Technik żyw. i usł. gastr. - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik żyw. i usł. gastr.

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata. Zgodnie z nową podstawą programową uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

T6 Sporządzanie potraw i napojów
T15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
W planie nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. W okresie kształcenia uczeń przygotowuje się do zawodu teoretycznie i praktycznie na bazie własnej pracowni gastronomicznej i za- kładów gdzie odbywa praktyki. Absolwenci muszą opanować treści określone programem nauczania i umiejętności, które pozwolą na samodzielną organizację pracy w zakładzie gastronomicznym, samodzielne przygotowanie potraw i obsługę aparatury oraz obsługę klientów.
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego