Kreatywny Uczeń III - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kreatywny Uczeń III

Sukcesy > Projekty UE i inne
Jędrzejowskie Stowarzyszenie Sportowe
zaprasza uczniów klas II-III w zawodzie:
mechanik pojazdów samochodowych
do udziału w Projekcie 
"Kreatywny Uczeń III”
organizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie

1. Rekrutacja do projektu:  01.09.2018r.- 30.09.2018r. (klasa II -III).
2. Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:

I Kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy:
Zajęcia dla klas II-III z:
• Blok I – trening kompetencji społecznych obejmujący warsztaty (zajęcia grupowe 30 godz./ grupę) .
• Blok II – zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji inicjatywność i przedsiębiorczość (warsztaty indywidualne 3 godz./Ucznia i grupowe 30godz./2 grupy.)

II Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas II – III ZSZ :
• zajęcia dla uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – nabycie kompetencji zawodowych z zakresu teorii – 70 godzin,
w tym: podstawy konstrukcji maszyn, technologia naprawy pojazdu samochodowego, technologia naprawy elektronicznej układów pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza w branży samochodowej , zajęcia praktyczne – 120 godzin, w tym: diagnoza i naprawa pojazdów samochodowych, techniki wytwarzania.

III. Szkolenie doskonalące zawodowe dla nauczycieli :
Szkolenie z zakresu obróbki skrawaniem – dla 3 nauczycieli. Będzie to szkolenie dotyczące procesów technologicznych frezowania . Szkolenie wyjazdowe obejmie 30 h/ 4dni. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat.

IV. Praktyka u pracodawcy:
Dla 8 uczniów z klasy II i III (150 godzin). Płatne praktyki odbędą się u pracodawców w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia w okresie wakacyjnym lipiec / sierpień 2019r.

Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze projektu w ZSP Nr 2/ budynek Centrum Kształcenia Praktycznego (sekretariat).
Regulamin Projektu dostępy w siedzibie Organizatora Projektu: „Jędrzejowskie Stowarzyszenie Sportowe”, Ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów (budynek Centrum Kształcenia Praktycznego).

Zapraszamy do udziału !
Udział w projekcie jest bezpłatny

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego