Nauczyciele - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nauczyciele

O nas...
Przewodniczący zespołów przedmiotowych 
 • Zespół humanistyczny - B.Ragan
 • Zespół przedmiotów matematyczno - fizyczno - przyrodniczych - Z.Karkocha
 • Zespół języków obcych - M.Bugajska
 • Zespół katechetyczny - P.Kowalski
 • Zespół przedmiotów zawodowych - Z.Marcinkowski
 • Zespół przedmiotów WF i PO - R.Król
Opiekunowie organizacji szkolnych
 • Samorząd uczniowski - M.Strzeszkowska, A.Haczyk, R.Król, M.Terczyński
 • Liga Obrony Kraju - Z.Górecki, T.Wojtachnio
 • Liga Ochrony Przyrody - O.Cholewińska, K.Chrust, B.Ragan
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - P.Kowalski, A.Kowalska, S.Kot
 • Polski Czerwony Krzyż - M.Sosnowska, A.Chabior, A.Mazurkiewicz
 • Klub Honorowego Krwiodawstwa - M.Bugajska, W.Bugajski
 • Pracownia multimedialna - E.Szaleniec - Nemś
 • Szkolny Osrodek Kariery - I.Dudek
 • Sztandar Szkoły - M.Olesiński
 • Sztandar Związku Inwalidów Wojennych - A.Mazurkiewicz
 • Sztandar Armii Krajowej - P.Kowalski
 • Młodzieżowy Klub Historyczny im. Armii Krajowej - B.Suchmiel, R.Karp, P.Kowalski
 • Zespół Promocji Szkoły - A.Piasecki
 • Kontakty z mediami - E.Żychlińska

Zespół matematyczno - fizyczno - przyrodniczy

Jędrzejewska Jolanta
 Cholewińska Olga
 Chrust Katarzyna
Dudek Iwona
Kamińska Anna 
 Karkocha Zygfryda
 Kucypera Renata
Pańczyk Magdalena
Pietrucha Jolanta
Romek Maciej
 Sosnowska Małgorzata
Suchmiel Bernard 
 Wojtachnio Tomasz

Zespół historyczny, katechetyczny, WF - PO

 Suchmiel Bernard
 Adamczyk Janusz
 Gola Renata
 Górecki Zbigniew
Haczyk Aneta
 Kot Stanisław
Kowalski Paweł
Kowalska Aneta 
Król Robert
Mazurkiewicz Aleksander 
Olesiński Michał 

Zespół humanistyczny, języki obce, biblioteka, pedagog szkolny
 
Kamińska Anna
 Banach Klaudia
Banaś Ewa 
Bugajska Monika
Chabuz Marta
Chatys Sylwia
Karp Renata
Łęczek-Bieganik Agnieszka
Michno Sylwia
Mider Renata
 Muchowski Hieronim
 Muchowska Agnieszka
Ragan Beata
Solecka Ilona
Sornat Marta
 Szaleniec-Nemś Ewa
Żychlińska Ewelina 
 
Zespół zawodowy

Tomasz Wojtachnio
Bugajski Włodzimierz
Chabior Agnieszka 
Cichoń Michał 
Dusza Rafał 
Gardjew Alicja
Garus Jacek 
Głogowski Wojciech
Kołkiewicz Elżbieta 
Kwiecień Marta 
Lato Tomasz
 Łabęcki Stanisław
Marcinkowski Zbigniew
Piasecki Adam
Walczak Renata 
 
Zajęcia praktyczne CKP

Maciej Romek
Cieślik Artur
 Gajerski Zbigniew
Fendrych Michał
Komorowicz Łukasz
 Łaskawski Dariusz
Oleksiak Artur 
 Pawlik Mariusz
 Piórkowski Wojciech
Seweryn Andrzej
Terczyński Cezary 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego