Kreatywny Uczeń III - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kreatywny Uczeń III

Sukcesy > Projekty UE i inne
Jędrzejowskie Stowarzyszenie Sportowe
zaprasza uczniów klas II-III w zawodzie:
mechanik pojazdów samochodowych
do udziału w Projekcie 
"Kreatywny Uczeń III”
organizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie

1. Rekrutacja do projektu:  01.09.2018r.- 30.09.2018r. (klasa II -III).
2. Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:

I Kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy:
Zajęcia dla klas II-III z:
• Blok I – trening kompetencji społecznych obejmujący warsztaty (zajęcia grupowe 30 godz./ grupę) .
• Blok II – zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji inicjatywność i przedsiębiorczość (warsztaty indywidualne 3 godz./Ucznia i grupowe 30godz./2 grupy.)

II Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas II – III ZSZ :
• zajęcia dla uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – nabycie kompetencji zawodowych z zakresu teorii – 70 godzin,
w tym: podstawy konstrukcji maszyn, technologia naprawy pojazdu samochodowego, technologia naprawy elektronicznej układów pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza w branży samochodowej , zajęcia praktyczne – 120 godzin, w tym: diagnoza i naprawa pojazdów samochodowych, techniki wytwarzania.

III. Szkolenie doskonalące zawodowe dla nauczycieli :
Szkolenie z zakresu obróbki skrawaniem – dla 3 nauczycieli. Będzie to szkolenie dotyczące procesów technologicznych frezowania . Szkolenie wyjazdowe obejmie 30 h/ 4dni. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat.

IV. Praktyka u pracodawcy:
Dla 8 uczniów z klasy II i III (150 godzin). Płatne praktyki odbędą się u pracodawców w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia w okresie wakacyjnym lipiec / sierpień 2019r.

Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze projektu w ZSP Nr 2/ budynek Centrum Kształcenia Praktycznego (sekretariat).
Regulamin Projektu dostępy w siedzibie Organizatora Projektu: „Jędrzejowskie Stowarzyszenie Sportowe”, Ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów (budynek Centrum Kształcenia Praktycznego).

Zapraszamy do udziału !
Udział w projekcie jest bezpłatny

Październik – Grudzień 2018r.
Warsztaty: Kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy
W miesiącu październiku b.r rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Są to warsztaty rozwijające kompetencje społeczne. Udział wzięli uczniowie klasy 2C i 3C ZSZ kierunek: mechanik pojazdów samochodowych, podzieleni na dwie grupy.
1 blok - trening kompetencji społecznych:
  • współpraca w zespole kluczem do efektywniejszej pracy
  • komunikacja i asertywność jako podstawy funkcjonowania w zespole pracowniczym
  • wytyczne i realizacja celów indywidualnych i zespołowych
Kształtowanie tych kompetencji pozwala trenować podejmowanie decyzji , branie odpowiedzialności za siebie i podjęte decyzje, pozwala zwiększyć umiejętność współpracy w zespole, komunikacji. Wpływanie na w/w wymienione kompetencje w rezultacie wpłynie na funkcjonowanie w zespole pracowniczym w późniejszym życiu zawodowym. Zajęcia zakończyły się w grudniu 2018r. Kolejne zajęcia rozpoczną się w styczniu 2019r.


Jędrzejowskie Stowarzyszenie Sportowe
zaprasza 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu
do udziału w szkoleniu podnoszącym kompetencje nauczycieli / instruktorów praktycznej nauki zawodu
w projekcie
"Kreatywny Uczeń III”
organizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie

1. Rekrutacja na szkolenie: 01.01.2019r.- 31.01.2019r.

2. Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:
I. Szkolenie doskonalące zawodowe dla nauczycieli:

 "Szkolenie z zakresu obróbki skrawaniem" – dla 3 nauczycieli. 

Będzie to szkolenie dotyczące procesów technologicznych frezowania. 
Szkolenie wyjazdowe obejmie 30 h/ 4dni. 
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat. 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze projektu w ZSP Nr 2/ budynek Centrum Kształcenia Praktycznego (sekretariat). 
Regulamin Projektu dostępy w siedzibie Organizatora Projektu: „Jędrzejowskie Stowarzyszenie Sportowe”, 
Ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów (budynek Centrum Kształcenia Praktycznego).
Styczeń 2019
W tym miesiącu rozpoczął się drugi blok zajęć w ramach zadania nr 1  pt. "Kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy". Blok ten realizowany będzie do marca 2019 r. i obejmuje zajęcia grupowe (15 godzin) oraz indywidualne (3 godziny). W ramach prowadzonych spotkań kształtowane będą dwie niezbędne dla uczestniczących w projekcie uczniów kompetencje: inicjatywność i przedsiębiorczość. Zajęcia pomogą młodzieży w nabyciu i doskonaleniu kreatywności, pewności siebie jak i w kształtowaniu postaw odpowiedzialnych społecznie.  W projekcie biorą udział uczniowie klasy 2C i 3C.

Marzec 2019
Szkolenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
W dniach 25-28 marca 2019r. trzech nauczycieli praktycznej nauki zawodu uczestniczyło w wyjazdowym szkoleniu doskonalącym z zakresu obróbki skrawaniem (procesy technologiczne frezowania ogólnego). Jego celem było pogłębienie umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do wykonywania pracy związanej z obróbką skrawaniem i wykorzystywaniem jej podczas zajęć szkolnych z uczniami. 
W ramach budżetu projektu zakupiono frezarkę uniwersalną, która posłuży uczniom do nauki na zajęciach praktycznych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
Zajęcia odbywały się III-VI 2019r. i obejmowały zajęcia grupowe (30 h teoria) i (60h praktyka). Tematyka zajęć opierała się na programach nauczania w klasie 2c i 3c. W ramach prowadzonych zajęć kształtowane były dwie niezbędne dla uczestniczących kompetencje: umiejętność uczenia się i kompetencje naukowo – techniczne niezbędne na aktualnym rynku pracy. Zajęcia uzupełniły warsztat umiejętności zawodowych uczniów. Uczniowie uzupełnili braki w nauczaniu i tym samym lepiej przygotowani zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W projekcie biorą udział uczniowie klasy 2C i 3C.


Jędrzejowskie Stowarzyszenie Sportowe
zaprasza uczniów klas II-III w zawodzie:
mechanik pojazdów samochodowych
do udziału w praktyce zawodowej
w ramach projektu
"Kreatywny Uczeń III”
organizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie

1. Rekrutacja na praktykę zawodową: 01.06.2019r.- 14.06.2019r. (klasa II -III).
2. Przewidziane formy wsparcia:
I. Praktyka u pracodawcy:
Dla min. 8 uczniów z klasy II i III (150 godzin). Płatne praktyki odbędą się u pracodawców w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia w okresie wakacyjnym lipiec / sierpień 2019r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze projektu w ZSP Nr 2/ budynek Centrum Kształcenia Praktycznego (sekretariat).
Regulamin Projektu dostępy w siedzibie Organizatora Projektu: „Jędrzejowskie Stowarzyszenie Sportowe”, Ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów (budynek Centrum Kształcenia Praktycznego).
Informacji nt. praktyki udziela Kierownik Projektu.

Zapraszamy do udziału !

Praktyka zawodowa
Uczniowie klasy 2C i 3C w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będący uczestnikami projektu "Kreatywny Uczeń III" w okresie od 01 lipca do 25 lipca 2019 r. odbywali praktykę zawodową w firmie Auto Lakier Color - Grzegorz Radziejewski. Praktyka obejmowała 150 h. Za udział w praktyce uczestnicy otrzymali stypendium.Szeroki zakres obowiązków i opanowanych umiejętności podczas praktyki to przygotowanie uczniów do podjęcia pracy w branży mechanicznej i pokrewnej, zarówno jako pracownicy u potencjalnego pracodawcy, jak i poznanie zasad pracy od strony przedsiębiorcy dla planujących własną działalność gospodarczą. Pierwsza praca to również możliwość do pochwalenia się w CV doświadczeniem zawodowym, a więc i większa szansa wejścia na współczesny rynek pracy

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego