Technik urz.i syst.ener.odn. - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Technik urz.i syst.ener.odn.

Oferta edukacyjna
Nauka na tym kierunku trwa 4 lata. Zgodnie z nową podstawą programową uczeń zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:

B21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
W 2010 roku do klasyfikacji zawodów wprowadzony został zawód - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Działanie to zostało podyktowane względami zarówno ekologicznymi, jak i ekonomicznymi. Kształcenie techników w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki, wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  • montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
  • kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  • wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej, energetyki z biomasy.

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu zawodu, zawierają następujące bloki programowe:
  • energetyczny;
  • techniczny;
  • technologiczny;
  • podstawy działalności zawodowej.
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego