SU - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

SU

Organizacje szkolne

Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

 
Przewodniczący
Zuzanna Kozińska

Z-ca przewodniczącego
Ewa Musiał
Sekretarz
Daniel Szałas
 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
mgr Aneta Haczyk
mgr Marta Sornat
mgr Robert Król
mgr CezaryTerczyński
Działania podejmowane przez SU ZSP Nr 2 uwzględniają :

 • organizowanie i integrowanie społeczności uczniowskiej,
 • godne reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec władz szkoły,
 • rzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej, przedstawienie opinii i postulatów uczniów
 • współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
 • współdziałanie z innymi organizacjami i kołami w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych
 • aktywizowanie uczniów w celu wykonywania rozmaitych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
 • zapobieganie konfliktom szkolnym i pomoc w rozstrzyganiu sporów między uczniami,
 • promowanie pozytywnych postaw moralnych, etycznych jak również patriotycznych w duchu poszanowania drugiego człowieka i tolerancji.

Samorząd Uczniowski:

 • pomaga w organizacji oraz organizuje apele informacyjne poświęcone sprawom szkoły i uczniów, okolicznościowe akademie i spotkania w duchu poszanowania tradycji religijnych i historycznych,
 • prowadzi gabloty tematyczne w których zamieszcza relacje z imprez oraz wydarzeń w których bierze młodzież naszej szkoły
 • współpracuje i utrzymuje kontakty z młodzieżą i SU innych szkół w celu wymiany doświadczeń,
 • organizuje i przeprowadza akcje charytatywne niosąc pomoc materialną potrzebującym jej,
 • pomaga w przeprowadzaniu ankiet i opracowaniu ich wyników w celu doskonalenia pracy dydaktyczno - wychowawczej naszej szkoły


Sekcja artystyczna


Roksana Pełka,
Norbert Kędracki,
Monika Smutek,
Mateusz Chabior,
Maciej Trepka

Sekcja sportowa

Adrian Ogórek,
Dominik Krzepkowski,
Kamil Machnik,
Kryspin Jędrasik,
Łukasz Adamczyk,
Sebastian Szczygieł,
Patryk Mackiewicz.

Sekcja fotograficzna

Karolina Smutek,
Agata Karasińska,
Mariusz Korczyk,
Adam Tracz,
Dominika Wójcik,
Aleksandra Cieślik
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego