Kompetencje kluczowe szansą na lepsze jutro - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kompetencje kluczowe szansą na lepsze jutro

Sukcesy > Projekty UE i inne
Realizacja:
2010 - 2011 r.

 "Kompetencje kluczowe szansą na lepsze jutro"
Projekt realizowany w na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas trwania projektu projektu:
wrzesień 2010 - czerwiec 2011 r.

Cel projektu:
Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów umożliwiających przyszłym absolwentom aktywne uczestnictwo w rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, ICT, języków obcych i nauk matematycznych.

Opis projektu:
Działania w ramach projektu ujęte zostały w następujące zadania, które są realizowane w postaci zajęć dodatkowych w których biorą uczniowie podzieleni na grupy 12 osobowe.

"Komunikacja między pracownikami określonej grupy zawodowej" - 2 grupy
W ramach zajęć uczniowie będą zdobywali wiedzę i umiejętności z komunikacji interpersonalnej.

"Rozwijanie kompetencji w językach obcych" - 3 grupy
Celem zajęć prowadzonych w zakresie j.niemieckiego i j.angielskiego jest rozwijanie umiejętności posługiwania się jezykiem obcym w zakresie nauczanego zawodu oraz życiu codziennym.

"Przedsiębiorczy Polak i Europejczyk" - 2 grupy
Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy w Polsce i UE, zapoznanie z zasadami uruchamiania działalności gospodarczej, tworzenie miejsc pracy dla siebie lub innych. Zajęcia mają służyć rozwijaniu kreatywności i zdolności podejmowania decyzji inwestycyjnych.

"Matematyka w przygotowaniu do zawodu" - 4 grupy
Celem zajęć jest przekazanie konicznej wiedzy z dziedziny matematyki, obejmującej umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienie pojęć i terminów matematycznych. Zajęcia będą dotyczyły treści potrzebnych do realizacji nauczania w zawodach: technik - budownictwa, elektryk, mechanik, informatyk.

"ICT w przedmiotach zawodowych" - 6 grup
Realizacja zadania odbywa się w kołach realizujących tematykę:
  • nowoczesny zapis konstrukcji z wykorzystaniem programu do wspomagania projektowania AUTOCAD 2010
  • zastosowanie ICT w nauczaniu przedmiotów elektrycznych
  • zasady kosztorysowania w budownictwie z programem NORMA
  • ICT w hotelarstwie
  • ICT w gastronomii i w organizacji usług gastronomicznych

W ramach poszczególnych zadań przeprowadzone będą wycieczki przedmiotowe zaś uczestnicy otrzymają bezpłatnie określone pomoce dydaktyczne, podręczniki.

Beneficjenci:
Grupa 204 uczniów - klas I-IV Technikum oraz I-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego