Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego

Sukcesy > Projekty UE i inne
Realizacja:
2012 - 2014 r.
 "Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego"
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf"
w partnerstwie z Powiatem Jędrzejowskim
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.2
PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas trwania projektu projektu:
01.01.2012 - 30.06.2014 r.

Cel ogólny projektu: 
Podniesienie do 06 2014r. poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz przygotowanie do wejścia na współczesny rynek pracy 160 uczniów i uczennic ZSP nr 2 w Jędrzejowie.

Opis projektu:
W ramach projektu przewidziane są zajęcia:

I. "Od teorii do praktycznej nauki zawodu - zajęcia z przedmiotów zawodowych"
Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu, integrujące wiedzę i umiejętności z przedmiotów zawodowych objętych programem nauczania - 20 godzin zajęć. Zagadnienia realizowane na zajęciach w dużej części będą dotyczyły praktycznej strony zawodu i obejmowały materiał programowy przygotowujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Do wyboru jeden z następujących bloków tematycznych:
 • Komputer w życiu zawodowym (2 grupy): umiejętność praktycznego zastosowania użytkowego oprogramowania komputerowego do rozwiązywania problemów w przyszłym życiu zawodowym.
 • Technologia maszyn (1 grupa): posługiwanie się normami i katalogami, czytanie rysunków wykonawczych i złożeniowych, poznanie struktury montażu i demontażu zespołów, maszyn i urządzeń.
 • Praktyczna realizacja projektów uczniowskich z zakresu elektrotechniki i elektroniki (1 grupa): doskonalenie wiedzy z zakresu budowy, montażu i testowania układów elektronicznych i mechatronicznych.
 • Kosztorysowanie i nowoczesne technologie w budownictwie (2 grupy): wykorzystanie programu NORMA PRO do kosztorysowania w budownictwie. Dodatkowo realizacja 4 certyfikowanych szkoleń z zakresu budownictwa.
 • Technologia gastronomiczna w praktyce (1 grupa): sporządzanie sosów, zup soków, koktajli, surówek i innych potraw z elementami carvingu.
 • Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (1 grupa): posługiwanie się narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi oraz diagnostycznymi, zasady tworzenia zespołów i części samochodowych.
 • Hotelarstwo (2 grupy): obsługa urządzeń recepcji hotelowej, rezerwacja, zameldowanie i zakwaterowanie gościa, praca z poradnikiem internetowym hotelarz.pl.

II. "Poznaj swój zawód"
Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym -2h/uczeń. Zadanie ma na celu utworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działań dotyczącego kariery zawodowej: autoprezentacja, określenie słabych i mocnych stron, preferencji zawodowych oraz poszukiwanie możliwości rozwoju.

III. "Język angielski specjalistyczny"
Uczestnicy zajęć będą kształcili umiejętność komunikowania się w j. angielskim z naciskiem na słownictwo zawodowe. W ramach zajęć uczniowie będą doskonalić umiejętność mówienia, czytania, słuchania i pisania korespondencji z zakresu języka zawodowego.

IV. "Język angielski - przygotowanie do matury"
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego z zakresu materiału technikum.

V. "Matematyka - przygotowanie do matury"
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z zakresu materiału technikum.

Beneficjenci:
Grupa 160 uczniów - klas III Technikum
Luty 2012 r. Projekt wystartował
W miesiącu lutym rozpoczął się pierwszy cykl zajęć w ramach projektu "Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego" realizowanego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania - "Ziemia Jędrzejowska Gryf" w okresie od 01.01.2012. do 31.06.2014r. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 80 uczniów (57) i uczennic(23) klas III Technikum Nr 2. Na rozpoczęcie zajęć w ramach zadania 1 "Od teorii do praktycznej nauki zawodu - zajęcia z przedmiotów zawodowych" zostały przeprowadzone testy kompetencyjne oraz sprawdziany umiejętności praktycznych, obrazujące poziom wiedzy uczniów. Pozwoliły one prowadzącym zajęcia na podjęcie odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych w celu uzupełnienia u uczniów braków w opanowaniu materiału nauczania. Na zdjęciach poniżej uczestnicy zajęć z Hotelarstwa.
Marzec 2012 r. Zajęcia już trwają.
Minął juz trzeci miesiąc realizacji projektu „Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego”. Uczniowie klas III technikum kontynuują udział w zajęciach z przedmiotów zawodowych. W miesiącu marcu uczestnicy zajęć „Komputer w życiu zawodowym” nauczyli się jak tworzyć bazy danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz jak stworzyć profesjonalną prezentację multimedialną. Efekty swoich prac uczniowie mogli obejrzeć dzięki zastosowaniu zestawu interaktywnego zakupionego w ramach projektu. Na zdjęciach poniżej uczniowie Technikum Informatycznego podczas zajęć.
W bieżącym miesiącu rozpoczęły się także zajęcia w ramach ”Kosztorysowania i nowoczesnych technologii w budownictwie”. Zajęcia odbywają się w pracowni informatycznej - każdy uczestnik pracuje przy własnym stanowisku, wyposażonym w komputer.  Uczniowie technikum budowlanego pod okiem prowadzącego odbywają ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programu NormaPro służącego do sporządzania kosztorysów.
Kwiecień 2012r. Półmetek już za nami
Mija trzeci miesiąc zajęć w ramach projektu. Na zajęciach „Praktyczna realizacja projektów uczniowskich z zakresu elektrotechniki i elektroniki” trwają już zaawansowane prace nad doskonaleniem wiedzy z zakresu budowy, montażu i testowania układów elektronicznych i mechatronicznych. Na zdjęciach poniżej młodzież technikum elektrycznego i mechatronicznego, odbywa ćwiczenia z techniki lutowania i budowy układów elektronicznych podczas zajęć. Finał zajęć stanowi montaż sterowanych układów robotyki - małych funkcjonalnych robotów.

Maj 2012r. Zakończenie zajęć "Od teorii do praktycznej nauki zawodu"
W miesiącu maju zakończyły się zajęcia w ramach zadania 1 "Od teorii do praktycznej nauki zawodu - zajęcia z przedmiotów zawodowych". W ramach poszczególnych zajęć przeprowadzono łącznie 20 godzin szkoleniowych, przygotowujących do wykonywania zawodu, integrujących wiedzę i umiejętności praktyczne z przedmiotów zawodowych objętych programem nauczania o tematyce:
1. "Komputer w życiu zawodowym "
2. "Technologia maszyn"
3. "Praktyczna realizacja projektów uczniowskich z zakresu elektrotechniki i elektroniki"
4. "Kosztorysowanie i nowoczesne technologie w budownictwie"
5. "Technologia gastronomiczna w praktyce"
6. "Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych"
7. "Hotelarstwo"
Na zakończenie zajęć przeprowadzono testy końcowe i sprawdziany umiejętności praktycznych.
Uczniowie technikum elektrycznego i mechatronicznego biorący udział w zajęciach "Praktyczna realizacja projektów uczniowskich z zakresu elektrotechniki i elektroniki" przedstawili swój "produkt finalny" - działające układy robotyki:

- biegającą za światłem "pluskwę" oraz "kraba"
- omijającego przeszkody chrząszcza
- robota (piłkarza) - kandydata do reprezentacji na EURO 2012

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
W maju 2012r. odbyły się także 4 szkolenia z zakresu budownictwa, w których wzięli udział uczniowie zajęć "Kosztorysowanie i nowoczesne technologie w budownictwie". Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie dodatkowych umiejętności, które zapewne wykorzystają w przyszłym życiu zawodowym.
Tematyka szkoleń:
1. Szkolenie z zakresu" Systemy ociepleń" przeprowadzone przez Akademię Technik Malarskich w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie  - Termin realizacji: 10.05.2012r.
ETICS to bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych. Polega on na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni ściany izolacji termicznej, np. ze skalnej wełny mineralnej, a następnie wykonaniu warstwy zbrojącej i nałożeniu tynku cienkowarstwowego. O technologii ETICS uczniowie Technikum Budowlanego dowiedzieli się na szkoleniu przeprowadzonym przez trenera AKADEMII TECHNIK MALARSKICH z Wrocławia inż. Czesława Krzyśków. Uczniowie zdobyli wiedzę o najlepszych materiałach izolujących termicznie i jak prawidłowo wykonać termomodernizację domu, bez mostków termicznych, estetycznie i solidnie. Przekonali się, że współczesne budownictwo szczególną wagę przykłada do izolacyjności cieplnej budynków, a tym samym zmniejszenia kosztów ogrzewania. Dowiedzieli się też o roli termoizolacji w budownictwie pasywnym. Przekazane informacje oraz zaprezentowane materiały umożliwiły uczniom pogłębienie wiedzy zawodowej, która przyczyni się do ich wszechstronnego rozwoju. Podsumowaniem spotkania był konkurs z przekazanych wiadomości. Najlepsi uczniowie nagrodzeni zostali przydatnymi gadżetami firmowymi. Udział w szkoleniu został potwierdzony certyfikatem.
2. Szkolenie z zakresu pap zgrzewalnych i mocowanych mechanicznie, przeprowadzone przez Centrum Treningowe Icopal S.A. - Termin realizacji szkolenia: 14.05.2012r.
Icopal S.A. w Zduńskiej Woli w ostatnich latach bardzo poszerzył swoją ofertę. Z producenta pap i gontów papowych firma stała się dostawcą nowoczesnych systemów związanych z pokryciami dachowymi i kompleksową hydroizolacją części podziemnych obiektów budowlanych. Aby poznać te wszystkie produkty i systemy oraz zaznajomić się z problematyką ich montażu na dachu, młodzież Technikum Budowlanego biorąca udział w projekcie „Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego” wzięła udział w szkoleniu wyjazdowym. Składało się ono z trzech części:
- prezentacja multimedialna produktów i systemów
- zwiedzanie hali ekspozycyjnej
- ćwiczenia praktyczne
W ramach ćwiczeń każdy uczestnik na swoim stanowisku pracy dostał różne rodzaje pap zgrzewalnych oraz palnik i samodzielnie wykonywał kładzenie i łączenie pap termozgrzewalnych. Nad całością czuwali doświadczeni trenerzy-fachowcy CENTRUM TRENINGOWEGO ICOPAL. Udokumentowaniem odbytego szkolenia technicznego były otrzymane przez uczestników indywidualne Certyfikaty. Opiekę wychowawczą sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikum budowlanym tj. Małgorzata Lubieniecka i Alicja Gardjew.
3. Szkolenie z zakresu" Systemy rynnowe i podsufitka" przeprowadzone przez GAMRAT S.A. Zakłady Tworzyw Sztucznych w ZSP Nr 2 Jędrzejowie. Termin realizacji szkolenia: 16.05.2012r.
Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z prawidłowym montażem systemów rynnowych i podsufitek Gamrat. Uczniowie w trakcie szkolenia mieli okazję poznać ofertę towarową firmy GAMRAT, przeznaczoną do zabudowy na dachach i okapach budynków. Zapoznani zostali też z zaletami rozwiązań realizowanych w oparciu o wyroby z tworzyw sztucznych oraz na co należy zwracać szczególną uwagę stosując te rozwiązania. Uczestnicy szkolenia, po jego zakończaniu, otrzymali certyfikaty zaświadczające o ich uczestnictwie w szkoleniu.
4. Szkolenie z zakresu technologii wykonywania tynków maszynowych DOLINY NIDY oraz obsługi agregatu tynkarskiego przeprowadzone przez firmę Akademia Stosowania Gipsu Dolina Nidy - Termin realizacji szkolenia: 21.05.2012r.
Podczas części teoretycznej uczniowie poznali historię zakładu, jak odbywa się wydobycie surowca i produkcja gipsu, poznali produkty DOLINY NIDY,rodzaje i zalety tynków gipsowych, certyfikaty i atesty oraz jak firma rekultywuje powstałe wyrobiska. W części praktycznej młodzież poznała budowę i obsługę aparatu tynkarskiego, a potem każda brygada kładła swoje tynki na swoich stanowiskach. Dozór nad uczestnikami sprawowali fachowcy-instruktorzy z ASG. Kursanci dowiedzieli się też jak przygotować podłoże, jak tynkować zimą i jakich przepisów BHP przestrzegać. Poznali jak wygląda praca tynkarza, jakie możliwości finansowe, jak otworzyć swoją firmę. Dowiedzieli się też, że ASG szkoli brygady i że zawsze można na nich liczyć, aby podnosić swoje kwalifikacje. Szkolenie zakończyło się otrzymaniem certyfikatów.
Czerwiec 2012r. Znam już swój zawód - konsultacje edukacyjno - zawodowe
W czerwcu zakończyły się zajęcia w ramach zadania „Poznaj swój zawód” Wzięło w nich udział 80 uczniów klasy III Technikum . Każdy uczestnik projektu skorzystał z 2-godzinnych indywidualnych konsultacji edukacyjno-zawodowych. Celem zajęć było utworzenie dla każdego ucznia, Indywidualnego Planu Działań dotyczącego kariery zawodowej obejmującego takie zagadnienia jak: autoprezentacja podczas ubiegania się o pracę, określenie swoich słabych i mocnych stron, preferencji zawodowych oraz poszukiwanie możliwości rozwoju. 
Wrzesień 2012 r. Kolejne zajęcia rozpoczęte
W miesiącu wrześniu rozpoczął się kolejny cykl zajęć w ramach projektu "Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego" rozpoczętego w poprzednim roku szkolnym. Podczas uczestnictwa w zajęciach "Język angielski specjalistyczny" młodzież w grupach 8-osobowych doskonali umiejętność mówienia, czytania, słuchania i pisania korespondencji z zakresu słownictwa zawodowego. Na zdjęciach obok uczniowie klasy IV Technikum gastronomicznego i informatycznego podczas zajęć z prowadzącą Martą Chabuz .
Grudzień 2012r. Zakończenie zajęć z języka specjalistycznego
W grudniu zakończyły się zajęcia w ramach zadania „ Język angielski specjalistyczny”. Każda z grup zrealizowała 10 godzin szkoleniowych, obejmujących zagadnienia z zakresu słownictwa zawodowego w nauczanym zawodzie. Na zakończenie zajęć, w celu monitorowania rezultatów projektu, przeprowadzono testy końcowe sprawdzające wzrost poziomu wiedzy uczestników. Na zdjęciach obok uczennice technikum hotelarskiego podczas zajęć z języka angielskiego.  
Styczeń 2013. INFORMACJE O PROJEKCIE
Rozpoczęła się kolejna rekrutacja do projektu - dla klas III Technikum w roku szkolnym 2012/2013, rozpoczynająca drugi tok działań w ramach projektu.
Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

"Zajęcia z przedmiotów zawodowych" - przygotowujące do wykonywania zawodu, integrujące wiedzę i umiejętności z przedmiotów zawodowych objętych programem nauczania - 20 godzin zajęć. Do wyboru jeden z następujących bloków tematycznych:

 1. "Komputer w życiu zawodowym"(1 grupa): umiejętność praktycznego zastosowania użytkowego oprogramowania komputerowego do rozwiązywania problemów w przyszłym życiu zawodowym.
 2. Technologia maszyn (1 grupa); posługiwanie się normami i katalogami, czytanie rysunków wykonawczych i złożeniowych, poznanie struktury montażu i demontażu zespołów, maszyn i urządzeń.
 3. Praktyczna realizacja projektów uczniowskich z zakresu elektrotechniki i elektroniki (1 grupa); doskonalenie wiedzy z zakresu budowy, montażu i testowania układów elektronicznych i mechatronicznych.
 4. Kosztorysowanie i nowoczesne technologie w budownictwie (2 grupy); wykorzystanie programu NORMA PRO do kosztorysowania w budownictwie. Dodatkowo realizacja  certyfikowanych szkoleń z zakresu budownictwa.
 5. Technologia gastronomiczna w praktyce (1 grupa); sporządzanie sosów, zup soków, koktajli, surówek i innych potraw z elementami carvingu.
 6. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (1 grupa); posługiwanie się narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi oraz diagnostycznymi, zasady tworzenia zespołów i części samochodowych.
 7. Hotelarstwo (1 grupa); obsługa urządzeń recepcji hotelowej, rezerwacja, zameldowanie i zakwaterowanie gościa, praca z poradnikiem internetowym hotelarz.pl.
 8. Obsługa konsumenta ( 1 grupa); przygotowanie i podawanie dań i napojów, techniki nakr
 9. Nowoczesny fryzjer ( grupa); wykonywanie fryzur okolicznościowych, pielęgnacja i koloryzacja włosów.

"Poznaj swój zawód" - indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego. Indywidualne konsultacje edukacyjno -zawodowe z doradcą zawodowym. Zadanie ma na celu utworzenie Indywidualnego Planu Działania dotyczącego kariery zawodowej: autoprezentacja określenie słabych i mocnych stron, preferencji zawodowych oraz poszukiwanie możliwości rozwoju- 2h na jednego ucznia.

"Język angielski specjalistyczny" - doskonalenie umiejętności komunikowania się w j. angielskim z naciskiem na słownictwo zawodowe - 10 godzin zajęć .

"Język angielski - przygotowanie do matury" - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego z zakresu materiału technikum - 16 godzin zajęć.

"Matematyka - przygotowanie do matury" - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki z zakresu materiału technikum - 16 godzin zajęć.

Na zakończenie Projektu uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w Projekcie. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Udział w projekcie jest bezpłatny
Luty 2013 r. Startujemy po raz drugi
Rozpoczął się drugi tok działań w ramach projektu „Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego” W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 30 kobiet i 50 mężczyzn. W miesiącu lutym rozpoczęły się zajęcia z przedmiotów zawodowych w ramach projektu. Na zdjęciach uczestnicy zajęć "Kosztorysowanie i nowoczesne technologie w budownictwie" przy swoich stanowiskach pracy.

PRZYGOTOWANIA DO MATURY CZAS ZACZĄĆ
Szybkimi krokami zbliża się najważniejszy egzamin dojrzałości uczniów – MATURA. Uczniowie klas IV biorący udział w projekcie właśnie rozpoczęli udział w zajęciach przygotowujących do tego ważnego wydarzenia. Podczas zajęć „Język angielski – przygotowanie do matury” w 8-osoboych grupach przez 16 godzin będą uzupełniać i utrwalać zagadnienia z języka angielskiego z zakresu materiału technikum.

Marzec 2013 r. Przygotowania do matury cd.
Rozpoczęły się zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki w ramach zadania „Matematyka – przygotowanie do matury”. Udział w zajęciach pomoże uczniom uzupełnić i uporządkować wiedzę z matematyki. Zajęcia dadzą uczniom szansę aby osiągnąć jak najwyższy wynik na egzaminie maturalnym. Warto pamiętać, iż wiele uczelni nawet na kierunkach humanistycznych, w procesie rekrutacji bierze pod uwagę wyniki właśnie z tego przedmiotu. Dobra ocena z matury może wtedy przełożyć się na cenne punkty podczas rekrutacji na wymarzony kierunek studiów. Już dziś życzymy przyszłym maturzystom powodzenia!
Półmetek
Realizacja zajęć w ramach drugiego naboru „Od teorii do praktycznej nauki zawodu – zajęcia z przedmiotów zawodowych” odbywających sie w ramach projektu "Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego" osiągnęła już półmetek. Uczniowie technikum elektrycznego i mechatronicznego w ramach zajęć” "Praktyczna realizacja projektów uczniowskich z zakresu elektrotechniki i elektroniki" rozpoczęli montaż części elektronicznej wybranych przez siebie zestawów "robotyki". Niektóre roboty nabrały już realnych kształtów inne o bardziej złożonej budowie jeszcze ich nie przypominają - przeobrażenie jednak już wkrótce. W trakcie zajęć uczniowie pod opieką Z. Marcinkowskiego nabywają i kształtują swoje umiejętności związane z rozpoznawaniem elementów i procesem lutowania obwodów elektronicznych. Mamy nadzieję że podobnie jak to było w roku poprzednim wszystkie roboty będą mogły zaprezentować swe możliwości i w ten sposób dadzą radość z "nauki i zabawy" ich konstruktorom.
Kwiecień 2013 r. Szkolimy budowlańców 
25 kwietnia 2013r. odbyło się szkolenie z zakresu danych technicznych oraz montażu systemów rurowych, systemów rynnowych i podsufitek Gamrat, przeprowadzone przez Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S. A., w którym wzięli udział uczestnicy zajęć „Kosztorysowanie i nowoczesne technologie w budownictwie”. z Jasła. Uczniowie poznali historię i obecny profil firmy GAMRAT S.A. oraz jej produkty. Przedstawiciele firmy dość szczegółowo omówili dane techniczne oraz montaż systemów rynnowych i podsufitek. Na przywiezionych przez prowadzących elementach uczniowie uczyli się prawidłowego wykonywania połączeń. Omówiono też kwestie dotyczące warunków ważności gwarancji i wymogów związanych z dopuszczeniem produktów do zastosowania w budownictwie. Uczniowie dowiedzieli się, że w pracy budowlańca niezbędna jest aktualna i praktyczna wiedza. W konkursie zorganizowanym jako podsumowanie spotkania uczniowie mogli wygrać drobne upominki. Na koniec kursanci dowiedzieli się o możliwościach, jakie firma oferuje swoim pracownikom. Na zakończenie 16 uczniów klasy III technikum budowlanego otrzymało certyfikaty potwierdzające nabycie dodatkowych umiejętności.
ZAakończenie zajęć w projekcie
Dobiegł już końca pierwszy cykl projektu "Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego". Każdy uczeń biorący udział w projekcie uczestniczył w jednym, wybranym module szkolenia zawodowego, który obejmował łącznie 20 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz dwugodzinnych indywidualnych konsultacjach z zakresu doradztwa zawodowego. Ostatnim etapem był udział uczniów w zajęciach, podczas których przygotowywali się do egzaminu maturalnego z j. angielskiego i matematyki. Uczniowie klas IV, otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie i zakończyli tym samym udział w zaplanowanej ścieżce edukacyjnej w ramach projektu. Maturzystom życzymy powodzenia oraz dokonywania trafnych wyborów w przyszłym życiu zawodowym.
Maj 2013r. Zakończenie zajęć z przedmiotów zawodowych
W maju zakończyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych. W ramach zajęć "Praktyczna realizacja projektów uczniowskich z zakresu elektrotechniki i elektroniki" grupa uczniów z klas III technikum elektrycznego i mechatronicznego miała możliwość nabyć i doskonalić swą wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, montażu i testowania układów elektronicznych i mechatronicznych. Dzięki zaangażowaniu uczniów i prowadzącego zajęcia powstały ciekawe modele robotów reagujących na bodźce zewnętrzne np. hałas, światło, przeszkody jak również sterowanych z pilota. Zwłaszcza ta ostatnia grupa cieszyła sie dużym zainteresowaniem - powstały dwa roboty, które pozwalają na wykorzystanie ich do przeprowadzenia rozgrywek piłkarskich. Być może staną się szkolną alternatywą dla gier o tematyce piłki nożnej dedykowanych na konsole czy komputery PC. Nic bowiem chyba tak nie cieszy jak wykonany własnoręcznie robot.
Zajęcia praktyczne "Technologia gastronomiczna w praktyce" - Uczennice klasy III Technikum gastronomicznego podczas sporządzania ciasta parzonego - ptysie i eklery. Ciasto parzone to baza do wielu zastosowań, a przede wszystkim jest łatwe, szybkie i smaczne.
Zajęcia praktyczne "Technologia gastronomiczna w praktyce". Realizacja ćwiczeń- sporządzanie surówek owocowych i warzywnych z elementami carvingu (dekoracje z owoców i warzyw).
Zajęcia praktyczne "Technologia gastronomiczna w praktyce". Asortyment ciast kluskowych, pierogowych i naleśnikowych.
Realizacja ćwiczeń - zasady gotowania warzyw z poszczególnych grup- sporządzanie „bukietu z jarzyn”.
Zajęcia praktyczne "Obsługa konsumenta" - różne sposoby parzenia i podawania kawy. Po części szkoleniowej wszyscy mieli okazję na relaks przy filiżance kawy i słodkich smakołykach.

Zajęcia praktyczne "Nowoczesny fryzjer" w ramach projektu "Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego" podczas których młodzież uczy się m.in. jak prawidłowo pielęgnować włosy i dokonać odpowiedniej koloryzacji. Na zdjęciach uczennice Technikum doskonalą swoje umiejętności praktyczne podczas wykonywania fryzur codziennych i wieczorowych.
CERTYFIKOWANE SZKOLENIA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
20 maja 2013 r. grupa 16-tu uczniów Technikum Budowlanego z ZSP Nr 2 w Jędrzejowie realizująca projekt "Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego" uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym technologii wykonywania tynków gipsowych firmy Dolina Nidy oraz obsługi aparatu tynkarskiego. Szkolenie przeprowadzono w AKADEMII STOSOWANIA GIPSU w Leszczach koło Pińczowa. Dolina Nidy zajmuje się wydobyciem i przetwarzaniem kamienia gipsowego, produkuje szeroki asortyment mieszanek, spoiw i klejów stosowanych w budownictwie. Akademia Stosowania Gipsu znajduje sie w centrum kompleksu zakładowo-produkcyjnego Doliny Nidy i pełni rolę instytucji zajmującej się szkoleniem i doradztwem. Z profesjonalnych szkoleń skorzystała młodzież naszej szkoły. Szkolenia w Akademii składały się z części teoretycznej z możliwością prześledzenia wszystkich etapów produkcyjnych w fabryce jak i praktycznej. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał specjalne świadectwo, które stanowi formę referencji do wykonywania pracy w technologiach gipsowych, w których został przeszkolony.
W dniach 21-22.05.2013r. uczestnicy zajęć kosztorysowanie i nowoczesne technologie w budownictwie” uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do firmy KNAUF w Kleszczowie, gdzie odbyli dwudniowe szkolenie z zakresu suchej zabudowy. Składało sie ono z części teoretycznej praktycznej. Uczniowie pozyskali m.in. informacje na temat produktów do systemów suchej zabudowy, jak prawidłowo spoinować płyty oraz podstawowe informacje o zastosowaniu wełny ECOSE Technology w systemach suchej zabudowy. Podczas części praktycznej uczestnicy wykonywali określone zadania zlecone przez prowadzących, w tym: montaż okładziny ościennej, montaż elementów wbudowanych ,spoinowanie płyt, obróbkę powierzchni, montaż zabudowy poddasza z obróbką okna. Dodatkową atrakcją dla młodzieży była możliwość bezpłatnego skorzystania ze strefy basenów SOLPARKU co z pewnością na długo utrwali miłe wspomnienia ze szkolenia.

Czerwiec 2013r. Wyjazd edukacyjny do firmy PERI na certyfikowane szkolenie z budownictwa
12.06.2013r. uczestnicy zajęć „Kosztorysowanie i nowoczesne technologie w budownictwie” wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do firmy PERI, gdzie odbyli szkolenie przeprowadzone przez firmę PERI sp. z.o.o. w Płochocinie. PERI jest największym na świecie dostawcą systemów deskowań i rusztowań. Program szkolenia obejmował między innymi takie zagadnienia jak: podstawy konstrukcyjno-technologiczne wznoszenia obiektów w deskowaniach przestawnych; techniki deskowań i rusztowań podporowych PERI – doświadczenia projektowo-realizacyjne; pomosty wspinania PERI ACS; prezentacje systemów na wystawie; projektowanie komputerowe deskowań w programie ELPOS. Ciekawym aspektem były zajęcia w hali wystawowej, gdzie w sposób praktyczny uczniowie mieli możliwość przekonać się o nowoczesnych systemach deskowań i rusztowań. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.
Październik 2013. Szkolenie dla budowlańców
W dniu 18 października Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyło się szkolenie z zakresu budownictwa dla uczniów Technikum Budowlanego w ramach projektu "Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego. Szkolenie, które przeprowadziła firma Akademia Technik Malarskich z Wrocławia składało się z części teoretycznej i praktycznej. Tematyką szkolenia były systemy ociepleń Akrys 3000 i Akrys 3000W z marki Decoral Proffesional. Nieustannie rosnące koszty energii przyczyniły się do tego, iż coraz bardziej istotną rolę w budownictwie odgrywa termomodernizacja istniejących budynków i projektowanie nowych tak, by zużycie energii cieplnej niezbędnej do ich funkcjonowania było jak najmniejsze. Termomodernizacja to wprowadzanie takich zmian w budynku, aby spowodowały, że energia cieplna nie będzie „uciekać”. Osiąga się to właśnie przez dodatkowe ocieplenie budynku. Na spotkaniu prowadzący szkolenie, Pan Czesław Krzyśków omawiał i pokazywał materiały do BSO (Bezspoinowy System Ociepleń). Szczególną uwagę zwrócił na prawidłowe przygotowanie podłoża i technologię przyklejania płyt styropianowych lub z wełny mineralnej. Zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy oraz obróbkę pod dachem, parapetami i ościeży.
Na zakończenie prezentacji prowadzący nagrodził najbardziej aktywnych uczniów firmowymi gadżetami. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie dodatkowych umiejętności.
Listopad 2013. Wyjazd edukacyjny na warsztaty hotelarsko - gastronomiczne do Hotelu PEGAZ
W dniach 22-23 listopada 2013 roku uczniowie klas hotelarskich i gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie w ramach projektu „Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego” uczestniczyli w warsztatach hotelarsko-gastronomicznych w czterogwiazdkowym hotelu PEGAZ  w Krynicy. Młodzież podczas dwudniowych warsztatów zapoznała się  z działalnością hotelu oraz sposobem jego zarządzania, pracą w recepcji, zasadami obsługi gości hotelowych jak również procesami technologicznymi stosowanymi w sztuce kulinarnej. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pokazie barmańskim a także mogli samodzielnie przygotowywać egzotyczne napoje. Po zajęciach warsztatowych młodzież mogła korzystać z dodatkowych usług  oferowanych przez hotel m.in. basenu i sauny. Pobyt w Krynicy był okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy z zakresu usług hotelarskich i gastronomicznych ale również  pozwolił uczniom poznać walory turystyczne miejscowości położonej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 
Grudzień 2013. Szkolenie z zakresu fryzjerstwa
10 grudnia 2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie odbyło się 8 - godzinne szkolenie z zakresu fryzjerstwa wśród uczestników zajęć „Nowoczesny fryzjer” przeprowadzone przez stylistkę, Panią Iwonę Wasik. Prowadząca omówiła nowoczesne techniki fryzjerskie w zakresie czesania, farbowania, strzyżenia i pielęgnacji włosów. Po zakończeniu części teoretycznej, odbył się pokaz tworzenia mieszanek fryzjerskich, farbowanie włosów modelkom oraz strzyżenie i stylizacja modelek. Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia samodzielnie, na główkach treningowych przeprowadzili zabieg koloryzacji włosów, a następnie wykorzystując przekazaną podczas szkolenia wiedzę wykonali fryzury okolicznościowe pod okiem szkolącego. Efektem końcowym była prezentacja fryzury okolicznościowej wykonana przez prowadzącą szkolenie na krótkich włosach, zgodnie z najnowszymi trendami . Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i nabycie nowych kwalifikacji. 
Luty 2014. Finał już blisko...
Rozpoczyna się kolejny cykl zajęć w ramach projektu „Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego”. Projekt dużymi krokami zbliża się ku końcowi. Ostatnim etapem są rozpoczynające się w miesiącu lutym zajęcia przygotowujące uczniów klas IV do najważniejszego w życiu egzaminu. W 8-osobowych grupach, podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, młodzież klas maturalnych będzie utrwalała wybrane zagadnienia z zakresu materiału Technikum. Każda z grup w miesiącach luty-kwiecień zrealizuje po 16 godzin zajęć z języka angielskiego i matematyki. Zajęcia poprowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli już w zajęciach z przedmiotów zawodowych, kładących główny nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych, skorzystali z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, co zaowocowało utworzeniem dla każdego ucznia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, a także uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego zawodowego. Każdy uczestnik, który ukończy zajęcia otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie.
Kwiecień 2014 r.Koniec zajęć w projekcie
W kwietniu zakończyły się zajęcia w ramach projektu „Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego” . Beneficjentem projektu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska „GRYF”. Zajęcia w ramach projektu były bezpłatne. Podczas dwu i pół roku realizacji przedsięwzięcia w projekcie wzięły udział 164 osoby. Każdy uczestnik został objęty ścieżką edukacyjną obejmującą zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego z zakresu słownictwa zawodowego. Dodatkowym wsparciem dla każdego z uczniów były indywidualne konsultacje edukacyjno-zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego. Podczas zajęć każdy uczestnik wraz z prowadzącym opracował indywidualny plan dotyczący rozwoju zawodowego, mający na celu określenie swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz dalszej ścieżki edukacyjnej. Kolejną atrakcją była możliwość uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych. Uczniowie technikum budowlanego zapoznali sie z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w branży budowlanej natomiast młodzież kierunku fryzjerskiego poznała nowoczesne trendy z zakresu pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów. Szkolenia ukończyły się uzyskaniem przez uczestników zaświadczeń potwierdzających nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych przydatnych na rynku pracy. Młodzież kierunku gastronomicznego oraz hotelarskiego odbyła warsztaty hotelarsko-gastronomicznego w czterogwiazdkowym hotelu w Krynicy Zdrój, dzięki czemu zaznajomili się z organizacją i specyfiką pracy nowoczesnego obiektu hotelarskiego. W ramach projektu została doposażona baza dydaktyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Pracownia informatyczna i matematyczna wzbogaciły się o zestaw interaktywny, podnosząc tym samym atrakcyjność zajęć oraz umożliwiając wykorzystanie środków dydaktycznych pozwalających na sprawniejsze prowadzenie zajęć i lepsze przyswajanie wiedzy. W ramach zajęć praktycznych z gastronomii zakupiono profesjonalny expres do kawy, komplet obiadowy, komplet do kawy i herbaty a także książki kucharskie, które uzupełnią bibliotekę pracowni. Doposażono również pracownię elektryczną oraz samochodową w nowoczesny sprzęt do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Realizacja projektu to duże wyzwanie i wsparcie dla szkoły, dzięki czemu baza dydaktyczna jest na bieżąco unowocześniana, podnosząc tym samym atrakcyjność i konkurencyjność placówki. Szkoła wychodzi tym samym naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się rynku pracy i wymogom pracodawców. Jest to jednak przede wszystkim szansa dla przyszłych absolwentów na aktywne uczestnictwo w rynku pracy poprzez podniesienie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia dzięki podniesieniu ich umiejętności odpowiadającym aktualnym wymogom pracodawców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego