Technik budownictwa - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik budownictwa

Oferta edukacyjna > Po szkole podstawowej
Nauka na tym kierunku trwa 5 lat. Zgodnie z nową podstawą programową 2017 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Na kierunku tym nauczysz się m.in.:
  • jak prowadzić roboty budowlane i kierować zespołami (przy wznoszeniu budowli),
  • opracować dokumentację budowlaną,
  • sporządzać obmiary i kosztorysy,
  • jak sprawować nadzór budowlany,
  • efektywnie wykorzystywać znajomość prawa budowlanego

Uczniowie w trakcie nauki poznają teoretyczne i praktyczne podstawy zawodu wymagane do uzyskania każdej z wyżej wymienionych kwalifikacji, odbywają praktyki zawodowe. w miejscach, gdzie  mają możliwość wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę w praktyce, a są to np. przedsiębiorstwa budowlane, biura architektoniczno-projektowe, tereny budów.
Szkoła zapewnia dobre warunki do nauki. Dysponujemy pracownią wyposażoną w sprzęt multimedialny i programy do sporządzania projektów budowlanych (AutoCAD), kosztorysów inwestorskich i ofertowych (Norma-Pro). Zajęcia z wykorzystaniem ww. programów odbywają się w pracowni komputerowej. W bibliotece szkolnej można skorzystać z bogatego zbioru literatury fachowej i technicznej. 
Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, w laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w biurach projektów jako asystent projektanta. Po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych w wybranej przez siebie specjalności.
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego