Konkursy - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkursy Konkurs
„Rekiny Mechatroniki”

Regulamin

  1. Konkurs jest skierowany do młodzieży kształcącej się w zawodzie technik mechatronik.
  2. Co rok trzech uczniów, kończących szkołę,  którzy uzyskają najwyższą średnią na świadectwie końcoworocznym otrzyma statuetkę Rekina Mechatroniki:
  • 1 miejsce - Złoty Rekin Mechatroniki
  • 2 miejsce - Srebrny Rekin Mechatroniki
  • 3 miejsce - Czarny Rekin Mechatroniki
  3. Jeden raz w roku może być przyznany "Specjalny Rekin Mechatroniki” za :
  • działalność mającą na celu promocję kierunku technik mechatronik w środowisku lokalnym i poza nim, 
  • osiągnięcia w olimpiadach i konkursach technicznych, 
  • wkład w prace na rzecz pracowni mechatronicznych. 
  4. Dopuszcza się przyznanie Rekinów Mechatroniki dla instytucji i osób, które wniosły istotny wkład w rozwój kierunku technik mechatronik w ZS nr 2 w Jędrzejowie. 
  5. Do statuetki dołączony będzie certyfikat potwierdzający osiągnięcia/wkład osoby/instytucji.
  6. Lista laureatów będzie na bieżąco aktualizowana na stronie szkoły.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konkursu:
Z.Marcinkowski
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego