Ogłoszenia - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

O nas...
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Krzelowie

< czytaj >
Stypendia Pomostowe
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, przesyła informację wraz z regulaminem dotyczącą realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022. W celu dotarcia do jak najszerszej grupy zainteresowanych, prosimy o umieszczenie poniższej informacji wraz z regulaminem na Państwa stronach internetowych, oficjalnych profilach w mediach społecznościowych, a także przekazanie potencjalnym uczestnikom ww. programu.
Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2021/2022

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie, co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r., Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022 Segment IA dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r.
do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
41 343 31 90
www.kowr.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału
w XV Święcie Liczby Pi, które odbędzie się 15 marca 2021r. 
w godz. 8.00-6.30, online.
Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym przede wszystkim do osób zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi.
Informacje o planowanych wykładach i warsztatach oraz link do zapisów na poszczególne aktywności znajdują się pod linkiem obok: link
Większość wykładów będzie transmitowana na dwóch kanałach YouTube należących do Uniwersytetu Śląskiego i tłumaczona na język migowy.
Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorami:
• profil wydarzenia na Facebooku: link
• e-mail: swietoliczbypi@us.edu.pl

Zostań Przyjacielem Zwierząt!!!
Z inicjatywy Ligi Ochrony Przyrody, w naszej szkole zostanie przeprowadzona zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. Celem akcji jest poprawa standardów pobytu zwierząt w schroniskach oraz kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt. Akcja rozpocznie się już 15 lutego. Karmę można zostawiać na portierni szkoły oraz w bibliotece. Każdy uczeń, który przyniesie karmę zostanie zapisany na listę darczyńców i otrzyma punkty dodatnie. Informacji dodatkowych udzielają opiekunowie: pani Olga Cholewińska, pani Ewa Nemś, pan Artur Oleksiak i pan Artur Cieślik.


Noc zawodowców 2020
Już w najbliższy piątek, 2 października, o godz. 17.00 rozpocznie się 3. edycja NOCY ZAWODOWCÓW 2020, która odbywać się będzie całkowicie online. Wchodząc na stronę www.noczawodowcow.pl można połączyć się ze światem zawodów aż w pięciu subregionach, na terenie których działają Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego: Kalisza, Poznania, Konina, Piły i Leszna. Przygotowany jest szereg atrakcji, niespodzianek i odwiedziny ciekawych gości, nie tylko ze świata nauki i biznesu, ale również ze świata Internetu oraz programów telewizyjnych. Nie może nas zabraknąć!
Pańczyk Magdalena

Ogłoszenie nr 3

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Jędrzejów, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje. Celem jest zapewnienie równego dostepu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy  - stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie powiatu:
< link>

Ogłoszenie nr 2

Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno - Naukowe realizuje projekt "Społeczne Repozytorium Doswiadczeń" (srd.luten.edu.pl) współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 (FIO). Mottem przewodnim projektu jest indiańskie przysłowie "Nie daruj głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowić". W ramach projektu  LuTEN stworzył pierwsze w kraju Repozytorium Doswiadczeń (RD) - bibliotekę zestawów doświadczalnych z fizyki, informatyki i przyrody złożonych w walizki tematyczne, zróżnicowane ze względu na poziom kształcenia - od edukacji wczesnoszkolnej, aż po zaawansowane zagadnienia omawiane w szkole średniej. Walizki te możecie Państwo wypożyczać. Wśród zasobów znajdziecie nie tylko gotowe zestawy doświadczalne do wykorzystania według własnego pomysłu, ale również przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę gotowe scenariusze zajęć oraz materiały wspierające realizację zajęć. Zespół projektowy jest również przygotowany do przeprowadzenia nieodpłatnych zajęć z wykorzystaniem zasobów RD w placówkah wypożyczających zasoby. 
W ramach projektu w terminie od września do listopada nieodpłatnie możecie Państwo wypożyczać walizki RD i wspierać się ich zasobami w realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. System rezerwacji walizek został już uruchomiony. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dostepną na stronie projektu: 
< link >
 

Ogłoszenie nr 1

Każdy z nas ma  jakieś zainteresowania. Jedni zbierają znaczki, kapsle, miniatury samochodów, inni robią zdjęcia, słuchają muzyki, malują. 
O naszych talentach wie z reguły niewiele osób. Właśnie teraz można to zmienić.

Jeśli masz ciekawe hobby, chcesz zaistnieć w szkolnej społeczności i nie tylko, zaprezentuj swe prace na szkolnej stronie www. 
Specjalnie dla Ciebie stworzymy osobną galerię !!!
Pochwal się, zaszczep swe zainteresowania innym. 
Bądź współtwórcą koła zainteresowań.
 
Zrób zdjęcia swych prac (im więcej tym lepiej) i dostarcz je pod e-mail: zs2grot@op.pl
lub w inny dogodny dla Ciebie sposób (np. płyta CD, pendrive, tradycyjne foto).
Podaj swe imię, nazwisko i klasę lub jeśli chcesz być anonimowy - pseudonim.
 
Bliższych informacji udziela mgr inż. Z.Marcinkowski
(nauczyciel przedmiotów zawodowych, sala 33) 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego