Ogłoszenia - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

O nas...
Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2022/2023
Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldo-waniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl [1]
d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł. brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademic-kim 2022/2023 Segment IA dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczo-ści oraz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl [1].

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3, po przyjęciu na studia, wypełnia wnio-sek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl [1]. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie
od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszyst-kimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem
miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
41 343 31 90
www.kowr.gov.pl [2]

Links:
------
[1] http://www.stypendia-pomostowe.pl
[2] http://www.kowr.gov.pl/
 
Drodzy uczniowie i rodzice !!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe 
w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. 
Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’
Szkolnym koordynatorem akcji jest mgr A.Haczyk

Zespół Szkół numer 2 im. Gen Stefana Roweckiego Grota w Jędrzejowie 
wraz z Samorządem Szkolnym, Szkolnym kołem PCK, Zespołem Katechetów oraz ZHR 
w związku z sytuacją, która panuje na Ukrainie 
organizuje zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby dla Ukraińców dotkniętych wojną.


ZBIERAMY ARTYKUŁY O DŁUGIEJ WAŻNOŚCI , TAKIE JAK :
- Kawa, herbata
- Woda mineralna
- Makarony, kasze, mąka itp
- Konserwy
- Jedzenie w słoiczkach dla niemowląt
- Soki
- Kaszki dla dzieci
- Ciastka , suchary , chrupkie pieczywo
- Zupki chińskie i wszystkie inne przekąski które łatwo ze sobą zabrać i które się nie popsują
- Mleko modyfikowane dla dzieci

ŚRODKI HIGIENICZNE
- Mokre chusteczki
- Mydło
- Żele pod prysznic
- Podpaski
- Pampersy dla dzieci
- Szampony

Jak również :
- baterie
- Płaszcze przeciwdeszczowe
- Kubki termiczne
- Środki opatrunkowe
- Śpiwory
- Poduszki
- Koce
Zbiórka rozpoczyna się 28.02 , prosimy o przekazywanie rzeczy do koordynatorów tj:
Zespół Katechetów -  mgr Aneta Kowalska sala 23
Samorząd Szkolny - mgr Klaudia Banach sala 21
Sylwia Michno gabinet pedagoga szkolnego
PCK - mgr Małgorzata Sosnowska sala 28
Pamietajmy dobro wraca. Liczymy na Was !!!!
Ogłoszenie

W imieniu organizatorów I edycji Konkursu Kulinarno - Edukacyjnego DZIEŃ KITLA - kulinarni bohaterzy, pragnę serdecznie zaprosić wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie gastronomicznym.  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach wraz z osobami koordynującymi.
Tematem Konkursu jest: przygotowanie dania głównego z polędwicy wieprzowej, śmietany 24% Rama professional oraz dowolnych dodatków.
Konkurs składa się z II etapów:
        a. I etap – kwalifikacja
        b. II etap – finał
I etap polega na przesłaniu w formie elektronicznej zgłoszenia w terminie od dnia 01.02.2022  r. do dnia 10.03.2022  r. na adres e-mail: zspskielce@interia.eu
Finał Konkursu zostanie rozegrany w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Zagórska 14 Kielce 05.04.2022 r. Czas na przygotowanie potrawy, licząc od momentu wejścia na stanowisko to 2 godziny (120 minut).
W konkursie startują zespoły dwuosobowe : Szef oraz jego pomocnik, którzy przystępując do Konkursu, powinni zapoznać się z treścią Regulaminu.
 Uwaga: wymagane przez organizatora produkty do wykorzystania podczas produkcji dania czyli:
polędwica wieprzowa
- śmietana 24 % Rama professional
obowiązkowe składniki zapewnia organizator, resztę dodatków zapewnia sobie finalista we własnym zakresie.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KONKURSU
Formularze zgłoszeniowe dostępne u nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.


Ogłoszenie
W poniedziałek 06.12.2021 w ramach akcji Mikołajkowej zostanie skrócona lekcja przed długą przerwą. Zapraszamy wszystkie klasy oraz nauczycieli do udziału w niespodziance, którą przygotowała dla uczniów Dyrekcja Szkoły i Samorząd Uczniowski. Mile widziane czapki mikołajkowe i dobry nastrój.  Uczniowie, którzy będą nosić tego dnia mikołajkowe przebrania zostaną zwolnieni z odpowiedzi ustnych.  Liczymy na włączenie się do akcji. Pokażmy, że dobra zabawa nic nie kosztuje i dajmy dobry przykład naszą postawą.#MuremZaPolskimMundurem.

Drodzy uczniowie ruszamy z akcją #MuremZaPolskimMundurem. Celem akcji jest napisanie anonimowego listu dla żołnierzy oddelegowanych na granicę wschodnią. Dawniej w różnych krajach przygotowywano dla żołnierzy anonimowe paczki na front. Dzisiaj takiej potrzeby nie ma, pociechą dla żołnierza będzie list. Wystarczy napisać kilka ciepłych słów i pozdrowienia. W szkole na parterze umieszczona jest skrzynka do której można taki list wrzucić. UWAGA: NIE ZAMYKAJ KOPERTY, NA KARTKI NIE NAKLEJAJ ZNACZKA, ZAMIAST ADRESU WPISZ HASŁO: „ OBROŃCOM GRANICY”. Możesz wskazać konkretne osoby lub nazwę jednostki, w których służą, Ci do których kierujesz słowa wsparcia i w ten sposób wysłać podziękowania bohaterom. Żołnierze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji pracują w coraz trudniejszych warunkach, także i pogodowych, w dużym stresie. Ten symboliczny gest, ma pokazać, że poświęcenie i ciężka praca na granicy nie jest nam obojętne!


BohaterON - włącz historię!

„BohaterON – włącz historię!” ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w ogólnopolskiej kampanii proszone są o kontakt z mgr Anetą Haczyk (sala 49). Chętni uczniowie mogą przygotować kartkę z życzeniami dla Powstańca. 
WAŻNE! 
Kartki - laurki z życzeniami nie mogą być większe niż A4. 
Termin przynoszenia prac – do 22.11.2021 r.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego