Technik spawalnictwa - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik spawalnictwa

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 5 lat. Zgodnie z nową podstawą programową 2019 r. uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
Technik spawalnictwa to specjalista poszukiwany na rynku pracy, przygotowany do wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG, TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne elektrodą otuloną, cięcie plazmowe oraz inne. Zajmuje się projektowaniem połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM. Dokonuje oceny złączy spawanych, naprawy, konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe, nadzoruje przebieg wytwarzania konstrukcji spawanych. Uczniowie kierunku technik spawalnictwa mogą uzyskać międzynarodowe certyfikaty, uprawnienia w wybranych metodach spawalniczych, w zakresie średniego nadzoru spawalniczego (VT2 + IWS, IWP), w zakresie wybranych metod badań NDT ważne w całym świecie.

Kształcenie praktyczne będzie realizowane w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego oraz u pracodawców współpracujących ze szkołą.
 
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
·     połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
·     projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
·     oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
·     posługiwania się językiem obcym zawodowym,
·     naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
·     nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,
 
Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:
·     w budownictwie przemysłowym,
·     przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
·     zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
·     na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
·     jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego