Kursy zawodowe - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kursy zawodowe

Egzaminy i praktyki
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające tą kwalifikację.

Kto może uczestniczyć w KKZ ?
 • Osoby które ukończyły 18 lat, aktualnie są słuchaczami liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub absolwentami wszystkich typów szkół (7/8 –klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub policealnych),
 • Studenci i absolwenci studiów wyższych, chcący wejść na rynek pracy z różnymi kwalifikacjami lub, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
 • Osoby, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę – często niedostępne w szkole przed wieloma laty.

W jakiej formie prowadzone będą zajęcia na KKZ ?
 • Kształcenie odbywać będzie się w formie zaocznej tzn. raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

Nauka w KKZ jest bezpłatna

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Wykaz kwalifikacji prowadzonych w ZSP nr 2 w Jędrzejowie

 • A.18 Prowadzenie sprzedaży
 • A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • A.23 Projektowanie fryzur
 • B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 • E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • T.06 Sporządzanie potraw i napojów
 • T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego