Kalendarz szkolny - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kalendarz szkolny

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - 2 września 2019 r. godz. 9.00

2. Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.19 - 31.12.19 r.

3. Ferie zimowe - 27.01 - 09.02.2020 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna - 9.04 - 14.04.2020 r.

5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: 24.04.2020 r., 26.06.2020 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 czerwca 2020 r.

7. Egzamin maturalny
 • 04.05.2020 r. j.polski - cz.pisemna
 • 05.05.2020 r. - matematyka - cz. pisemna
 • 06.05.2020 r. - j.angielski - cz. pisemna
 • egzaminy ustne od 7 - 22 maja 2020 - j.polski, 4 - 22 maja 2020 - j.obce nowożytne

8. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - wg harmonogramu CKE

9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 • 14.10.2019 r.
 • 01.11.2019 r.
 • 11.11.2019 r.
 • 01.01.2020 r.
 • 06.01.2020 r.
 • 01.05.2020 r.
 • 04.05.2020 r.
 • 05.05.2020 r.
 • 06.05.2020 r.
 • 11.06.2020 r.
 • 12.06.2020 r.
 • 21.06.2019 r.

10. Uroczystości szkolne:
 • Dzień Patrona - 16 września 2019 r.
 • Dzień Edukacji Narodowej - 11 października 2019 r.
 • Święto Niepodległości - 8 listopada 2019 r.
 • Opłatek wigilijny - 19 grudnia 2019 r.
 • Studniówka - 18 stycznia 2020 r.
 • Rekolekcje wielkopostne - 23-25.03.2020 r.
 • Święto Konstytucji 3 Maja - 30 kwietnia 2020 r.

11. Spotkania z rodzicami:
 • uczniów klas pierwszych - 12.09.2019 r. 
 • uczniów klas maturalnych - 26.09.2019 r.
 • uczniów klas pozostałych - 26.09.2018 r.

12. Półwywiadówki:
 • 28.11.2019 r.
 • 26.03.2020 r.
 • 28.05.2020 r.

13. Wywiadówki: 16 stycznia 2020 r.

14. Spotkania czwartkowe z rodzicami:
 • 26.09.2019 r.
 • 24.10.2019 r.
 • 28.11.2019 r. 
 • 27.02.2020 r.
 • 26.03.2020 r.
 • 23.04.2020 r.
 • 28.05.2020 r.

15. Apele szkolne - wg potrzeb

16. Planowane posiedzenia rady pedagogicznej
 • 11.09.2019 r.
 • 15.01.2020 r. 
 • 11.02.2020 r.
 • 21.04.2020 r.
 • 23.06.2020 r.
 • 27.08.2020 r.
 • w/g potrzeb
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego