Nasi goście... - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasi goście...

O nas...
Szkoła nasza jest chętnie i często odwiedzana przez wiele osób związanych z polityką, edukacją, kulturą, sportem, lokalnym rynkiem pracy. Odwiedzili nas do tej pory m.in.:

2013/2014
Edmund KaczmarekStarosta Jędrzejowski
Stanisław Nawrot - Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego
dr Jakub Takosoglu - Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki - Politechniki Świętokrzyskiej - Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
dr Janusz Chatys - przedstawiciel Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Danuta Pyrek - doradca metodyczny z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Stanisław Nolmentoinspektor OIP w Kielcach
Jadwiga Zapała -  pracownik Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

2012/20113
Adam JarubasMarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski
Janusz GrabekWicestarosta 
Ewa Kubas - Samociuk - Przewodnicząca Rady Powiatu w Jędrzejowie
Marcin Piszczek - Burmistrz Miasta Jędrzejowa
Renata Kawiorska -  Sekretarz Miasta w Jędrzejowie.
Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty
Stanisław Nawrot - Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego
Kazimierz Nowakowski - pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów
ks. K.Zegan - Dyrektor Referatu Katechetycznego Diecezji Kieleckiej
Wypych Bogusława - Prezes LGD "Ziemia Jedrzejowska - Gryf"
Piotr Kurek -  Z-ca Prezesa Zarządu Głównego ŚZ ŻAK w Warszawie
K.Fijałkowski - Pełnomocnik d/s kombatantów Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Paweł Kowal - Prezes Związku  Inwalidów Wojennych
Matuszewski
Czesław Ryszka - publicysta "Niedzieli", poseł na Sejm RP w latach 1997-2001, senator RP 2005-2011. 
Mariusz Korzeniowski - członek grupy rekonstrukcyjnej 1 Pułku Żuawów Śmierci w Busku-Zdroju
Marek Jończyk - Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach
Z.Mielcarek - Prezes Okręgu ŚZ ŻAK w Kielcach
Z.Kowalik Prezes Koła w Sędziszowie, 
K.Suliga  Prezes Koła w Wodzisławiu

2011/2012
Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, 
Beata Oczkowicz - Wicewojewoda Świętokrzyski, 
Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty, 
Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski, 
Ewa Kubas - Samociuk - Przewodnicząca Rady Powiatu w Jędrzejowie
Stanisław Nawrot - Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego
Marian FlorczykBiskup
Renata Kawiorska -  Sekretarz Miasta w Jędrzejowie.
Julian Wieliński, Edward PoczętyŻołnierze Armii Krajowej
Adam Haja i Marek Zajac - podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
Sławomir Broniarz - Prezes ZNP .
Elżbieta Bartosz - Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" w Jędrzejowie.
P.Wrześniewski, W.Strzelecki - Komenda Powiatowa Policji w Jedrzejowie
Paweł Kowal - Prezes Związku  Inwalidów Wojennych
Marzena Świerczewska i Marcin Pietrzyk - przedstawiciele KRUS

2010/2011
Piotr Kurek - członek Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie,
M.Zuba - poslanka na Sejm RP
Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty, 
o. W.Moskal
K.Fijałkowski - Pełnomocnik d/s kombatantów Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski, 
Janusz Grabek - wicestarosta 
Ewa Kubas - Samociuk - przewodnicząca Rady Powiatu w Jędrzejowie
H.Ziółkowski - wiceprezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach,
Świerczewska Marzena - KRUS Jędrzejów
Pietrzyk Mariusz - KRUS Jędrzejów
dr Jarosław Meyer i Mirosława Kozak - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Kielcach
Jan Wroński - Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Jędrzejowie
Janusz Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Jędrzejowie
Tomasz Kowalski - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Jędrzejowie,
Danuta Chaja- Zarząd Rejonowy PCK w Jędrzejowie, 
Grażyna Ślusarek – Redaktor Gazety Jędrzejowskiej. 

2009/2010
Mirosław Pawlak - poseł na Sejm RP
M.Zuba - posłanka na Sejm RP
Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty, 
Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski,
ksiądz dr A.Kaszycki - kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach
Ewa Ptasznik - wicestarosta
Maciej Libiszewski - przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP
Janusz Krupski - Kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Marek Wolski - Burmistrz Miasta Jędrzejowa
Piotr Kurek - członek Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie,
Janusz Stankiewicz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Jędrzejowie
Michał Rabiasz - doradca instruktora Regionu Południe firmy Xella Polska Sp. zo.o. 
M.Tomczykdyrektor PUP w Jędrzejowie
J.Bidas - dyrektor Zakładów Mechanicznych "BIFAMET" w Jędrzejowie
dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski - Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PŚK w Kielcach 

2008/2009
M.Zuba - poseł na Sejm RP 
Przemysław Gosiewski - wicepremier RP
Kazimierz Ryczan - Biskup
Artur Gierada - poseł na Sejm RP
Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski,
Marek Wolski - Burmistrz Miasta Jędrzejowa
Stanisław Adamczak - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Stanisław Rogalaregionalny pisarz
 
2007/2008
ks. J.Siwiec - Dziekan
ks. Diakona M.Kałka - absolwenta naszej szkoły.
Przemysław Gosiewski wicepremier RP
prof. R.LegutkoMinister Edukacji Narodowej 
Mirosław Pawlak - poseł na Sejm RP
J.Skibiński - Świętokrzyski Kurator Oświaty ,   
D.Florinstarszy wizytator Kuratorium Oswiaty w Kielcach
Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski,
Ewa Ptasznik - wicestarosta
Marek Wolski - Burmistrz Miasta Jędrzejowa
T.Robak - Prezes Związku Inwalidów w Kielcach
Paweł Kowal - Prezes ZIW w Jędrzejowie)
Adam Jarubas - Marszałek Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 
Janusz Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Jędrzejowie
T.Chmielarz (Prezes ŚZŻAK J-ów) 
J.Bidas (prezes Bifamet w Jędrzejowie). 
Dr Ryszard Śmietanka-Kruszaliński (IPN w Krakowie, delegatura w Kielcach) 
J.Caban  - Wiceprezes ŚZŻAK koło J-ów
K.Toczyłowski Przewodniczący Zarządu Okręgu NSZZ Solidarność w Jedrzejowie 
Elżbieta Bartosz - Przewodnicząca NSZZ Solidarność Oświaty w Jedrzejowie   
Włodzimierz Piasecki - Przewodniczący Komisji Oswiaty Starostwa powiatowego w Jedrzejowie  
D.Gaj - Zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji
Mirosław Pawlak - poseł na Sejm RP

2006/2007
Przemysław Gosiewski wicepremier RP
Jan Skibiński - Kurator Oświaty w Kielcach
Czesław Cywiński - prezes ZGŚZŻAK
Michał Połetek - kolarz, były zawodnik "Korony" Kielce.
Stanisławem Nolmento inspektorem Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach
Mirosław Pawlak poseł na Sejm RP 
Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski
Marek Wolski - Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów
J.Krupski - minister Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych
Piotr Kurek - członka Zarządu Głównego ŚZŻAK
Józef Kwaśniewicz - doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy
Monika Mija - doradcą EURES w PUP w Jędrzejowie
Tomasz Michalski reprezentant firmy DACPOL
Zbigniew Kasprzak - jędrzejowski artysta - malarz
Janusz StankiewiczNaczelnik Wydziału Oświaty w Jedrzejowie
W.Strzelecki - przedstawiciel KPP w Jędrzejowie 
prof L.StrzeleckiegoPŚK w Kielcach
prof. M.Zakrzewski prorektor ds. studenckich Akademii Pedagogicznej w Krakowie
dr M.Klaczak kierownik studiów Akademii Pedagogicznej w Krakowie - oddzioał w Jędrzejowie 
Waldemar Bartosz - Przewodniczący Zarządu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność 

2005/2006
Paweł Kowal - prezes Związku Inwalidów Wojennych w Jedrzejowie
Władysław Starostecki - Urząd d/s Kombatantów i osób represjonowanych
Piotr Kurek - członka Zarządu Głównego ŚZŻAK
Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski,
Ewa Ptasznik - wicestarosta
profesor od historiii - siwy z wasami
Bożena Kizińska - posłanka na Sejm RP,
Mirosław Pawlak - poseł na Sejm RP
Grzegorz Lato - piłkarz, uczestnik słynnego i do dziś wspominanego meczu na Wembley
M.Wnuk - Członek Zarządu 
Janusz StankiewiczNaczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego
Marek Wolski - Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów
A.Piątek -  komendant Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie A.Piątek,
prof. dr hab. Stanisław AdamczakDziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 
J.Straszak - KPPSP w Jędrzejowie
Z. Węgłowski - Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
A.Pisarek - KPP w Jędrzejowie
W.Kasprzak - Straż Miejska w Jędrzejowie

2004/2005
Alicja Stradomskasenator RP
Bożena Kizińska - posłanka na Sejm RP
Mirosław Pawlak - poseł na Sejm RP
Edmund Kaczmarek - Starosta Powiatu Jędrzejowskiego 
Janusz Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
Edward Fryzełstarszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach - 
Małgorzata Muzoł - członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie - 
L.Brelska - dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach
A.Lato - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Piotr Kurek - członek Zarządu Głównego ŚZŻAK
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego