Technik poj.samoch. - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik poj.samoch.

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata (uczniowie po gimnazjum) i 5 lat (uczniowie po szkole podstawowej). Zgodnie z nową podstawą programową 2019 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
lub
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Kierunek jest związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
  • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
  • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
  • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego