzejewska
mgr Zygfryda Karkocha
mgr Renata Kucypera
mgr Małgorzata Sosnowska
mgr Małgorzata Różyc
mgr Olga Cholewińska
dr Katarzyna Chrust
mgr inż. Jolanta Pietrucha
mgr Magdalena Pańczyk
mgr Iwona Dudek
mgr Bernard Suchmiel
mgr Anna Kamińska
mgr Maciej Romek
mgr inż. Tomasz Wojtachnio

Zespół historyczny, katechetyczny, WF - PO
mgr Bernard Suchmiel
mgr Janusz Adamczyk
mgr Renata Gola
mgr Zbigniew Górecki
mgr Paweł Kowalski
mgr O.Wiesław Kundera
mgr Aneta Kowalska
mgr Aleksander Mazurkiewicz
mgr Stanisław Kot
mgr Robert Król
mgr Michał Olesiński
mgr Paweł Rybiński
mgr Aneta Haczyk
Zespół humanistyczny, języki obce, biblioteka, pedagog szkolny
mgr Anna Kamińska
mgr Jacek Bertman
mgr Ewa Banaś
mgr Hieronim Muchowski
Agnieszka Muchowska
mgr Klaudia Krzystek
mgr Ewa Szaleniec - Nemś
mgr Marta Chabuz
mgr Ewelina Żychlińska
mgr Monika Bugajska
mgr Dorota Bluminsztejn
mgr Beata Ragan
mgr Sylwia Michno
mgr Marta Strzeszkowska
mgr Renata Karp
mgr Agnieszka Łęczek - Bieganik
mgr Sylwia Chatys
mgr Renata Mider
mgr Ilona Solecka
mgr Edyta Juszczyk- Grad

Zespół zawodowy
mgr inż. Tomasz Wojtachnio
mgr Tomasz Lato
mgr inż. Włodzimierz Bugajski
mgr inż. Jacek Garus
mgr inż. Marta Kwiecień
mgr inż. Adam Piasecki
inż. architekt Stanisław Łabęcki
mgr inż. Wojciech Głogowski
mgr inż. Zbigniew Marcinkowski
mgr inż. Renata Walczak
mgr inż. Alicja Gardjew
mgr inż. Michał Cichoń
mgr Elżbieta Kołkiewicz
mgr inż. Agnieszka Chabior
mgr Sylwia Chatys
mgr inż. Ilona Solecka
mgr inż. Renata Mider
Zajęcia praktyczne CKP
mgr Maciej Romek
Dariusz Łaskawski
Cezary Terczyński
Wojciech Piórkowski
Zbigniew Gajerski
Artur Cieslik
Andrzej Seweryn
Sławomir Kuśmirek
Artur Oleksiak
Łukasz Komorowicz
Mariusz Pawlik
Michał Fendrych
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego