Komunikaty - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty

ROK SZKOLNY 2022 / 2023
brak
ROK SZKOLNY 2021 / 2022
Komunikat nr 2 
(28.01.2022)
 INFORMACJA DOTYCZĄCA DEKLARACJI UDZIAŁU W EPKZ w sesji CZERWIEC
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Stefana Roweckiego „GROTA” w Jędrzejowie w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
- Zobowiązuje wszystkich nauczycieli - wychwawców klas przystępujących do Egzaminów Zawodowych w sesji Czerwiec 2022, zgodnie z informacją podawaną na ostatniej Radzie Pedagogicznej - do przygotowania kompletu deklaracji egzaminacyjnych dla swoich wychowanków w porozumieniu z Sekretaiatem CKZ od poniedziałku 31.01.2022 - Termin do 04.02.2022 (Sprawa Pilna)

Kierownik Szkolenia Praktycznego
w ZS nr 2 w Jędrzejowie
Tomasz Wojtachnio
Komunikat nr 1 
(28.01.2022)
INFORMACJA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - NA CZAS NAUKI ZDALNEJ
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Stefana Roweckiego „GROTA” w Jędrzejowie w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje, że:
– Zajęcia praktyczne klas wielozawodowych - młodocianych pracowników odbywające się u pracodawców będą realizowane w tych samych dniach jak dotychczas w pełnym wymiarze godzin.
– Uczniowie klas wielozawodowych rozpoczynający Kursy- TURNUSY z przedmiotów teoretycznych będą je odbywać w formie zdalnej. (Zarówno uczniowie skierowani do IZBY RZEMIEŚLNICZEJ w KIELCACH jak i uczniowie skierowani do Zespołu Szkół - CKZ w STASZOWIE).
Kierownik Szkolenia Praktycznego
w ZS nr 2 w Jędrzejowie
Tomasz Wojtachnio
ROK SZKOLNY 2020 / 2021
19.04.2021 - Wytyczne odnośnie zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 19.04.2021 r.
                      
< czytaj >
09.12.2020 - Przemoc ze strony rówieśników
                      
06.12.2020 - Druczek na oceny z praktyk dla młodocianych pracowników.  Wypełniony opieczętowany z oceną i podpisem pracodawcy proszę przesłać mailem do wychowawcy klasy do 20.12.2020
                      
12.11.2020 - Komunikat dla Uczniów Klas IV Technikum zdających Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie w sesji styczeń - luty 2021 PP 2017
                      
09.11.2020 - Komunikat dotyczący kształcenia zawodowego w ZS nr 2 w Jędrzejowie w dniach 09.11 - 29.11.2020

 05.11.2020 - Komunikat dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w ZS nr 2 w Jędrzejowie w sprawie:
     • praktyk zawodowych młodocianych pracowników, 
     • Kursów z Przedmiotów Zawodowych dla młodzieży z KLAS II  BS I stopnia uczącej się w zawodach rzemieślniczych 
     • wykazu uczniów klas II  BS I stopnia kierowanych na szkolenia do Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach z terminami kursów

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego