Technik rolnik - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik rolnik

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata. Zgodnie z nową podstawą programową 2017 r.uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 
RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
Zawód technik rolnik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym wstępną specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych, na rynku krajowym i UE, w oparciu o nowoczesne technologie i znajomość norm UE, a zwłaszcza do:

  • planowania organizacji gospodarstwa rolnego;
  • organizowania procesów produkcji i pracy w gospodarstwie rolnym;
  • wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej;
  • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik jej absolwent może samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także podejmować pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego