Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Sukcesy > Projekty UE i inne
Realizacja:
2004 - 2007 r.
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim"
Projekt w ramach Działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez programy stypendialne" 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z EFS i budżetu państwa.


Czas trwania projektu projektu: lata  (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007)
 
Cel ogólny projektu:
- materialna pomoc dla uczniów z najbiedniejszych rodzin
 
Beneficjenci:
Wsparciem zostało objętych 784 uczniów na łączna kwotę 687857,97 zł
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego