Technik elektryk - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik elektryk

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata (uczniowie po gimnazjum) i 5 lat (uczniowie po szkole podstawowej). Zgodnie z nową podstawą programową 2019 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Branża elektryczna jest obecnie jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin techniki, która wymaga również wyspecjalizowanej kadry technicznej. Urządzenia elektryczne z którymi mamy na co dzień do czynienia, są coraz bardziej skomplikowane, ale oferują przy tym coraz więcej możliwości. Istnieje więc zaporzebowanie na fachowców w tym zakresie.

W zawodzie technik elektryk szkoła nasza kształci uczniow zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektryki i elektroniki. Uczniowie mają do swej dyspozycji oprócz sal wykładowych, pracownie laboratoryjne  umożliwiające realizację ćwiczeń praktycznych. Plan nauczaniu obejmuje m.in. przedmioty zawodowe tj.. podstawy elektrotechniki i elektroniki, maszyny elektryczne, instalacje elektryczne,  montaż, eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. W ramach tych przedmiotów uczniowie poznają budowę, zasadę działania urządzeń elektrycznych, łączą i badają obwody elektryczne i elektroniczne poznając w ten sposób tajniki zawodu technik elektryk. Na wyposażeniu laboratoriów znajdują się różne maszyny, urządzenia i przyrządy diagnostyczne począwszy od silników elektrycznych, układów automatyki i zabezpieczeń na miernikach kończąc. Uczniowie  mogą odbywać praktyki zawodowe w zakładach tj. ZPUE we Włoszczowe, „Elgór” w Jędrzejowie itp. Młodzież ucząca się w zawodzie technik elektryk ma również możliwość uczestniczyć w targach elektroenergetycznych, wycieczkach przedmiotowych do zakładów przemysłowych z terenu powiatu jędrzejowskiego i innych.
Po ukończeniu tego kierunku absolwenci mogą pracować w zakładach przemysłowych, prowadzić własną firmę lub podjąć studia na kierunkach związanych z elektrycznością.
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego