SU - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

SU

Organizacje szkolne

Samorządu Uczniowski

Przewodnicząca
Patrycja Wójcik (IV Też)

Z-cy przewodniczącej
Dominik Grot (III Tse)
Wiktoria Sacharz (II Tfg)Członkowie
Karolina Szczepańska (III Tfż)
Martyna Klamka (II w)
Aleksandra Czekaj (I Tfg)
Wiktoria Zimoląg (I Ths)
Oskar Piotrowski (I Tmi)

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Klaudia Banach, 
Marta Chabuz
Agnieszka Koncewicz
Cezary Terczyński, 

Działania podejmowane przez SU ZS Nr 2 uwzględniają :

 • organizowanie i integrowanie społeczności uczniowskiej,
 • godne reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec władz szkoły,
 • rzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej, przedstawienie opinii i postulatów uczniów
 • współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
 • współdziałanie z innymi organizacjami i kołami w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych
 • aktywizowanie uczniów w celu wykonywania rozmaitych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
 • zapobieganie konfliktom szkolnym i pomoc w rozstrzyganiu sporów między uczniami,
 • promowanie pozytywnych postaw moralnych, etycznych jak również patriotycznych w duchu poszanowania drugiego człowieka i tolerancji.

Samorząd Uczniowski:

 • pomaga w organizacji oraz organizuje apele informacyjne poświęcone sprawom szkoły i uczniów, okolicznościowe akademie i spotkania w duchu poszanowania tradycji religijnych i historycznych,
 • prowadzi gabloty tematyczne w których zamieszcza relacje z imprez oraz wydarzeń w których bierze młodzież naszej szkoły
 • współpracuje i utrzymuje kontakty z młodzieżą i SU innych szkół w celu wymiany doświadczeń,
 • organizuje i przeprowadza akcje charytatywne niosąc pomoc materialną potrzebującym jej,
 • pomaga w przeprowadzaniu ankiet i opracowaniu ich wyników w celu doskonalenia pracy dydaktyczno - wychowawczej naszej szkoły

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego