Akademia kwalifikacji - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Akademia kwalifikacji

Sukcesy > Projekty UE i inne
Projekt „Akademia kwalifikacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 
Działanie 08.05. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, 
Poddziałanie 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.
Celem projektu:
Nabycie przez minimum 143 osoby w wieku 18 lat i więcej (79K/64M) kwalifikacji zawodowych spośród 168 osób dorosłych (93K/75M) z terenów miasta Staszów, Jędrzejów, Końskie, Busko-Zdrój woj. świętokrzyskiego poprzez udział w szkoleniach tj. kosztorysowanie budowlane, kary i płace, spawanie metodą MAG w okresie 01.09.2020 r. - 31.10.2021 r.

Grupa docelowa projektu:
168 osób w wieku 18 lat i więcej, które zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie miasta Staszów, Jędrzejów, Końskie, Busko-Zdrój i nie korzystały z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres wsparcia:
  • Szkolenie zawodowe (jedno do wyboru):
  • Kosztorysowanie budowlane (64 godz.)
  • Kadry i płace (120 godz.)
  • Spawanie metodą MAG (145 godz.)
Egzamin zewnętrzny i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Biuro Projektu:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 12 budynek G lokal 202
Aneta Średnicka
Specjalista ds. szkoleń i logistyki
e-mail: a.srednicka@csi.info.pl
tel. 501 533 064
e-mail: ak@csi.info.pl

Uzupełnione formularze należy przesyłać na adres email ak@csi.info.pl w formie skanu lub zdjęć, a oryginały będą zbierane już podczas pierwszego dnia szkolenia.
Przewidywalny termin rozpoczęcia szkolenia pod koniec października. Terminy dostosowane będą do zapotrzebowania.
Z kursów mnogą skorzystać również pracownicy szkół i innych zakładów pracy.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie www.akademiakwalifikacji.eu i w załączeniu.

Regulamin

Formularz rekrutacyjny
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego