Wiedza i doświadczenie naszym atutem - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wiedza i doświadczenie naszym atutem

Sukcesy > Projekty UE i inne
                                           

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Ziemia Jędrzejowska - Gryf"
zaprasza uczniów klas I-III w zawodzie:

• technik budownictwa
• technik mechatronik
• technik elektryk

do udziału w projekcie
"Wiedza i doświadczenie naszym atutem"
organizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach
  1.10.2017 - 10.10.2017 r. (klasa II -III),
16.01.2018 – 26.01.2018 r. (klasa I)

Czas trwania projektu:
01.09.2017 - 31.08.2019 r.

Cel ogólny projektu:
Podniesienie do 08.2019r. poziomu wiedzy, umiejętności praktycznych oraz nabycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji u 69 uczniów i uczennic Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, służące przygotowaniu do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kompetencji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP nr 2.

Wartość projektu: 711 930,74 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 626 520,74 zł

Planowane efekty: zakup w sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do kształcenia zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik mechatronik i technik elektryk, zwiększenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursach specjalistycznych oraz stażach u pracodawców, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:

I.  Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych dla klas I-III z:
• matematyki (50 h kl. I i 60 h kl. II i III) - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze doskonalące umiejętności rachunkowe i utrwalające wybrane zagadnienia z zakresu podstawy programowej, przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego
• informatyki (65 h ) – kurs ECDL Base przygotowujący do osiągnięcia kwalifikacji rynkowej potwierdzonej Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych.
• umiejętność uczenia się ( zajęcia grupowe 5 h i indywidualne 2h/uczeń) - kształtowanie umiejętności związanych z komunikowaniem się i wypracowaniem strategii uczenia się - klasy I- III.

II Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla klas I – III przygotowujące do egzaminu zawodowego z zakresu różnych specjalizacji:
zajęcia dla uczniów w zawodzie technik mechatronik i technik elektryk – nabycie kompetencji zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz montażu instalacji elektropneumatycznych i układów sterowania jako niezbędnych elementów instalacji OZE – 60 godzin, w tym: biomasa i geotermia, energia słońca wiatru i wody , zajęcia praktyczne
• zajęcia dla uczniów w zawodzie technik budownictwa - nabycie kompetencji zawodowych z zakresu:
    • termomodernizacji obiektów budowlanych z uwzględnieniem obiektów OZE (20h)
    • modelowania konstrukcji budowlanych za pomocą programu do wspomagania projektowania AUTOCAD z wykorzystaniem TIK (20h)
    • sporządzanie kosztorysów z wykorzystaniem programu Norma PRO (20h)
W ramach zajęć planowane są dwa wyjazdy edukacyjne dla każdej grupy w celu poszerzania kompetencji naukowo - technicznych poprzez zapoznanie z budową, organizacją i funkcjonowaniem zakładów produkujących energię w sposób konwencjonalny i niekonwencjonalny.

III. Warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów klas I-III:
Zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji „ inicjatywność i przedsiębiorczość „
• Jak zostać przedsiębiorcą (4h) – warsztaty grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
• Zajęcia grupowe (6h) – słabe i mocne strony, autoprezentacja i budowanie własnej ścieżki rozwoju, preferencje i predyspozycje zawodowe.

IV. Staż u pracodawcy:
Dla 32 uczniów z klasy II i III w roku szkolnym 2017/2018 (150 godzin). Staże odbędą się u pracodawców w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia w okresie wakacyjnym.

Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie (ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów).

V. Szkolenie dla nauczycieli kształcenia zawodowego.:
1. Dwa szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli z zakresu programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPortal zakończone certyfikatem – dla 2 nauczycieli – X, XI 2017
2. Dwa certyfikowane szkoleniach teoretyczno – praktycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii - dla 2 nauczycieli
    • „Audyt przedsiębiorstwa” X 2017,
    • „Projektowanie PV – część II”- III 2018
3. Szkolenie ECDL Advanced – I–VI 2018 - uzyskanie kwalifikacji Egzaminatora ECDL Advanced – dla 2 nauczycieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej oraz w biurze projektu w ZSP Nr 2 (parter) a w siedzibie Organizatora Projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - Gryf” , Ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów

Udział w projekcie jest bezpłatny

To już kolejny projekt realizowany wśród młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska -Gryf". Projekt obejmie wsparciem uczniów klas I-III w zawodzie technik elektryk, technik mechatronik i technik budownictwa. W miesiącu październiku rozpoczęły się zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów z matematyki, w zmodernizowanej w ramach projektu pracowni matematycznej, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym m. in. zestaw interaktywny. Podczas zajęć uczniowie utrwalają wybrane zagadnienia z zakresu materiału technikum przygotowując się do zdania egzaminu maturalnego. Wszyscy uczniowie otrzymali materiały piśmiennicze i szkoleniowe takie jak pendrive, zestaw przyborów geometrycznych, kalkulator, zakreślacze.
Uczniowie klas III biorący udział w projekcie ukończyli pierwszy z czterech modułów w ramach kursu ECDL Base. Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Szkolenia przygotowujące do egzaminów realizowane są w ramach projektu w szkolnych pracowniach komputerowych, które posiadają status Laboratorium Edukacyjnego ECDL. Egzaminy odbywają sie pod okiem nauczycieli kształcenia zawodowego ZSP Nr 2, którzy posiadają stosowne uprawnienia do przeprowadzania egzaminu ECDL Base. Kadra nauczycielska weźmie dodatkowo udział w szkoleniu na egzaminatora ECDL Advanced w ramach projektu, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje, które są drogą do sukcesu uczniów.

Szkolenia nauczycieli kształcenia zawodowego
W dniach 9-13 kwietnia 2018r. dwoje nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczących w projekcie wzięło udział w szkoleniu „Programowanie sterowników PLC S-1200 w TiaPortal – kurs podstawowy”. Szkolenie było realizowane przez firmę EMT-Systems w Gliwicach. Podczas kursu nauczyciele zapoznali się z podstawami obsługi, programowaniem i diagnostyką sterowników PLC w środowisku TiaPortal. 

W dniach 19-20 kwietnia 2018 miała miejsce wycieczka edukacyjna, której celem było poszerzenie kompetencji naukowo - technicznych uczniów w zakresie OZE (odnawialnych żródeł energii). Uczestnicy zwiedzili elektrownię szczytowo-pompową w Międzybrodziu Bialskim zlokalizowaną na szczycie Góry Żar. Zobaczyli jak działa ten zakład, zapoznali się z zasadą działania hydrogeneratorów i urządzeń pracujących w elektrowni. Na szczycie góry Żar uczniowie zwiedzili także ogromny sztuczny zbiornik wodny tworzący z elektrownią integralną całość a także najwyżej  położoną elektrownięfotowoltaiczną składającą się z 2400 paneli słonecznych. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z budową i funkcjonowaniem elektrowni zbiornikowej w Tresnej. W czasie wycieczki młodzież miała również możliwość zapoznania się z wykorzystaniem rekreacyjnym i grzewczym wód geotermalnych. W Białce Tatrzańskiej skorzystali z dobroczynnych właściwości wód w Termach Bania korzystając z licznych basenów z bąbelkami, jacuzzi, zjeżdżalni, rwącej rzeki czy basenu ze sztuczną falą. Uczniowie w trakcie pobytu na Podhalu korzystali z gościnnych progów schroniska położonego na polanie Głodówka (1138 m n.p.m.), na południowym stoku Cyrhli, przy drodze z Bukowiny Tatrzańskiej do Morskiego Oka. Jest to urokliwe miejsce skąd rozpościera się malowniczy widok na panoramę Tatr, który na zawsze pozostanie w pamięci.
Młodzież uczestniczy w ramach projektu w zajęciach teoretycznych w zakresie odnawialnych źródeł energii (energia słońca, wody, wiatru oraz biomasa i geotermia) a także zajęciach praktycznych z montażu instalacji elektropneumatycznych i układów sterowania jako niezbędnych elementów instalacji OZE.
Uczniowie klas trzecich w zawodzie technik elektryk, budownictwa i mechatronik (II i III tura) będący uczestnikami projektu "Wiedza i doświadczenie naszym atutem" realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska- GRYF" w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, w okresie od 29 lipca do 23 sierpnia 2019 r. oraz w okresie 1 sierpnia do 28 sierpnia 2019 r. odbywali staż w firmie VANSTAR. Staż obejmował 150 h. Za udział w stażu uczestnicy otrzymali stypendium stażowe. 
J. Kowalska
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego