Technik poj.samoch. - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik poj.samoch.

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata (uczniowie po gimnazjum) i 5 lat (uczniowie po szkole podstawowej). Zgodnie z nową podstawą programową 2019 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
lub
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Kierunek jest związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych.Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowcówz zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
• oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
• wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
• prowadzenia usług motoryzacyjnych,
• sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
• prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kat. B

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojaz-dów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kon-troli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samocho-dowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego